Ruhun mahiyetini bilmek imkânsızdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Mayıs 2018

Ebû Muhammed ibn-i Ebî Cemre hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Kâhire’de 675 (m. 1276)’da vefât etti. “En-Nihâye fî bed’il-hayr ve gâyetühü” adlı eserinden alınan bazı bölümler:

Devamını oku...

Ahirette herkes kendi derdine düşer

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Mayıs 2018

Abdullah ibn-i Adî hazretleri hadîs imâmlarındandır. 857 [h. 242] senesinde İran’daki Cürcân’da doğdu, 935  [h.323] de Esterâbâd’da vefât etti. Hadîs-i şerîf toplamak için, Irak, Mısır, Şam ve Hicaz’ı dolaştı. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Mayıs 2018

Tâcüddîn ibn-i Düreyhim hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 712 (m. 1312)’de Musul’da doğdu. 762 (m. 1360)’da Kûs’da vefât etti. "Gâyet-ül-mugnam" adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Küçüklere acımak ve büyüklere saygılı olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Mayıs 2018

Ebû Abdullah ibn-i Dübeysî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 557 (m. 1162)’de Irak’ta Vâsıt şehrinde doğup, 637 (m. 1239)’de Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Mayıs 2018

Ebû Saîd ibn-i Dost hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 357 (m. 968)’de İran’da Nişâbûr’da doğdu. 431 (m. 1040)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahı anmayı âdet hâline getirmek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Mayıs 2018

Abdurrahmân bin Diyba  hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 866 (m. 1461)’de Zebîd şehrinde doğdu. 944 (m. 1537)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Mayıs 2018

Nâsîhuddîn ibn-i Dehhân hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh âlimlerinin en meşhurlarından idi. 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Duâ âdabı hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Onları mutlaka hesaba çekeceğiz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Mayıs 2018

Sa’dullah ibn-i Decâcî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 482 (m. 1089)’da Bağdad’da doğdu. 564 (m. 1169)’da orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Dinde yapılan her yenilik bidattir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Mayıs 2018

Ebü’l-Velîd ibn-i Debbâg hazretleri hadîs âlimidir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia)’da doğdu. Dâniyye’de (Denia) kadı iken, 546 (m. 1151)’de vefât etti. Mursiye’de (Murcia) defnedildi. Dinde Bidat çıkarmanın kötülüğü hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Dünyâyı âhirete tercih edenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Mayıs 2018

Takıyyüddîn ibn-i Dakîkul-ıyd hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 625 (m. 1228)’de Hicaz’da Yenbu şehrinde doğdu. 702 (m. 1302)’de Kâhire’de vefât etti. "El-Muhallâ” kitabına yazdığı mukaddimede şöyle buyurmaktadır: 

Devamını oku...