Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cuma, 25 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bir ân Rabbinden gâfil olma sakın]]>

Ebüssü’ûd Cârihî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 930 (m. 1523) senesinde Mısır’da vefât etti. Şehâbeddîn Merhûmî’den ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Hârika ve kerâmetler sahibi idi. Çok talebe yetiştirdi. Ebüssü’ûd Cârihî buyurdu ki:

Cuma, 25 Eylül 2020

]]>
Perşembe, 24 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müteşâbih ve muhkem âyet-i kerimeler]]>

Şerefüddîn İbnü’l-Bârizi hazretleri Şafiî fıkıh, kıraat ve hadis âlimidir. 645'te (m. 1248) Suriye’de Hama'da doğdu. Burada ve Şam’da ilim tahsil ettikten sonra talebe yetiştirdi ve Hama'da kırk yıl süreyle kadılık yaptı. 738'de (m. 1338) Hama'da veffat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 24 Eylül 2020

]]>
Perşembe, 24 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âlemlerin hepsini de Allahü teâlâ yarattı]]>

Ebû Bekr Muhammed el-Meâfirî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 468'de (m. 1076) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Erken yaşta hıfzını, kırâat-i aşereyi tamamladı. Sonra Kurtuba'ya (Cordoba) giderek Mâliki fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 543 (m. 1148)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 24 Eylül 2020

]]>
Salı, 22 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey âdemoğlu! Dünyâ sevgisini kalbinden çıkar]]>

Mehmed Cemâlî Efendi Osmanlı evliyâ ve ulemâsının büyüklerindendir. Cemâleddîn-i Aksarâyî’nin torunlarındandır. Amasya’da doğup yetişti. 899 (m. 1493) yılında Mekke-i mükerreme yolunda Tebük’te vefât etti. Amasya ve Aksaray’da zamanının fen ve din âlimlerinden ilim tahsil etti. Seyyîd Yahyâ Şirvânî hazretlerinin halîfelerinden olan Pir Muhammed Erzîncanî’nin hizmetine girdi. İstanbul’a gelip, pekçok talebe yetiştirdi. “Şerhu Erba’îne hadîsen Kudsiyyen” adlı eserinde şunları nakleder:

Salı, 22 Eylül 2020

]]>
Pazartesi, 21 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Herkesin huyu değişebilir]]>

Ahmed Çârpûrti hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 746 (m. 1345) senesinde vefât etmiştir. Tebrîz’de yerleşmiş, aklî ilimlerde mütehassıs olmuştur. Buyurdu ki:

Pazartesi, 21 Eylül 2020

]]>
Pazar, 20 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshab-ı kiram, âyet-i kerimeyle methedildi]]>

Muhammed bin Tayfûr Gaznevî hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. Afganistan’da Gazne’de doğdu ve burada yaşadı. Oradaki büyük âlimlerden tefsir ve kıraat ilmi tahsil etti. 560 (m. 1165)’de vefat etti. “Aynü’l-meânî fî tefsîri’s-seb’i’l-mesânî” isimli tefsirinde şöyle anlatmaktadır:

Pazar, 20 Eylül 2020

]]>
Cumartesi, 19 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Takvâ sahipleri bir şey istemez]]>

Gıyâsüddîn İbnü’l-Âkülî hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 733 (m. 1333)’de Bağdat'ta doğdu. Burada zamanın önde gelen âlimlerinden ders aldı. Hadis ve fıkıhta kendini yetiştirdi. Celâyirliler hanedanının hükümdarı Sultan Ahmed Celâyir ona çok hürmet ederdi. 797 (m. 1394)’de Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 19 Eylül 2020

]]>
Cuma, 18 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennete Allahın lütfu ihsânı ile girilir]]>

Ebû Bekir Abdullah Nîşâpûrî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 238 (m. 852)’de İran’da Nîşâpur'da doğdu. Tahsil için Horasan, Şam, Mısır ve Hicaz'a gitti, sonra Bağdat'a yerleşti. Burada çok talebe yetiştirdi. 324’te (m.  936) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 18 Eylül 2020

]]>
Perşembe, 17 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âdet dışında yaşanan şaşılacak hâller]]>

Abdurrahmân İbn-i Ziyâd el-Gaysî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 900 (m. 1495)’de Yemen'in Zebîd şehrinde doğdu. Memleketinde ve Mekke’de Şafiî fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'de fetva makamına getirildi. 975'te (m. 1568) Zebîd'de vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 17 Eylül 2020

]]>
Çarşamba, 16 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu müjde, bütün ümmet içindir]]>

Alî ibn-i Ziyâd el-Absî hazretleri Mâliki fıkıh âlimi olup İmam-ı Mâlik hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. Trablusgarp'ta doğdu ve daha sonra Tunus'a yerleşti. İlim tahsili için Hicaz'a gitti. Orada Mâlik bin Enes hazretlerinden hadis ve fıkıh tahsil etti. İcazet alarak Tunus'a döndü ve Mâliki mezhebinin Kuzey Afrika’da yayılmasına çalıştı. 183 (m. 799) yılında Tunus'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 16 Eylül 2020

]]>
Salı, 15 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabrin sıkması da azâbı da haktır]]>

Mustafa Âsım Efendi Yüzüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. "Mekkîzâde" diye bilinir. 1187 (m. 1773)’de İstanbul’da doğdu. 1262 (m. 1846)’de aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:i

Salı, 15 Eylül 2020

]]>
Pazartesi, 14 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabirleri ziyâret etmek sünnettir]]>

Humeyd İbn-i Zencûye hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 180'de (m. 796) Türkistan’da Nesâ'da doğdu. Genç yaşta Irak, Mekke, Medine, Şam, Mısır ve Horasan'a giderek bu şehirlerdeki âlimlerden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 251'de (m. 865) vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Pazartesi, 14 Eylül 2020

]]>
Pazar, 13 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kelimelerin üstündeki ve altındaki işaretler]]>

Ebû Amr ibn-i Zekvân hazretleri "Kırâat-i seb'a" imamlarından İbn-i Amir'in meşhur iki râvisinden biridir. 173'te (m. 789) Şam’da doğdu. İmam-ı İbn-i Âmir’in talebesi olan Yahya Zimârî’nin talebesi Eyyûb bin Temîm'den kıraat tahsil etti ve vefatından sonra Şam’da hocasının yerine "kıraat şeyhi" oldu. 242'de (m. 857) Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 13 Eylül 2020

]]>
Pazar, 13 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kelimelerin üstündeki ve altındaki işaretler]]>

Ebû Amr ibn-i Zekvân hazretleri "Kırâat-i seb'a" imamlarından İbn-i Amir'in meşhur iki râvisinden biridir. 173'te (m. 789) Şam’da doğdu. İmam-ı İbn-i Âmir’in talebesi olan Yahya Zimârî’nin talebesi Eyyûb bin Temîm'den kıraat tahsil etti ve vefatından sonra Şam’da hocasının yerine "kıraat şeyhi" oldu. 242'de (m. 857) Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 13 Eylül 2020

]]>
Cumartesi, 12 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her günahtan sonra tövbe etmek farzdır]]>

Ahmed bin Muhammed Tilmsânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Cezayir'in Tilmsân şehrinde doğdu. Kendi memleketinde, zamanın meşhur âlimlerinden Mâlikî fıkıh ilmi tahsil etti ve kadılık yaptı. 900'de (m. 1494) Tilmsân'da vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 12 Eylül 2020

]]>
Cuma, 11 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şerefli bir insan olabilmek için]]>

Ebü’l-Hayr Akta hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İbn-i Cellâ’nın talebesi olup, Cüneyd-i Bağdadî ve birçok âlimin sohbetinde bulunmuştur. 340 (m. 952) senesinde Mısır’da vefât etti. Kerâmetleri menkıbeleri ve kıymetli sözleri çok olan bir âlimdir. Çoğu zaman talebelerine şöyle derdi: 

Cuma, 11 Eylül 2020

]]>
Perşembe, 10 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Duânın kabul olması için, helâl yiyiniz]]>

Ebü'l-Meâlî İbn-i Zekiyyüddin hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh alimidir. 550 (m. 1155)’de Şam’da doğdu. Zamanın meşhur âlimlerininden Şafiî fıkhı tahsil etti. Halep, sonra Şam başkadılığına getirildi. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethinde hazır bulundu ve fetihten sonra sultanın isteği üzerine Mescid-i Aksâ'da ilk cuma hutbesini okudu. 598'de (m. 1202) Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 10 Eylül 2020

]]>
Çarşamba, 09 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanlara doğruyu göstermek peygamberlerin sünnetidir]]>

Cemâlüddîn Sarsarî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindedir. 588 (m. 1192)’de doğdu. 656 (m. 1258)’de Hülâgu’nun Bağdad’ı istilâsında şehid edildi. Nasihat etmek hakkında şunları buyurdu: 

Çarşamba, 09 Eylül 2020

]]>
Salı, 08 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslüman, beş vakit namaza önem ver]]>

Ebü'l-Hasen ibn-i Ebî Şeybe hazretleri hadis ve tefsir âlimidir. 156 (m. 773) yılında Kûfe'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Irak, Şam, Mekke ve Rey'e gitti. Sonra Bağdat'a yerleşti. Süfyân bin Uyeyne, Abdullah bin Mübarek gibi âlimlerden ders aldı ve çok talebe yetiştirdi. 239'da (m. 853) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Salı, 08 Eylül 2020

]]>
Pazartesi, 07 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennete girer miyim? ya Resulallah]]>

Muhammed ibn-i Ebî Ömer hazretleri hadis hafızıdır. Mekke'de doğdu. Süfyân bin Uyeyne, Fudayl bin İyâd, Vekî bin Cerrah gibi zatlardan hadis ilmi tahsil etti. Müslim, Tirmizî, İbn-i Mâce ondan hadis öğrendi. Mekke'de Harem-i şerif şeyhliğine getirildi. 243'te (m. 858) Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Pazartesi, 07 Eylül 2020

]]>
Pazar, 06 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ebedî saadete kavuşmak için]]>

Ahmed İbn-i Ebî Âsım hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 206'da (m. 822) İran’da İsfahan'da doğdu. İlim tahsili için Kûfe, Basra, Bağdat, Şam, Mısır, Hicaz gibi ilim merkezlerine gitti. Medine’de Ahmed bin Hanbel hazretlerine talebe oldu. İsfahan'a dönerek on üç yıl kadılık yapan İbn-i Ebî Asım 287'de (m. 900) burada vefat etti. Bu mübarek zat byurdu ki:

Pazar, 06 Eylül 2020

]]>
Cumartesi, 05 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bana duâ ediniz, size icâbet edeyim]]>

Muhammed İbn-i Azîme hazretleri kıraat âlimidir. Endülüs'ün İşbîliye (Sevilla) şehrindendir. İlim öğrenmek için Mısır ve Hicaz'daki çeşitli ilim merkezlerinde büyük âlimlerden kıraat ve hadis dersleri aldı. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 543'te (m. 1148) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Cumartesi, 05 Eylül 2020

]]>
Cuma, 04 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâm dîni, Hazret-i Ömer'le kuvvetlendi]]>

Ebü'l-Kasım ibn-i Abdülhakem hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 182 (m. 798)’de Mısır’da Fustat'ta doğdu. Mâliki fıkhıyla birlikte hadis ilmi tahsil etti. 257'de (m. 870) Fustat’ta vefat etti. Şöyle nakletti:

Cuma, 04 Eylül 2020

]]>
Perşembe, 03 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bidat ehliyle harp ederim]]>

Seyyid Radıyyüdin Ali hazretleri meşhur evliyadandır. Seyyid Cemâleddîn-i Ezherî’nin talebesidir. Gençliği Tebrîz’de geçti. Tahsilini tamamlayıp, Afganistan’da Hirat şehrine kadı olarak tayin edildi. Orada Seyyid Cemâleddîn-i Ezheri hazretlerine intisab ederek tasavvufta yükseldi. 720 (m. 1320)’de Horasan taraflarında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 03 Eylül 2020

]]>
Çarşamba, 02 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gıybet, amelleri boşa çıkarır]]>

Muhammed bin Ali el-Harrûbî hazretleri Şâzilî tarikati şeyhlerindendir. Libya’da Trablus'ta doğdu. İlk tahsilinden sonra Şeyh Zerrûk’a talebe oldu. Sonra Şeyh Zeytûn'a intisab ederek sülûkünü tamamlayıp icazet alan Harrûbî, Cezayir'e yerleşti ve orada talebe yetiştirdi. 964'te (m. 1557) orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 02 Eylül 2020

]]>
Salı, 01 Eylül 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen kırk senedir namaz kılmamışsın]]>

Efdalzâde Hamîdüddin Efendi 7. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Bursa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Molla Yegân'a talebe oldu. Sonra Bursa ve İstanbul'da müderrisliğe, Sultan II. Bayezid zamanında şeyhülislâmlığa getirildi. 908 (m. 1503)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Salı, 01 Eylül 2020

]]>
Pazartesi, 31 Ağustos 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyâ, geçilecek bir köprü gibidir]]>

İbrâhîm ibn-i Kurkûl hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 505'te (m. 1111) Endülüs’te (İspanya) Meriye'de (Almeria) doğdu. İlk tahsilinden sonra Mâleka'ya (Malaga), ardın­dan da Fas'a göç et­ti. Buralarda zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh ve kelâm ilmi tahsil etti. 569'da (m. 1174) Fas'ta vefat etti. Şöyle buyurdu:

Pazartesi, 31 Ağustos 2020

]]>
Pazar, 30 Ağustos 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmın beşinci şartı hacdır]]>

Ali bin İbrahim Dağıstanî hazretleri Nakşibendî şeyhlerinden bir zat olup Dağıstan’ın Berküşat kasabasında doğdu. Medine-i Münevvere’de yerleşip Seyyid Muhammed Ürmevî’ye intisab ederek Nakşibendî yolunda sülûkunu tamamladıktan sonra icazet aldı ve çok talebe yetiştirdi. 1116 (m. 1704)’de orada vefat etti. “Cami’ül-Menasik” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Pazar, 30 Ağustos 2020

]]>
Cumartesi, 29 Ağustos 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabrimi ziyâret edene şefaatim vâcib oldu]]>

Ebû Zekeriyyâ Yahya İsfahânî hazretleri hadis âlimidir. 434'te (m. 1043) İran’da İsfa­han'da doğdu. Küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı ve meşhur âlimlerden ders aldı. Horasan, Nîşâbur, Hemedan, Cibâl, Basra ve Bağ­dat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 512'de (m. 1119) İsfa­han'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 29 Ağustos 2020

]]>
Cuma, 28 Ağustos 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sırât'ı şimşek gibi geçenler]]>

İzzeddin İbn-i Cemâa hazretleri Şafiî fıkıh alimidir.  694 (m. 1294)’de Şam’da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı kerimi ezberledi. Babası Kahire'de kâdılkudât olunca tahsilini orada sürdürdü. Kahire'deki Sâlihiyye Medresesi'nde müderris oldu. Sonra Mısır kâdılkudâtlığına getirildi. Daha sonra Mekke'ye yerleşti ve 767 (m. 1366)’da orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 28 Ağustos 2020

]]>