Sabredenlere lütuf ve ihsânlarımı müjdele

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Haziran 2019

Ebû İshâk Salebi hazretleri tefsîr ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 427 (m. 1035) senesinde Nişâbûr’da vefât etti. Zamanındaki birçok âlimden ilim alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Salebî, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Devamını oku...

Yalan söylemek çok büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Haziran 2019

İbn-i Nakîb hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 702 (m. 1302) senesinde Mısır’da doğdu. 769 (m. 1368) senesinde Kâhire’de vefât etti. Çeşitli ilimlerde üstün bir âlim olarak yetişti. Fıkıh, kırâat, usûl, nahiv ve edebiyat ilimlerinde mütehassıs bir âlim idi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Göz beni fitne tuzaklarına düşürdü

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Haziran 2019

Zâhirüddîn Muhammed Ruzrâverî hazretleri hadîs, fıkıh ilimlerinde âlim, edîb ve şâirdir. 437 (m. 1045)’de İran’da Ehvaz’da doğdu. 487 (m. 1094) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.

Devamını oku...

Mümin Allahü teâlâya kavuşmak ister

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Haziran 2019

Muhammed bin Hüseyn El-Ezdî hazretleri Musul’da yetişen hadîs âlimlerindendir. Hadîs ilimlerine âit birçok eserler yazdı. 374 (m. 984)’de Musul’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Devamını oku...

Cömertlik ve cesâret şerefli maksatlardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Haziran 2019

Radıyyüddîn Kazvînî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 512 (m. 1118)’de, İran’da Kazvin’de doğdu. 590 (m. 1194)’de vefât etti. İlim öğrenmeye küçük yaşta başladı. Babasından ve başka birçok âlimden ilim öğrendi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimin konuşması karanlıkları yok eder

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Haziran 2019

Muhammed Bercülânî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 238 (m. 852)’de Bağdâd’da vefât etti. Onun en meşhûr eseri “Kitâb-üz-Zühd ve’r-Rekâik”dir. Bu kitabında “Âlimlerin Üstünlüğü” bahsinde buyuruyor ki: 

Devamını oku...

Hizmet edene hizmet edilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Haziran 2019

Ebü’l-Hasen Âbürî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 283 (m. 977)’de İran’da Sicistan’ın Âbür köyünde doğdu. 363 (m. 974)’de orada vefât etti. “Menâkıb-ı İmâm-ı Şafiî” kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Yemek için misafiri fazla bekletmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Haziran 2019

Ebû Abdullah Râzânî hazretleri kırâat, Arabî ilimler ve Hanbelî fıkıh âlimidir. 426 (m. 1035)’de Irak’ta Râzân’da doğdu. 494 (m. 1101)’de Evâne’de vefât etti. “Yemek Âdâbı” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Merhametli ve sabırlı kimselerin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Haziran 2019

Muhammed El-Ahvâl hazretleri hadîs ilminde ve Arap edebiyatında büyük bir âlimdir. 250 (m. 864) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Âhiret âlimleri simalarından bilinir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Haziran 2019

Esnaî hazretleri fıkıh, usûl, kelâm âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Hasen eş-Şâfiî’dir. 695 (m. 1295)’de Mısır’da Esna’da doğdu. 764 (m. 1362)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...