Allahü teala seni ateşten korusun

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Haziran 2018

Bedreddîn Hüseyn bin Sıddîk hazretleri tasavvuf büyüklerindendir. 850 (m. 1446)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyin’de doğdu. 903 (m. 1497)’de Yemen’de Aden’de vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiç eksilmeyen yemek ve su

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Haziran 2018

Hüseyin bin Abdürrahmân hazretleri hadîs, kelâm ve Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Yemen’de doğdu. 855 (m. 1451)’de Ebyât-ı Hüseyin’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Vahyi ve kitapları inkâr ettiler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Haziran 2018

Seyyid Ebû Bekr ibn-i Ehdel hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 984 (m, 1576)’da Yemen’de doğdu. 1035 (m. 1626)’da orada vefât etti. İsm-i a'zam hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Ya cennet, ya cehennem

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Haziran 2018

Muhammed bin Ali el-Vâsıtî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup İbn-i Ebissakrî diye tanınır. 409 (m.1018)’de doğdu. 498 (m.1105)’de Irak’ta Vâsıt’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mazlumun duâsı reddolunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Haziran 2018

Bedreddîn ibn-i Demâmînî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de İskenderiyye’de doğdu. 827 (m. 1424)’de, Hindistan’ın Kelbercâ şehrinde vefât etti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Kadınlar câmide itikaf yapamaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Haziran 2018

Mehmed Salih Efendi 96. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Medrese tahsilini tamamlayınca Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi'ye intisap ederek onun damadı oldu. Çeşitli şehirlerde kadılıktan sonra, Anadolu, sonra  Rumeli Kadıas­kerliği, nihayet Şeyhülislâmlığa getirildi. 1175 (m. 1762)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

​Muhâcirler, Ensâr ve diğer Eshâb-ı kirâm...

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Haziran 2018

Celâleddîn ibn-i Bülkînî hazretleri tefsîr, hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de Kâhire’de doğdu. 824 (m. 1421)’de Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İşte bunlar hakikat ehlidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Haziran 2018

Ebü’s-Sâdât Aksarâyî hazretleri fıkıh ve tefsîr âlimidir. Aslen Aksaraylıdır. 790 (m. 1388) de doğdu. 859 (m. 1455)’de Harem-i şerîfte vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyânın âfeti şiddetli istektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Haziran 2018

Bahâeddin Erzincânî hazretleri ilk Halveti şeyhlerindendir. Erzincan'ın Kerliç ka­sabasında doğdu. Gördüğü bir rüya üzerine Şirvan'a gidip Yahyâ Şirvânî'ye intisap etti, icazet ile halife tayin edilerek Erzincan'a gön­derildi. 868'de (m. 1464) orada vefat etti­. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teala seni ateşten korusun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Haziran 2018

Mahmûd ibn-i Beylûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Haleb’de doğdu. 1007 (m. 1598)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...