Ruh ile cesedin bağlılığı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Aralık 2018

Dürrîzâde Atâullah Efendi Seksenbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1142 (m. 1729)’da İstanbul’da doğdu. 1199 (m. 1785)’de hacca gitmek üzere yola çıkıp Gelibolu’ya geldiği zaman vefat etti. Cenâzesi İstanbul’a getirilip defnedildi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İmândan sonra en kıymetli ibâdet

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Aralık 2018

Sadrül-efâdıl Harezmî hazretleri fıkıh, nahiv ve lügat âlimidir. 555 (m. 1160)’de Türkistan’da Harezm’de doğdu. 617 (m. 1220)’de Buhârâ’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Denizde şehit olmak daha faziletlidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Aralık 2018

Ebû Muhammed Beyyânî hazretleri tefsîr ve hadîs âlimidir. 247 (m. 861)’de Endülüs’te (İspanya) Beyyane’de (Baena) doğdu. 340 (m. 951)’de Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Helal malından sadaka vermek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Aralık 2018

Bahâeddîn Kâsım bin Ali hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Meşhur hadîs âlimlerinden İbn-i Asâkir’in oğludur. Hadis ilminde hafız olup, yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti.  527 (m. 1133)’de Şam’da doğdu. 600 (m. 1203)’de aynı yerde vefât etti. Kitabında naklettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İbadetleri yapmak gayet kolaydır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Aralık 2018

Zeyneddîn Karahisârî hazretleri usûl ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Afyon Karahisar’da doğdu. 717 (m. 1317)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey insan, gaflet uykusundan uyan

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Aralık 2018

Şemsüddîn Muhammed Karâfî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 801 (m. 1399)’da Kâhire’de doğdu ve 867 (m. 1463)’de aynı yerde vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Edepli olanlar feyiz alırlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Aralık 2018

Abdullah Niyâzî Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Aslen İranlıdır. Önce kendi memleketinde ilim tahsil etti. İran’dan İstanbul’a geldi. Yavuz Sultan Selim Hân zamanında ona vazife verildi. 936 (m. 1530) senesinde vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bidatlerin hepsi dalâlettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Aralık 2018

Ebû Tâhir Hamevî hazretleri Şam’da yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 485 (m. 1092)’de Hama’da doğdu. 561 (m. 1165)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde bidatin zararları hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Müminin baş ağrısı günahına keffârettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Aralık 2018

Kâsım bin Muhaymire hazretleri tanınmış hadîs âlimlerindendir. Kûfe’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 100 (m. 718)’de vefât etti. Kâsım bin Muhaymire’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İman etmek, bütün insanlara lâzımdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Kasım 2018

Seyyid Müştâk Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1758 (H.1172) senesi Bitlis'te doğdu. 1831 (H.1247) senesi Muş'ta vefât etti. Hasan Şirvânî'nin sohbetlerinde kalp gözü açıldı. Onun ileri gelen talebelerinden oldu. İcâzet ile şereflendi. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...