Kurtuluş, sâlihlerin sohbetindedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Aralık 2018

Mustafa Rızâüddîn Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1679 (H.1090) senesinde Şebinkarahisar’da doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul'da vefât etti. Küçük yaşta İstanbul’a giderek ilim tahsîline başladı. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenip, kısa zamanda yetişti. Edirne’de Arabzâde Hacı Muhammed İlmî Efendinin sohbetlerinde bulundu. Ondan Müceddidiyye yolundan icâzet aldı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cömertliğin en yüksek derecesi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Aralık 2018

Matar Bâzerâyî hazretleri Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindendir. Necef’te doğdu. 550 (m. 1155)’de vefât etti. Seyyîd Ebü’l-Vefâ hazretlerinin talebelerindendi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkesin gökte iki kapısı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Aralık 2018

Ebû Gıyâs Mansûr bin Mu’temir hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Kütüb-i sitte’nin tamamında ismi geçer. Kûfelidir. 132 (m. 749)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Biz, senin sâlih amelleriniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Aralık 2018

Seyyid Ahmed Kuşâşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 991 (m. 1583)’de Medîne-i münevverede doğdu. 1071 (m. 1661)’de orada vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İman sahiplerine çok müjdeler var

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Aralık 2018

Konyalı İsmâil Efendi tefsîr ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Konya’da doğdu. 1195 (m. 1781)’de hac dönüşünde Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Her gün tövbe etmek lazımdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Aralık 2018

Abdullah Cemaleddin Efendi son devir Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 1260 (m. 1844)’de Edirne'nin Uzunköprü ilçe­sinde doğdu. Arapça ve dinî ilimler oku­yarak icazet aldı. Beyrut, sonra Mısır kadılığına tayin edildi. 1319 (m. 1901)’de Kahire'de vefat et­ti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İslâm beş temel üzerine kurulmuştur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Aralık 2018

Ömer bin Yûsuf İskenderânî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 761 (m. 1360)’da Mısır’da İskenderiyye’de doğdu. 842 (m. 1438)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nasûhî Efendi'den şifa için dua iste!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Aralık 2018

Üsküdarlı Nasûhî Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1648 (H.1058) senesinde İstanbul'da, Üsküdar'da doğdu. 1718 (H.1130) senesinde İstanbul'da vefât etti. Zamânının usulüne göre ilim tahsil etti. Sonra Halvetiyye yolunun şeyhlerinden olan Karabaş Ali Efendinin hizmetine girdi. İcâzet verilerek talebe yetiştirmekle vazîfelendirildi. Çok kerametleri görüldü...

Devamını oku...

Sizi sevenleri Allah da sever

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Aralık 2018

Şihâbüddîn Kilvetâtî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 766 (m. 1364)’de Mısır’da Kilvetât köyünde doğdu. 835 (m. 1432)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İhlâs sahibi olanlar hidâyet kandilleridir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Aralık 2018

Muhammed Kıvâmüddîn Kâkî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Horasan’da Kâk beldesinde doğdu. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...