Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Salı, 25 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her şeye kadir olan sensin]]>

Muhammed bin Ömer Melîkeşî hazretleri fıkıh, hadîs, tasavvuf ve edebiyat âlimidir. 740 (m. 1339)’da Tunus’ta vefât etti. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden derlediği duaları şiir şeklinde yazmıştır. Bunlardan bir kısmı:

Salı, 25 Eylül 2018

]]>
Pazartesi, 24 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hakiki yardımcı Allahü teâlâdır]]>

Ebü’l-Hasan ibn-i Nüceyye hazretleri hadîs, tefsîr ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 510 (m. 1116)’da Şam’da doğdu, 599 (m. 1202)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 24 Eylül 2018

]]>
Pazar, 23 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Küfür ve büyük günahlar]]>

Zeynel’âbidîn ibn-i Nüceym hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 926 (m. 1519)’de doğdu. 970 (m. 1562)’de Mısır’da vefât etti. “Kebâir ve segâir” adlı risalesinden bazı bölümler:

Pazar, 23 Eylül 2018

]]>
Cumartesi, 22 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlâ, kerîm olduğu için affeder]]>

İbn-i Nokta hazretleri Hanbelî hadîs âlimidir. Asıl ismi, Muhammed bin Abdülgani’dir. 579 (m. 1183)’de Bağdad’da doğup, 629 (m. 1232)’da orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 22 Eylül 2018

]]>
Cuma, 21 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanlardan gelen sıkıntılara sabret]]>

Abdülgaffâr bin Ahmed hazretleri "İbn-i Nûh" diye tanınmıştır. Mısır’da Aksur kasabasında doğdu. 708 (m. 1309)’de Kâhire’de vefât etti. “El-Vahid fî sülûk-i ehl-it-tevhîd” kitabından bazı kısımlar:

Cuma, 21 Eylül 2018

]]>
Perşembe, 20 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir]]>

Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Süleymân devri âlimlerindendir. Aslen Karaman'dandır. 977 (m. 1569)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Perşembe, 20 Eylül 2018

]]>
Çarşamba, 19 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sadakası kabul olan zat]]>

Muhibbüddîn ibn-i Neccâr hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 578 (m. 1182)’de Bağdad’da doğdu. 643 (m. 1245)’ Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Çarşamba, 19 Eylül 2018

]]>
Salı, 18 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kusurlu Müslümana "fasık" denir]]>

Şemseddîn Muhammed hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. "İbn-i Nâsıruddîn" diye meşhur olmuştur. 777 (m. 1375)’de Şam’da doğdu. 842 (m. 1438)’de şehîd edildi. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 18 Eylül 2018

]]>
Pazartesi, 17 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hiçbir lüzum yokken mezhep değiştirmek]]>

Yûsuf bin Nâdir Mayorkî hazretleri hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İspanya’daki Mayorka adasında doğdu. 523 (m. 1129)’da İskenderiyye’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 17 Eylül 2018

]]>
Pazar, 16 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Belâyı, duâ ile karşılayınız]]>

Mübârek bin Ahmed Erbilî hazretleri hadîs âlimidir. "İbn-i Müstevfâ" diye bilinir. 564 (m. 1169)’de Erbil’de doğup, 637 (m. 1239)’de yine burada vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Pazar, 16 Eylül 2018

]]>
Cumartesi, 15 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Abdest ve guslün sahih olması için]]>

Muîd Ahmed Efendi 39. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Tokat'a bağlı Kazova'da doğdu. Tahsil için İstanbul'a giden Ahmed Efen­di, Kınalızâde Fehmi Mehmed Efendi'den ders aldı. 1055'te (m. 1646) Şeyhülislâm­lığa getirilen Ahmed Efendi 1057'de (m. 1647 vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 15 Eylül 2018

]]>
Cuma, 14 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâfirlere kabirde azap vardır]]>

Şemseddîn ibn-i Münîr hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 937 (m. 1531)’de Lübnan’da Ba’lebek’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 14 Eylül 2018

]]>
Perşembe, 13 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Talebe olmadıkça âlim olunmaz]]>

Zeynelâbidîn bin Abdürraûf Münâvî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1022 (m. 1613)’de Mısır’da vefât etti. Babası Abdurraûf Münâvî de büyük bir alim idi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 13 Eylül 2018

]]>
Çarşamba, 12 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mirâc, hem beden hem de ruh ile oldu]]>

Ali bin Ahmed Sellâmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 813 (m. 1410)’de Kâhire’de doğdu. 887 (m. 1472)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 12 Eylül 2018

]]>
Salı, 11 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her asırda, her kavme peygamber gelmiştir]]>

Amasyalı Âkif Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1686 (H.1098) senesinde Amasya'da doğdu. 1760 (H.1173) senesinde Amasya'da vefât etti. Zamanının ileri gelen âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Sultan Bâyezîd Medresesine müderris, daha sonra Amasya Müftüsü olarak vazîfe yaptı. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 11 Eylül 2018

]]>
Pazartesi, 10 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen hiç üzülme yâ Resûlallah]]>

Ebû Hafs Ömer bin Ali hazretleri fıkıh, hadîs ve târih âlimidir. 723 (m. 1323)’de Kâhire’de doğdu. 804 (m. 1401)’de Kâhire’de vefât etti. Şöyle nakleder:

Pazartesi, 10 Eylül 2018

]]>
Pazar, 09 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Size, Hazreti Ömer’i halife yaptım]]>

Abdülkâdir ibn-i Muzaffer hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 833 (m. 1430)’de Irak’ta Hüseyniyye’de doğdu. 892 (m. 1487)’de vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) faziletleri hakkında buyurdu ki:

Pazar, 09 Eylül 2018

]]>
Cumartesi, 08 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Peygamberlerin hepsine inanmalıdır]]>

Şehâbeddîn Ahmed Haskefî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. “İbn-i Molla” diye meşhûr oldu. 937 (m. 1530)’de Batman-Hasankeyf’de doğdu. 1003 (m. 1590)’de Halep’te şehîd edildi. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 08 Eylül 2018

]]>
Cuma, 07 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O kâinatın efendisi zamanın güneşidir]]>

Celâleddîn ibn-i Hatîb Dâreyyâ hazretleri siyer, hadîs ve fıkıh âlimidir. 745 (m. 1344)’de doğdu. 811 (m. 1408)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 07 Eylül 2018

]]>
Perşembe, 06 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Açın karnını doyur susayana su ver]]>

Sa’d bin Osman Mısrî hazretleri Hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da doğdu. 592 (m. 1196) yılında Bağdat’ta vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 06 Eylül 2018

]]>
Çarşamba, 05 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teala mutlak yaratıcıdır]]>

Tavîl Muslihuddîn Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Kastamonu'ya bağlı Küre'de doğdu. On altıncı asrın başlarında Bursa'da vefât etti. Zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Şeyh İlâhî hazretlerine talebe olup, hizmetinde bulundu. Tasavvufta yüksek mertebelere ulaştı ve kemâle erdi.

Çarşamba, 05 Eylül 2018

]]>
Salı, 04 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hayırlı işe besmele ile başlamalıdır]]>

Mevlânâ Hüsâmeddîn Pârisâ hazretleri Hâce Alâüddîn-i Attâr’ın yüksek talebelerinden ve halîfelerindendir. Kabri Afganistan’da Belh şehrindedir. Mevlânâ Hüsâmeddîn Pârisâ buyurdu ki:

Salı, 04 Eylül 2018

]]>
Pazartesi, 03 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hayrın en iyisi ile şerlerin en kötüsü]]>

Hasen Matrâvî hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 916 (m. 1510) senesinde vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdular ki:

Pazartesi, 03 Eylül 2018

]]>
Pazar, 02 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Peygamberlik hakkımı koruyanı Allah sever]]>

Ali bin Yûsuf Cüveynî hazretleri Şafiî fıkıh ve tasavvuf âlimidir. İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn beldesinde doğdu. 463 (m. 1070)’da Nişâbûr’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 02 Eylül 2018

]]>
Cumartesi, 01 Eylül 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sadakanın karşılığı cenette verilir]]>

Şerîfzâde Atâullah Efendi doksan altıncı Osmanlı şeyhülislâmıdır. Seyyiddir. 1173 (m. 1759)’da İstanbul’da doğdu. 1226 (m. 1811)’de Aydın’a bağlı Güzelhisâr’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 01 Eylül 2018

]]>
Cuma, 31 Ağustos 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yarın için nafaka bile saklamam]]>

Ahmed ibn-i Merdeveyh hazretleri hadis âlimlerinin büyüklerindendir. 323 (m. 935)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 410 (m. 1019)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları:

Cuma, 31 Ağustos 2018

]]>
Perşembe, 30 Ağustos 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mümin, selâmet kapısına girmiştir]]>

Cemâleddîn ibn-i Menzûr hazretleri Arab dili ve edebiyâtı âlimlerindendir. 630 (m. 1232) senesinde Mısır’da doğdu. 711 (m. 1311) senesinde aynı yerde vefât etti. Telif ettiği "Lisân-ül-Arab"dan bazı bölümler:

Perşembe, 30 Ağustos 2018

]]>
Çarşamba, 29 Ağustos 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah'ın takdîrine râzı olmak lâzımdır]]>

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mîlâdî on ikinci asırda Mardin'de yaşadı ve orada vefât etti. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerindendir. Allahü teâlâ, Mûsâ bin Mâhîn hazretlerine çok ihsânda bulunmuş, gayblar âleminin sırlarına kavuşturmuştur. Çok kerâmeti görüldü.

Çarşamba, 29 Ağustos 2018

]]>
Salı, 28 Ağustos 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her rûh sahibi ölüm şerbetini içecektir]]>

İbn-i Mende hazretleri meşhur hadîs âlimlerindendir. 310 (m. 922)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 395 (m. 1005)’de aynı yerde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Salı, 28 Ağustos 2018

]]>
Pazartesi, 27 Ağustos 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek]]>

Ahmed bin Receb bin Tayboğa hazretleri fıkıh, nahiv ve fen âlimidir. Türkmen asıllıdır. 767 (m. 1366)’de Kâhire’de doğdu. 850 (m. 1446)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 27 Ağustos 2018

]]>