Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Kasım 2017

Sehl-i Ergiyânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve tasavvuf âlimlerindendir. 426 (m. 1035)’da İran’da Nişâbûr’un Ergiyân nahiyesinde  doğdu. 490 (m. 1097)’da vefât etti. Bir sonbetinde, Hazreti Ali’nin (radıyallahü anh) kıymetli sözlerini anlattı:

Devamını oku...

Ey oğlum! İhlas üzere ol

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Kasım 2017

Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri sofiyye-i aliyyenin meşhurlarındandır. 386 [m. 996] senesinde Bağdad’da vefat etti. Tasavvuf büyüklerinin hâl tercümelerini yazdığı “Kût-ül-kulûb” kitabı meşhurdur. Bu kitapta buyuruyor ki:

Devamını oku...

İzin verin, Aişe'nin evine gideyim

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Kasım 2017

Ali bin Harb hazretleri hadîs ve siyer âlimidir. 175 (m. 791)’de Azerbaycan’da doğdu. 265 (m. 878)’de Musul’da vefât etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Allahtan gelene rızâ göster

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Kasım 2017

Ebû Mensûr bin Muhammed hazretleri tasavvuf ve kelam âlimlerindendir. 350 (m. 961)’de Nişâbûr’da doğdu. 429 (m. 1038)’de vefât etti. Mir’ât-ül-mürüvvet isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Dünyâya düşkün olmak kalbi öldürür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Kasım 2017

Abdurrahmân Se’âlebî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 785 (m. 1383)’de Cezayir’de doğdu. 875 (m. 1470)’de vefât etti. “Kutb-ül-ârifîn” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Hazreti Lokman'a hikmet verdik

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Kasım 2017

Ahmed Savî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1175 (m. 1761)’de Mısır’da doğdu. 1241 (m. 1825)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Celâleyn Tefsîri üzerine yazdığı dört ciltlik haşiyesi meşhurdur. Bu kitaptan bazı kısımlar:

Devamını oku...

Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Kasım 2017

Yahyâ el-Kûfî hazretleri kırâat, hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. Yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 203 (m. 808)’de Vâsıt’ta vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Kasım 2017

Ali bin Hasen hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. Hadîs ilminde, sözleri delîl olan müctehid âlimlere denilen “İmâm” payesine ulaşmıştır. 253 (m. 867) senesinde vefat etti. Hulefa-i Raşidin’in üstünlükleri ile ilgili şu hadis-i şerifleri nakleder:

Devamını oku...

Ey gâfil insan, uzun emeli terk et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Ekim 2017

Sa’deddîn ibn-i Arrâk hazretleri fıkıh, hadîs ve kırâat âlimidir. 907 (m. 1501)’de Beyrut’ta doğdu. 963 (m. 1556)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fâni kimselerin çocuklarısınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Ekim 2017

Ahmed bin Muhammed Sanhâcî hazretleri Mâlikî âlimlerindendir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’teki (İspanya) Meriyye (Marbella) şehrinde doğdu. 536 (m. 1142)’de Fas’taki Merrâkeş’te vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...