Mümin, dünyâya ibret gözü ile bakar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mart 2017

Mehmed Nûrullah Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 930 (m. 1523)’de doğdu. 989 (m. 1581)’da vefât etti. Kabri, İstanbul’da Ahîzâde Mescidi kabristanındadır. Hikmetli sözleri vardır, buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah, sevdiklerine ihsân eder

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mart 2017

Abdüsselâm Kaylevî hazretleri fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Bağdad’ın Kayle köyünde doğdu. 859 (m. 1455)’de vefât etti. Bir sohbetinde şunları söyledi:

Devamını oku...

Âlimin, âbide olan üstünlüğü

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mart 2017

Ebû Nasr Deylemî hazretleri Hadîs âlimidir. (Müsned-ül-firdevs) kitâbı meşhurdur. Kitabında yer alan hadis-i Şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kim bana mirasçı olursa

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mart 2017

İsmail Mardînî hazretleri fıkıh âlimidir. "İbn Fellûs" diye tanınmıştır; 594 (m. 1198)’de Mardin'de doğdu. Şam’a giderek zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 629'da (m. 1232) Şam’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mart 2017

Ahmed Reşîd Efendi Yüzüçünçü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. "Sıddîkzâde" diye bilinir. 1171 (m. 1757) senesinde İstanbul’da doğdu. 1250 (m. 1834) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Böyle arkadaş zor bulunur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mart 2017

Mahmud Hamza hazretleri Osmanlı Hanefî âlimlerindendir. Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Şam'da kadı nâipliği yaptı. Sonra İstanbul'a gitti. Evkaf müdürü ve vergi nâzırı oldu, ardından Meclis-i Zirâatın reisliği de uhdesine verildi. Sonra Şam müftülü­ğüne getirildi ve 1305 (m. 1887)’de orada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Mest üzerine mesh edilmesi hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mart 2017

Îsâ bin Ebân hazretleri Hanefî fıkıh âlimi olup İmam-ı Muhammed Şeybânî’nin talebesidir. Ondan fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Basra kadılığına tayin edi­ldi. 220'de (m. 835) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı

Devamını oku...

İslam dini fen ilmini emretmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Mart 2017

İmamzâde Esad Efendi Osmanlı âlimidir. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra dersiam ve müderrislik yaptıktan sonra Kudüs, Mısır, Medine, Halep, Mekke kadılığı yaptı. Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye ve Mekteb-i Maârif-i Adliyye mekteplerinin nezâreti­ne, sonra Nezâret-i Mekatib müdür­lüğüne getirildi ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye üyesi oldu. 1267'de (m. 1851) ve­fat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Yazıklar olsun sana ey nefsim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Mart 2017

Ebül-Meâli Ebrekûhi hazretleri Tasavvuf büyüklerindendir. 615 (m. 1218)’de İran’da Şirâz’da doğdu. 701 (m. 1302)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Nefsini şöyle hesaba çekerdi:

Devamını oku...

Kâinâta ibret nazarıyla bak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Mart 2017

Harputlu İshak Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsındandır. Elazığ’da, Harput'un Percenç köyünde 1803 (H. 1218) senesinde doğdu. 1891 (H.1309) senesinde İstanbul'da vefât etti. 

Devamını oku...