Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Nisan 2018

Kâdı Saymerî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. İran’ın Saymer şehrinde 351 (m. 962)’de doğdu. 436 (m. 1045)’de vefât etti. “Ahbâr-ı Ebû Hanîfe ve eshâbihî” kitabından seçmeler:

Devamını oku...

Eshâbım, ümmetim için sığınaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Nisan 2018

Atâ bin Sâib hazretleri Tabiînden meşhûr bir hadis âlimidir. Kûfelidir. 136 (m. 753)  senesinde vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Nisan 2018

İmâm-ül-Haremeyn Taberî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 418 (m. 1027)’de İran’da Taberistan’da doğdu. 498 (m. 1105)’de Mekke’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Nisan 2018

Ebû Ali Hirevî hazretleri hadîs âlimi olup, hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 211 (m. 926)’da Afganistan’da Herat’ta doğdu. 301 (m. 913)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Nisan 2018

Ankaralı Mehmed Emin Efendi 56.  Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1028'de (m. 1619) Ankara'da doğdu. Ankara Müf­tüsü Kırşehirli Mehmed Efendi'nin hiz­metinde bulunarak ondan ilim tahsil etti. Sonra İstanbul’a gelerek müderrislik, kadılık, önce Anadolu, sonra da Rumeli kadıaskerliği yaptı. Nihayet Şey­hülislâmlığa getirildi. 1098'de (m. 1687) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Nasihat, müminlere elbette fayda verir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Nisan 2018

Sirâcüddîn Decîlî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 664 (m. 1265)’de doğdu. 732 (m. 1331)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Nisan 2018

İbn-i Hayran hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Bağdâd’da yaşadı. 310 (m. 923) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe makamlarının sonu yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Nisan 2018

Hüseyn bin Muiz Belhî hazretleri Hindistan evliyâsının büyüklerindendir. Delhi’de doğdu. Sekizinci asrın ortalarında vefât etti. Talebelerine yazdığı mektupları toplandı. “Mektûbât” adı verildi. Bu eserdeki mektuplardan biri aşağıdadır:

Devamını oku...

Akıl, iyiyi kötüden ayıran bir kuvvettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Nisan 2018

Cemaleddîn Sübkî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup, büyük âlim Takıyyüddîn-i Sübkî hazretlerinin oğludur. 722 (m. 1322)’de doğdu. 755 (m. 1354)’de vefât etti. Bir suale şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Dertlinin hâlinden dertli anlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Nisan 2018

Şemseddîn ibn-i Alvân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Suriye’deki Hama şehrinde doğdu. 954 (m. 1547)’de Hama’da vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...