Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Haziran 2017

Nûreddîn Bûşî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 790 (m. 1388)’de Kâhire’de doğdu. 856 (m. 1452)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Talebe, alçak gönüllü olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Haziran 2017

Haydarât-üş-Şîrâzî hazretleri Sadeddîn-i Teftâzânî’nin yüksek talebelerindendir. 820 (m. 1417)’de vefât etti. Tefsîr, kelâm ve ferâiz ilimlerinde büyük bir âlim idi. Teftâzânî’nin “Keşşâf” tefsîrine yaptığı haşiyeye, o da bir haşiye yaptı.  Bu kitabında, İlim öğrenmek hakkında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Koğuculuk korkunç bir hastalıktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Haziran 2017

Ebû İshak Magribî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Fas’ta, Kuhûkiyye’de doğdu. 896 (m. 1490)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dünyâda âfiyet üzere olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Haziran 2017

Mahmûd Çelebi Osmanlı evliyasındandır. 1531 (H.938) senesinde İstanbul'da Edirnekapı semtinde vefât etti. Seyyid Emîr Ahmed Buhârî'nin sohbet ve hizmetlerine devâm ederek kısa zamanda yüksek derecelere kavuştu. Hocası, onu kızı ile evlendirerek kendisine dâmâd yaptı. Hocasının vefâtından sonra talebelere ders vermeye başladı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyânın kerâmet göstermesi haktır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Haziran 2017

Ali bin Abdülkâdir Taberî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Seyiddir. Mekke-i mükerremede doğdu. 1070 (m. 1659)’da orada vefât etti. Ehl-i sünnet itikadını anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Haziran 2017

İbrâhim Beycûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 750 (m. 1349) senesinde Mısır’da doğdu. 825 (m. 1422) senesinde vefât etti. Vefatına yakın günlerde bir dersinde, “Kaza ve Kader” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Haziran 2017

Ebû Muhammed el-Basrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 180 (m. 796)’da vefât etti. Her gün beşyüz rek’at namaz kılar ve Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okurdu. Rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

Birbirinizin kusurunu araştırmayın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Haziran 2017

Mahdumzade Ebü'l-Kâsım hazretleri Hindistan'da yetişen büyük velîlerden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu olan Muhammed Sibgatullah hazretlerinin ilk oğlu, Urvet-ül-vüskâ Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin de torunudur. 1645 (H.1055) senesinde doğdu. 1671 (H.1082) senesinde vefât etti. 

Devamını oku...

Nefse uymaktan kurtulmak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Haziran 2017

Ebû Mansûr Berrüvî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 517 (m. 1123)’de İran’da Tûs şehrinde doğdu. 567 (m. 1171)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İtikatta mezhep"in iki imamı

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Haziran 2017

Birnâz İbn-i Karahoca hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Tunus’ta ikâmet eden Türk ailesindendir. 1074 (m. 1663)’de doğdu. 1138 (m. 1725)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...