Mümin, cennette ebedî kalır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Şubat 2017

Ahmed Cürcânî hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 277 (m. 890)’da İran’da Cürcan’da doğdu. 371 (m. 981)’de vefât etti. “Ehl-i sünnet” itikadında olmak için inanılması lazım olanlardan bazılarını şöyle bildirdi:

Devamını oku...

Her âyetin hakkını vererek okumalı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Şubat 2017

Minkârîzâde Yahyâ Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmlarının kırk ikincisidir. 1018 (m. 1609) senesinde Antalya’nın İbradı kazasında doğdu. 1088 (m. 1677) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Et-Tibyân fî âdâb-il-Kur’ân” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Önce, en mühim olanları öğrenmeli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Şubat 2017

Abdullah Semhûdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 804 (m. 1401)’de Suriye’de Semhûd’da doğdu. 866 (m. 1461)’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Takvâdan üstün bir şey yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Şubat 2017

Eşref Emîr Cihângir hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İran’da Semnan’da doğdu. 808 (m. 1405)’de Hindistan’da Cunpûr’da vefât etti. Şeyh Alâ-ül-Hak’ın talebesidir. Kâdı Şihâbüddîn Devletâbâdî ile mektuplaşırlardı. Bir mektubunda buyurdu ki:

Devamını oku...

İlmi olmadan fetvâ verenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Şubat 2017

Ebû Bekr Atîk Sementârî hazretleri Hadîs, tasavvuf, târih ve fıkıh âlimidir. Akdeniz’de Sakliyye (Sicilya) adasında bir köy olan Sementâr’da (Cementare) doğdu. 464 (m. 1071) yılında vefât etti. “Menâkıb-i İmâm-ı a’zam” kitabında buyurdu ki:

Devamını oku...

Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Şubat 2017

Muînüddîn Sem’ânî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir. 506 (m. 1113)’de Türkistan’da Merv’de doğdu. 562 (m. 1166)’da aynı yerde vefât etti. “Muhtasar” kitabında buyurdu ki:

Devamını oku...

O havuzdan içen ebediyen susamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Şubat 2017

Ebü’l-Kâsım Nişâbûrî hazretleri Şafiî mezhebi tefsîr, kelâm ve fıkıh âlimi idi. İran’da Nişabur şehrindendir. 511 (m. 1117) senesinde vefât etti. Tefsirinde, “Kevser” sûresinin ilk âyeti hakkında şöyle buyurur:

Devamını oku...

Ben varken ona dokunamazsın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Şubat 2017

Selâm bin Ebî Mutî hazretleri Tebe-i tabiînin büyük hadîs âlimlerindendir. Basra’da doğdu. 164. (m. 780) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Dünya, yolcunun bineği gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Şubat 2017

Halîl  Selâhaddîn Alâî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Hadîs ilminde ise hafız idi. 694 (m, 1294)’de Şam’da doğdu. 761 (m. 1359)’da Kudüs’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden biri şöyledir:

Devamını oku...

Namazı kendimize mîrac yapmalıyız

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Şubat 2017

Kâdı Yakub Berzebînî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh, tefsir ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 409 (m. 1018)’de Bağdad’ın Berzebîn köyünde doğdu. 486 (m. 1093)’de vefât etti. Bir dersinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...