Allahü teâlânın rahmetini ummalı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Eylül 2019

Celâleddîn Muhammed Tâzifî hazretleri fıkıh âlimi ve kadıdır. 899 (m. 1494)’de Haleb’de doğdu. 963 (m. 1556)’da aynı yerde vefât etti. Kalâid-ül-Cevâhir adlı eserinin mukaddimesinde, özetle şöyle dedi:

Devamını oku...

Gidiniz, siz de Müslüman olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Eylül 2019

Ebû Abdullah Tâvüdî hazretleri Fas’ta yetişen âlimlerin büyüklerindendir. 1128 (m. 1716)’da Fas’ın Fes şehrinde doğdu. 1207 (m. 1793)’de orada vefât etti. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) üstün hasletlerinden bazıların şöyle anlattı:

Devamını oku...

Rabbin kimdir dînin nedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Eylül 2019

Muhammed Şâh Fenârî Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup Molla Fenârî’nin faziletiyle tanınmış oğludur. 830 (m. 1426) senesinde Bursa’da vefât etti. Bir dersinde, kabir suâllerini şöyle anlattı: 

Devamını oku...

O, kabilesinin en kötüsüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Eylül 2019

Takıyyüddîn Sellâmî hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. 704 (m. 1305)’de Mısır’da doğdu. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîfi, râvîleri ve metinleri ile birlikte ezberleyip, bu ilimde hafızlık payesine erişmişti. Târih ilminde de büyük bir âlimdir. 774 (m. 1372)’de Şam’da vefât etti. Naklettği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ölüm hâlindeki bir kimsenin dili tutulur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Eylül 2019

Şemsüddîn Muhammed Rûcî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup, Sa’düddîn Kaşgâri hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. 820 (m. 1417)’de doğdu. 904 (m. 1498)’de Afganistan’da Herat’ta vefât etti. Bir sohbetinde talebelerine, ölüm hâllerini anlatırken şunları buyurdu:

Devamını oku...

Musibetlere sabır hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Eylül 2019

İbn-i Fentûrî hazretleri Mâlikî mezhebinin büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 314 (m. 926) yılında Endülüs’ün (İspanya’nın) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. 380 (m. 990)’da vefât etti. Bir dersinde, “Musibetlere sabır” hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

İlim öğrenmek, her Müslümana farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Eylül 2019

Sa’îd Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1150 (m. 1737) senesinde Şam’da doğdu. 1180 (m. 1766) senesinde orada vefât etti. Zamanın büyük âlimlerinden; fıkıh, tefsîr, nahiv, mantık okudu ve ilimde üstün bir dereceye yükseldi. Çok talebe yetiştirdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kureyş'ten ilim öğreniniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Eylül 2019

Ebû Âsım Abbâdî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 375 (m. 985)’de Afganistan’da Herât şehrinde doğdu. Hadîs ve fıkıh ilminde büyük bir âlim olarak yetişti. 485 (m. 1066)’da orada vefât etti. Abbâdî, “Tabakât-ül-fukahâ-iş-Şâfiiyye” adındaki eserinin mukaddimesinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Bilmez misin, her işin hayırlısı ortasıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Eylül 2019

Ahmed Mürşidî Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Diyarbakır’da doğdu. 1174 (m. 1760) senesinde Diyarbakır’da vefât etti. Birecikli Ebû Bekr Efendi’nin talebesi olup, ondan çok istifâde etti. Sonunda hilâfet aldı. Yazmış olduğu "Ahmediyye" isimli eser çok meşhûrdur. Ahmediyye’den bazı bölümler: 

Devamını oku...

Sana faydası olmayan sözü terk et

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Eylül 2019

Seyyid İbrâhim Hamza hazretleri hadîs ve nahiv âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Şam’da doğdu. 1120 (m. 1708)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şerfilerden bazıları:

Devamını oku...