Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cuma, 18 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu mescidde sesini yükseltme]]>

Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde namıyla meşhur oldu. 971 (m. 1565)’de vefât etti. Resûlullah efendimizi (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) vesîle ederek, Allahü teâlâdan bir şey istemek mevzuunda şunları anlattı:

Cuma, 18 Ocak 2019

]]>
Perşembe, 17 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî]]>

Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük velîlerdendir. Hicri onbirinci asrın ortalarında vefât etti. Rivâyet edilir ki:

Perşembe, 17 Ocak 2019

]]>
Çarşamba, 16 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Muhtaç olanlara yardım edebilirsin]]>

Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’da doğdu, 899 (m. 1494)’de Bursa kadısı iken vefât etti. Resûlullah efendimizi (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) vesile ederek, Allahü teâlâdan bir şey istemek mevzûunda şunları anlattı:

Çarşamba, 16 Ocak 2019

]]>
Salı, 15 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır]]>

Behâüddîn bin Şeyh Lütfullah hazretleri Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden olan Lütfullah Efendi’nin oğludur. 895 (m. 1490) senesinde Edirne’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Salı, 15 Ocak 2019

]]>
Pazartesi, 14 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında]]>

Ebû Sa’îd İsmâil Bûşencî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 461 (m. 1069)’da Afganistan’da Hirat’ta doğdu. 536 (m. 1142)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 14 Ocak 2019

]]>
Pazar, 13 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Asıl kahramanlık öfkesini yenmektir]]>

Ebû Osman Sâbûnî hazretleri Horasan’da yetişen meşhûr hadîs, tefsîr ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 373 (m. 983)’de İran’da Nişâbûr’da doğdu. Birçok âlim, kendisinden hadîs-i şerîf rivâyet etti. 449 (m. 1057)’de Nişâbûr’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 13 Ocak 2019

]]>
Cumartesi, 12 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâmil bir mümin olmak için]]>

İsmâil Semmûye hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsfehân’da doğdu. 267 (m. 880)’de aynı yerde vefât etti. Hadîste, hafızlık derecesine ulaşmıştı. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere bilir ve okurdu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 12 Ocak 2019

]]>
Cuma, 11 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyâmetin yaklaştığına deliller çoktur]]>

Niğdeli Kara Yakûb hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 789 (m. 1387)’de Niğde’de doğdu. 883 (m. 1478)’de Karaman’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Cuma, 11 Ocak 2019

]]>
Perşembe, 10 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Amelleri sâlih, niyetleri iyilik olsun]]>

Şemseddîn Kirmânî hazretleri fıkıh, hadîs, tefsîr ve kelâm âlimidir. 717 (m. 1317)’de İran’da Kirman’da doğdu. 786 (m. 1384)’de hacdan dönerken Bağdad’da vefât etti. Çocuk terbiyesi hakkında buyurdu ki:

Perşembe, 10 Ocak 2019

]]>
Çarşamba, 09 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Annene babana daima dua et]]>

Ebû Amr Şeybânî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. Abbasî halifesi Hârûn Reşîd’in çocuklarına da muallimlik yapmıştır. 205 (m. 820)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Çarşamba, 09 Ocak 2019

]]>
Salı, 08 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Senden önce birçok peygamber gönderdik]]>

Ebû Ya’kûb Karrâb hazretleri Hadîs, târih ve fıkıh âlimidir. 352 (m. 963)’de Afganistan’da Herat’ta doğdu. 429 (m. 1038) yılında vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 08 Ocak 2019

]]>
Pazartesi, 07 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Misvakta, din ve beden için faydalar vardır]]>

İshâk el-Medînî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Hicaz’da Bezû’an köyünde doğup büyüdü. 256 (m. 870) senesinde hayatta idi. Vefât târihi kesin olarak bilinmemektedir. Onun en meşhur eseri (Kitâb-ül-münîr)’dir. Bu eserinde, rivâyet ettiği ve Müslim’de bulunan hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Pazartesi, 07 Ocak 2019

]]>
Pazar, 06 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bidat sahiplerini üstün tutma]]>

İsâ el-Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hâller ve kerâmetler sahibi bir zât idi. Lazkiye şehrinde talebe yetiştirdiği bir dergâhı vardı. 666 (m. 1267)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazar, 06 Ocak 2019

]]>
Cumartesi, 05 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhtiyacı olana ödünç verilir]]>

Şerefüddîn İsâ el-Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 740 (m. 1339)’da Gazze’de doğdu, 799 (m. 1397’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 05 Ocak 2019

]]>
Cuma, 04 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Başkasının malına zarar verenler]]>

İbrâhim Nazîra Efendi Osmanlı kadılarındandır. Edirne’de doğdu. 1188 (m. 1774)’de aynı yerde vefât etti. Fetvalarında buyurdu ki:

Cuma, 04 Ocak 2019

]]>
Perşembe, 03 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zâlim bile olsa, kardeşine yardım et]]>

Burhâneddîn bin Muzaffer hazretleri hadîs âlimlerindendir. 546 (m. 1151)’da doğdu. 620 (m. 1223)’de Musul’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Perşembe, 03 Ocak 2019

]]>
Çarşamba, 02 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshâbımın ismini işitince, susunuz]]>

Ebû Mes’ûd-i Dımeşkî hazretleri Şam’da yetişen hadîs âlimlerindendir. “Kitâb-ül-etrâf ales-Sahîhayn” isminde meşhûr bir eseri vardır. 400 (m. 1010)’da, 30 yaşında Bağdâd’da vefât etti. Eshâb-ı kiramın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Çarşamba, 02 Ocak 2019

]]>
Salı, 01 Ocak 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namaz dînin direğidir]]>

Tophânelizade Mahmûd Efendi Elliüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Sultan İkinci Mustafa Hân’ın imamlığını yaptığı için, “İmâm-ı Şehriyârî” diye meşhûr olmuştur. İstanbul’da doğdu. 1130 (m. 1717)’de aynı yerde vefât etti. Bir fetvasında namaz hakkında buyurdu ki:

Salı, 01 Ocak 2019

]]>
Pazartesi, 31 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur]]>

Mengübars bin Yalınkılınç hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Türkmen asıllı olup Bağdad’da yaşamıştır. 652 (m. 1254) yılında vefât etti. “El-Usûl-ül-i’tikâdiyye alâ mezheb-i İmâm-ı Ebî Hanîfe” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:

Pazartesi, 31 Aralık 2018

]]>
Pazar, 30 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zalim bir hükümdârdı sâlih bir mümin oldu]]>

Mecdüddîn İsmâil bin Muhammed hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Şîrâz’da doğdu. 748 (m. 1347)’de orada vefât etti. İbn-i Battûta seyahatnamesinde şöyle anlatır:

Pazar, 30 Aralık 2018

]]>
Cumartesi, 29 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kurtuluş, sâlihlerin sohbetindedir]]>

Mustafa Rızâüddîn Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1679 (H.1090) senesinde Şebinkarahisar’da doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul'da vefât etti. Küçük yaşta İstanbul’a giderek ilim tahsîline başladı. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenip, kısa zamanda yetişti. Edirne’de Arabzâde Hacı Muhammed İlmî Efendinin sohbetlerinde bulundu. Ondan Müceddidiyye yolundan icâzet aldı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 29 Aralık 2018

]]>
Cuma, 28 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cömertliğin en yüksek derecesi]]>

Matar Bâzerâyî hazretleri Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindendir. Necef’te doğdu. 550 (m. 1155)’de vefât etti. Seyyîd Ebü’l-Vefâ hazretlerinin talebelerindendi. Buyurdu ki:

Cuma, 28 Aralık 2018

]]>
Perşembe, 27 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Herkesin gökte iki kapısı vardır]]>

Ebû Gıyâs Mansûr bin Mu’temir hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Kütüb-i sitte’nin tamamında ismi geçer. Kûfelidir. 132 (m. 749)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Perşembe, 27 Aralık 2018

]]>
Çarşamba, 26 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Biz, senin sâlih amelleriniz]]>

Seyyid Ahmed Kuşâşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 991 (m. 1583)’de Medîne-i münevverede doğdu. 1071 (m. 1661)’de orada vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Çarşamba, 26 Aralık 2018

]]>
Salı, 25 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İman sahiplerine çok müjdeler var]]>

Konyalı İsmâil Efendi tefsîr ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Konya’da doğdu. 1195 (m. 1781)’de hac dönüşünde Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 25 Aralık 2018

]]>
Pazartesi, 24 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her gün tövbe etmek lazımdır]]>

Abdullah Cemaleddin Efendi son devir Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 1260 (m. 1844)’de Edirne'nin Uzunköprü ilçe­sinde doğdu. Arapça ve dinî ilimler oku­yarak icazet aldı. Beyrut, sonra Mısır kadılığına tayin edildi. 1319 (m. 1901)’de Kahire'de vefat et­ti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazartesi, 24 Aralık 2018

]]>
Pazar, 23 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâm beş temel üzerine kurulmuştur]]>

Ömer bin Yûsuf İskenderânî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 761 (m. 1360)’da Mısır’da İskenderiyye’de doğdu. 842 (m. 1438)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 23 Aralık 2018

]]>
Cumartesi, 22 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nasûhî Efendi'den şifa için dua iste!]]>

Üsküdarlı Nasûhî Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1648 (H.1058) senesinde İstanbul'da, Üsküdar'da doğdu. 1718 (H.1130) senesinde İstanbul'da vefât etti. Zamânının usulüne göre ilim tahsil etti. Sonra Halvetiyye yolunun şeyhlerinden olan Karabaş Ali Efendinin hizmetine girdi. İcâzet verilerek talebe yetiştirmekle vazîfelendirildi. Çok kerametleri görüldü...

Cumartesi, 22 Aralık 2018

]]>
Cuma, 21 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sizi sevenleri Allah da sever]]>

Şihâbüddîn Kilvetâtî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 766 (m. 1364)’de Mısır’da Kilvetât köyünde doğdu. 835 (m. 1432)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cuma, 21 Aralık 2018

]]>
Perşembe, 20 Aralık 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhlâs sahibi olanlar hidâyet kandilleridir]]>

Muhammed Kıvâmüddîn Kâkî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Horasan’da Kâk beldesinde doğdu. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 20 Aralık 2018

]]>