Ayakta duramayan hastanın namazı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2018

Hamîdîzâde Mustafa Efendi 119. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1144'te (m. 1731) doğdu. Medrese tahsilinden sonra saray hocalığına getirildi. Nakşiben­dî tarikatına mensup olduğundan saray görevlilerinden bir­çoğu onun müridi oldu. 1204'te (m. 1789) şeyhülislâm tayin edildi. 1208'de (m. 1793) Ma­nisa'da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Kasım 2018

Abdülmelik Cüveynî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhur fıkıh ve hadîs âlimidir. 419 (m. 1028)’de İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn nahiyesinde doğdu. 478 (m. 1085)’de Nişâbûr’da vefât etti. İlimdeki yüksekliğinden dolayı kendisine, “İmâm-ül-Haremeyn” unvanı verildi. 

Devamını oku...

Kardeşleriniz arasında sulh yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Kasım 2018

Abdurrahmân bin Muhammed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 978 (m. 1571)’de Şam’da doğdu. 1051 (m. 1641)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirme

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Kasım 2018

Hamîd bin Ali İmâdî hazretleri fıkıh âlimidir. 1103 (m. 1691)’de Şam’da doğdu. Muhakkik, edip, ârif ve kâmil bir zât idi. 1171 (m. 1757)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her sıkıntıdan sonra ferahlık vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Kasım 2018

Yeniceli Şeyh Mustafa Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Günümüzde Makedonya’da bulunan Vardar Yenicesi'nde miladi onbeşinci yüzyılda yaşadı.
Bu mübarek zat, bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Kasım 2018

Ebü’l-Abbas Uklîşî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Babası, Endülüs’te (İspanya) Ukliş’ten (Ucles) Dâniye (Denia) şehrine gelip yerleşti. Ebü’l-Abbâs Uklişî orada doğdu. 550 (m. 1155)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Mürüvvet, iyilik etmeyi sevmektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Kasım 2018

Seyyid Abdullah İbrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi belli değildir. 743 (m. 1343)’de Tebrîz’de vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bugün sana sevap yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Kasım 2018

Burhâneddîn Gürânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 1025 (m. 1616)’da Kuzey Irak’ta Şehrizor’da dünyâya geldi. 1101 (m. 1690)’da Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Fakir akrabaya verilen zekât

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Kasım 2018

Nûreddîn Esnevî hazretleri fıkıh, usûl ve nahiv âlimidir. Mısır’da İsnâ’da 650 (m. 1252)’de doğdu. 721 (m. 1321)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Hesap görenler olarak biz kâfiyiz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Kasım 2018

Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri Osmanlı âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 848 (m. 1438)’de Amasya’da Yenice köyünde dünyâya geldi. 935 (m. 1528)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...