Kabir üzerinde oturmak uyumak mekruhtur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Kasım 2019

Abdüsselâm Tenûhî hazretleri Mâlikî âlimlerinin büyüklerindendir. "Sehnûn" lakabı ile anılırdı. 160 (m. 776)’da Hicaz’da doğup, 240 (m. 854)’de Fas’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İbâdetlerin kabul olması helâl lokmaya bağlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Kasım 2019

Sehl Bin Muhammed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Fıkıh ilminde imâm olup, meselede müctehid idi. İran’da Nişâbûr’da doğdu. 387 (m. 997)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ânın hatmedildiği yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Kasım 2019

Ya’kûb bin İshâk Hadramî hazretleri "On Kırâat İmamı"ndan dokuzuncusudur. Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuş şekillerini ve bununla ilgili usûlleri, kaideleri naklen bildiren kırâat imâmlarındandır. 205 (m. 820)’de 88 yaşında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalplerin pasını istiğfar temizler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Kasım 2019

Ebü’l-Hakem Seyyâr hazretleri Tabiîn devrinde yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Basra’da doğdu. 122 (m. 739)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Abdestte kullanılan suya "müstamel su" denir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Kasım 2019

Yahyâ Bin Zekeriyya, İmâm-ı a’zam hazretlerinin talebelerinin ileri gelenlerinden fıkıh ve hadîs âlimidir. 120 (m. 738)’de Kûfe’de doğdu. 183 (m. 799) senesinde Medâin’de vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Ferâseti devamlı olan makbûldür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Kasım 2019

Fenârîzâde Muhyiddîn Çelebi Osmanlı şeyhülislâmlarının onüçüncüsüdür. 851 (m. 1447) senesinde Bursa’da doğdu. 954 (m. 1548) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Kasım 2019

Ebû Zekeriyyâ Şâvî hazretleri fıkıh, kelâm, tefsîr ve nahiv âlimidir. 1030 (m. 1621)’de Fas’ta Milyân’da doğdu. 1096 (m. 1685)’de hacca giderken gemide vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde, “Edeb” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Yüz şehit sevabına kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Kasım 2019

Yahyâ Mezûrî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin talebelerinin büyüklerindendir. Hicrî onüçüncü asrın yarısında yüz yaşlarında iken Bağdat’ta vefât etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri, yüksek halîfesi Yahyâ Mezûrî ile mektuplaşırlar, ona nasihatlerde bulunurlardı. Bu mektuplarından birinde buyurdular ki:

Devamını oku...

Bana nasihat et ey genç

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Kasım 2019

Sinânüddîn Yegânî Çelebi Osmanlı devri din ve fen âlimidir. Molla Yegân’ın torunudur. Bursa’da doğdu. 945 (m. 1538) senesinde aynı yerde vefât etti. Derslerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Kasım 2019

Kâdı Sirâcüddîn-i Ermenekî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’da, Mısır’da bulunan Ermenek’te doğdu. 725 (m. 1325) senesinde İran’da Kûs kadısı iken vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...