Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Kasım 2019

Ebû Zekeriyyâ Şâvî hazretleri fıkıh, kelâm, tefsîr ve nahiv âlimidir. 1030 (m. 1621)’de Fas’ta Milyân’da doğdu. 1096 (m. 1685)’de hacca giderken gemide vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde, “Edeb” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Yüz şehit sevabına kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Kasım 2019

Yahyâ Mezûrî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin talebelerinin büyüklerindendir. Hicrî onüçüncü asrın yarısında yüz yaşlarında iken Bağdat’ta vefât etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri, yüksek halîfesi Yahyâ Mezûrî ile mektuplaşırlar, ona nasihatlerde bulunurlardı. Bu mektuplarından birinde buyurdular ki:

Devamını oku...

Bana nasihat et ey genç

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Kasım 2019

Sinânüddîn Yegânî Çelebi Osmanlı devri din ve fen âlimidir. Molla Yegân’ın torunudur. Bursa’da doğdu. 945 (m. 1538) senesinde aynı yerde vefât etti. Derslerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Kasım 2019

Kâdı Sirâcüddîn-i Ermenekî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’da, Mısır’da bulunan Ermenek’te doğdu. 725 (m. 1325) senesinde İran’da Kûs kadısı iken vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Lâzım olmayanı alırsan lâzım olanı satarsın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Kasım 2019

Ebû Musa Sadefî hazretleri Şafiî fıkıh ve kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 170 (m. 786) senesinde doğup, 264 (m. 877) senesinde Mısır’da Sadef kasabasında vefât etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. Onun yanından ayrılmazdı. Kendisinden çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin kıymetli sözlerini bildirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Dertlerden kurtulmak için çok istigfâr söyle

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Kasım 2019

bn-i Saffâr hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 338 (m. 949)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Orada 429 (m. 1038)’de vefât etti. “Kitâb-üt-teheccüd” isimli esrinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Nefsini cezalandırmak isteyen sünnete uyar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Kasım 2019

Molla Muslihuddîn Efendi, Kanunî Sultan Süleymân Hân zamanı âlimlerindendir. Aslen, Ispartalıdır. 977 (m. 1569) senesinde Dimetoka’da vefât etti. Derslerinde evliyanın kıymetli nasihatlerini naklederdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiçbir iyiliği hor görme

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Kasım 2019

Yezîd bin Es’am hazretleri Tabiînden büyük bir hadîs âlimidir. 103 (m. 721) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Feyizler, Resûlullahın kalbinden yayılmakta

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Kasım 2019

Muhyüddîn İbn-ül-Cevzî hazretleri fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 580 (m. 1185)’de Bağdad’da doğdu. 656 (m. 1258) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hakîkî muhabbet artmaz ve eksilmez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Kasım 2019

Ebü’l-Haccâc El-Kuraşî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mısır’da Aksûr’da doğdu 642 (m. 1244) senesinde orada vefât etti. Ebü’l-Haccâc hazretleri, başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...