Hastalar, seher vaktinde rahatlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Mart 2018

Ebû İshâk Sa’lebî hazretleri İran’daki Nişâbûr’da yetişen tefsîr ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 427 (m. 1035)’de Nişâbûr’da vefât etti. “Keşf ve Beyân” adındaki büyük tefsîr kitabında, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Devamını oku...

Fakirleri sev ve onlarla bulun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Mart 2018

Ebû Bekr-i Nakkaş hazretleri hadîs ve tefsîr âlimidir. 266 (m. 879)’da Bağdâd’da doğdu ve orada 351 (m. 952) yılında vefât etti. Ebû Bekr-i Nakkâş’ın bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Câhilin görmesi gözle akıllının ise kalpledir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Mart 2018

Ahmed bin Âşir hazretleri Fas’ta tanınmış evliyâdandır. 765 (m. 1363)’de Selâ denilen yerde vefât etti. Bir talebesi dedi ki:

Devamını oku...

İlmi ile amel etmeyen âlime yazıklar olsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Mart 2018

Alâüddîn-i Buhârî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerinin büyüklerindendir. Buhârâ’da yetişen Alâüddîn hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. 730 (m. 1329) senesinde vefât etti. Alâüddîn Buhârî’nin yazdığı Keşf-ül-esrâr (Şerhu Usûl-il-Pezdevî) isimli iki ciltlik eserinden bazı kısımlar özetlenerek aşağıya yazılmıştır:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi ücret ile okumak, bâtıldır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Mart 2018

Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi Osmanlı devletinin yirmibirinci şeyhülislâmıdır. 920 (m. 1514)’de Ankara’da doğdu. 1001 (m. 1593)’de vefât etti. “Hidâye şerhi” isimli eseri çok kıymetlidir. Bu kitapta diyor ki:

Devamını oku...

Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Mart 2018

Şâkir Hamevî hazretleri Osmanlı Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 1121 (m. 1709)’da Suriye’de Hama şehrinde doğdu. 1193 (m. 1779)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde zekâtı anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

​Az konuşmak ve iyi huylu olmak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2018

Hammad El-Ezrak hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 98 (m. 716)’da Basra’da doğdu. 179 (m. 795)’de orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Devamını oku...

Kâfirlere şefaat edilmeyecektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Mart 2018

İsmail Ferruh Kırımî hazretleri 19. yüzyıl Osmanlı âlimlerindendir. Aslen Kırımlı olup, buraları Ruslar tarafından işgal edilince İstanbul’a hicret etmiştir. Hüseyn Vâiz-i Kâşifî’nin yazdığı Fârisî (Mevâhib-i aliyye) tefsîrini Türkçeye çevirmiş, (Mevâkib) ismini vermiştir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Devamını oku...

Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Şubat 2018

Sadreddîn Hatîb-i Dârayâ hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 642 (m. 1244)’de doğdu. 725 (m. 1325)’de Şam yakınlarında vefât etti. Peygamber Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât okumanın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Şubat 2018

Ebû Muhammed Hatîbî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 761 (m. 1360)’de Türkistan’da Ebyürd’da doğdu. 816 (m. 1413)’de Yemen’de Tâ’iz şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...