Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Pazar, 17 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cehennemlik ol diye lanetlemeyiniz]]>

Ebû Dâvûd Tayâlisî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 133 (m. 750)’de doğdu. 204 (m. 819)’da vefât etti. Hadis kitabına, 2767 hadîs-i şerîf ihtivâ etmektedir. Burada Ebû Dâvûd Tayâlisî buyurdu ki:

Pazar, 17 Aralık 2017

]]>
Cumartesi, 16 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kalbini nasûh tövbesi ile süsle]]>

Mustafa Âşir Efendi Doksanüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Aslen Kastamonuludur. 1141 (m. 1728)’de doğdu. 1219 (m. 1804)’de İstanbul’da vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suâllere şöyle cevap verdi:

Cumartesi, 16 Aralık 2017

]]>
Cuma, 15 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki]]>

Muhammed Zûzenî hazretleri Maveraünnehr’de yetişen fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerindendir. 370 (m. 980)’de Buhârâ’da vefât etti. Tefsirinde buyuruyor ki:

Cuma, 15 Aralık 2017

]]>
Perşembe, 14 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır]]>

Ebû Ca’fer el-Verrâk hazretleri hadîs âlimi olup, Ravîleriyle birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 14 Aralık 2017

]]>
Çarşamba, 13 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir]]>

Ahmed bin Handan hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Nişâbûr’da doğdu.. Ömrünün son yirmi yılını Mekke’de geçirdi. 311 (m. 923)’de orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 13 Aralık 2017

]]>
Salı, 12 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır]]>

Ebû Bekr-i Sûsî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Şam yakınlarında bulunan Remle kasabasında otururdu. 386 (m. 996)’da Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Salı, 12 Aralık 2017

]]>
Pazartesi, 11 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sana söz getiren senden de götürür]]>

İbn-ül-Hanbelî hazretleri Hanbelî âlimlerindendir. 536 (m. 1142) senesinde Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 11 Aralık 2017

]]>
Pazar, 10 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Az da olsa devamlı olan amel makbuldür]]>

Abdurrahmân bin Muhammed el-Bağdâdî hazretleri Hadîs ilminde meşhur âlimlerdendir. 375 (m. 985)’te vefât etti. Kitabında naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 10 Aralık 2017

]]>
Cumartesi, 09 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Emri altındakilere merhamet etmeyen]]>

Ebû Hâzım hazretleri büyük Hanefî kadılarındandır. Basra’da doğdu. 292 (m. 905)’de Bağdât’ta vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Cumartesi, 09 Aralık 2017

]]>
Cuma, 08 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır]]>

Abdân bin Muhammed Mervezî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 220 (m. 835)’de doğup, 293 (m. 906)’da Türkistan’da Merv şehrinde vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Cuma, 08 Aralık 2017

]]>
Perşembe, 07 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar]]>

Mûsâ bin Ahmed Tübbâî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Yemen'de, Kevni'a adı verilen bir köyde otururdu. 621 (m. 1224)’de vefât etti. Ölüm hâlleri hakkında şunları anlattı:

Perşembe, 07 Aralık 2017

]]>
Çarşamba, 06 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat]]>

Ebû Hayyân hazretleri Tefsîr, kırâat, hadîs, târih ve lügat âlimidir. 654 (m. 1256)’da Endülüs’te (İspanya) Gırnata’da (Granada) doğdu. 745 (m. 1344)’de Kâhire’de vefât etti. Rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Çarşamba, 06 Aralık 2017

]]>
Salı, 05 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yaratıcı kadîmdir ve hiçbir şeye benzemez]]>

Rükneddîn İsferâînî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsferâîn kasabasında dünyaya geldi. 418 (m. 1027)’de vefât etti. İtikâd Risâlesi’nde buyuruyor ki:

Salı, 05 Aralık 2017

]]>
Pazartesi, 04 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sarayı sular altında kalan hükümdar]]>

Abdullah bin Muhammed Belhî hazretleri hadîs hafızı (yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle bilen) ve tarihçidir. Belh’te doğdu. 295 (m. 907)’de Bağdâd’da vefât etti. Kitâb-ül-i’lel ve Kitâb-üt-târih isimli iki eseri vardır. Kitâb-üt-târih’te şöyle nakleder:

Pazartesi, 04 Aralık 2017

]]>
Pazar, 03 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Maymun sıfatlı insan sûretli kimseler]]>

Haccâr İbni Şıhne hazretleri hadîs âlimidir. 627’de (m. 1229) doğdu. 730 (m. 1329)’da Şam’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Pazar, 03 Aralık 2017

]]>
Cumartesi, 02 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sabırla, bütün işler yolunda gider]]>

Ebû Bekr-i Cürcânî hazretleri Meşhûr nahiv âlimlerindendir. İran’ın Cürcân kasabasında doğdu. Vera, takvâ ve fazileti çok olup dillerde dolaşırdı, İtikâdda Eş’arî ve amelde Şafiî mezhebinde idi. Çok kıymetli şiirleri vardır. 471 (m. 1078) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 02 Aralık 2017

]]>
Cuma, 01 Aralık 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmanın gitmesine sebep olan şeyler]]>

Abdullah bin Muhammed Buhârî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerindendir. 398 (m. 1007)’de Bağdâd’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cuma, 01 Aralık 2017

]]>
Perşembe, 30 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde]]>

Ebû Abdullah el-Ezdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 148 (m. 765)’de Basra’da vefât etti. Hasan-ı Basrînin talebelerinin en başta gelenlerindendir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 30 Kasım 2017

]]>
Çarşamba, 29 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günah işlemek kalbi karartır]]>

Fahreddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 691 (m. 1292)’de Mısır’da doğdu. 751 (m. 1350)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 29 Kasım 2017

]]>
Salı, 28 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Güzel ahlakın alametleri]]>

Hüseyn Vâiz-i Kâşifî hazretleri Tîmûroğulları hükümdarlarından Sultan Hüseyin Baykara zamanında Herât’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 910 [m. 1505] da orada vefat etti. Çok kitap yazdı. Vâiz-i Kâşifi yazdığı Ahlâk-ı Muhsinî adlı eserinde buyuruyor ki:

Salı, 28 Kasım 2017

]]>
Pazartesi, 27 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar]]>

Siyyüd Batalyûsî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî âlimlerindendir. 444 (m. 1052)’de Batalyûs (Badajoz) şehrinde doğdu. Sonra Belensiye (Valencia) şehrine yerleşti. 521 (m. 1127)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 27 Kasım 2017

]]>
Pazar, 26 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîmi tecvîde uyarak okumak]]>

Şemseddîn Muhammed Dımeşkî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 715 (m. 1315)’de doğdu. 765 (m. 1364)’de Şam’da vefât etti. Çok hadîs-i şerîf topladı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki; 

Pazar, 26 Kasım 2017

]]>
Cumartesi, 25 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Üsâme mutlaka savaşa gidecek]]>

Hişâm bin Urve bin Zübeyr hazretleri Tabiînin büyük hadîs âlimlerindendir. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr bin Avvâm’ın (radıyallahü anh) torunudur. 61 (m. 680)’de Medîne-i münevvere’de doğdu. Bağdâd’ta 146 (m. 763)’de vefât etti. Buyurdu ki: 

Cumartesi, 25 Kasım 2017

]]>
Cuma, 24 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir]]>

Muhammed bin Aliyyân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Dördüncü hicri asırda yaşamıştır. Ebû Osman Hayrî ve Cüneyd-i Bağdâdi’nin sohbetlerinde bulundu ve onlardan ders aldı. Şöyle anlatır:

Cuma, 24 Kasım 2017

]]>
Perşembe, 23 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kevser nedir, biliyor musunuz?]]>

Ebû Bekr Hişâm el-Basrî hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 23 Kasım 2017

]]>
Çarşamba, 22 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bir kızı, süsleyerek Nil Nehri'ne atarız!]]>

Muhammed bin Atâullah Hirevî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Herat’ta 767 (m. 1365)’de doğdu. 829 (m. 1426)’da Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 22 Kasım 2017

]]>
Salı, 21 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur]]>

Ebü’l-Kâsım Lâlkâî hazretleri kelâm, hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs ilminde hâfız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilirdi. 418 (m. 1027’de Afganistan’da Dînever’de vefât etti. Lalkâî’nin, Ricâl-üs-Sahîhayn isimli eserinde, Peygamber efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) sonraki olayları ve Eshâb-ı kirâmın buyurduklarından yaptığı rivâyetlerden bazıları:

Salı, 21 Kasım 2017

]]>
Pazartesi, 20 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir]]>

Menteşeli Hızır Şâh hazretleri Sultan İkinci Murâd Hân devri Usûl ve kelâm âlimlerindendir. Aslen Menteşe (Muğla) vilâyetindendir. 853 (m. 1449)’da Aydın-Söke ilçesi Balat kasabasında vefât etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 20 Kasım 2017

]]>
Pazar, 19 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hilmi olmayana ilmi fayda vermez]]>

Hıdır Nehrevânî Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cizrelidir. 675 (m. 1276)’da Mısır’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman evvel, oğluna şöyle vasiyette bulundu:

Pazar, 19 Kasım 2017

]]>
Cumartesi, 18 Kasım 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O, dünyânın en büyük hatibi idi]]>

Ali bin Ebî Bekr Heysemî hazretleri hadîs âlimidir. 735 (m. 1335)’de doğdu. 807 (m. 1405)’de Kâhire’de vefât etti. Mu’cem-üz-zevâid isimli eserinde şöyle anlatır:

Cumartesi, 18 Kasım 2017

]]>