O müminler için âhiret saadeti vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Haziran 2019

Hasan Fehmî Efendi Yüzonuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1210 (m. 1795)’de Konya’nın Ilgın kazasında doğdu. 1298 (m. 1881)’de Medîne-i münevverede vefât etti. “Sabır” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Her insanın huyu sonradan değişebilir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Haziran 2019

Kınalızâde Ali Efendi Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarındandır. 916 (m. 1516) senesinde Isparta’da doğdu. İstanbul’a giderek, medrese tahsilini mükemmel bir şekilde tamamladıktan sonra, Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde kadı ve kadıasker olarak vazîfe yaptı. 979 (m. 1571) senesinde Edirne’de vefât etti. Çok kitap yazdıysa da, daha çok “Ahlâk-ı A’lâî” adlı eseriyle tanınmıştır. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Necaset, namaz kılmaya engeldir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Haziran 2019

Yûsuf Bin Yahyâ El-Buveytî hazretleri İmâm-ı Şafiî’nin en kıymetli arkadaşlarından ve Şafiî mezhebinin en büyük âlimlerindendir. 231 (m. 845)’de Mu’tezile fırkasındaki bozuk inançlı kimseler tarafından, Bağdâd’da şehîd edildi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Cömert cennete, cimri cehenneme yakındır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Haziran 2019

Ebû Abdullah bin Abdülmelik hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Hadîs hafızı, yani yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. 252 (m. 866)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğmuştur. 330 (m. 942)’de vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

O gün mahşer yerine bölük bölük gelirsiniz!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Haziran 2019

Niksârlı Muhyiddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu ve tahsilini burada tamamladı. Sultan İkinci Bâyezîd Hân tahta geçtiğinde İstanbul’a davet etti. Ayasofya’daki tefsîr derslerinde Sultan da hâzır bulunurdu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Cennetten cehenneme açılan pencere

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Haziran 2019

Ebû Bekr el-Ensârî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Ebû Bekr el-Ensârî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Dâvûd Paşa'yı idamdan kurtaran fetva!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Haziran 2019

Molla Vildân hazretleri Osmanlı kadıaskeri olup, Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 893 (m. 1488) senesinde vefât etti. Molla Vildân’ın, Fâtih Sultan Mehmed Hân zamanında Dâvûd Paşa ile ilgili bir fetvâsı meşhûrdur. Fetvâya sebep olan hâdise ve neticesi, “Şakâyık-ı Nu’mâniyye”de şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Son nefeste imân selâmeti ver Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Haziran 2019

Abdullah Pervîz Efendi, Kanunî Sultan Süleymân ve İkinci Selîm Han zamanı âlim ve kadılarındandır. 987 (m. 1579)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hak teâlânın kudreti her şeyde görülüyor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Haziran 2019

Molla Muhterem hazretleri Türkistan’da yetişip, Osmanlı ülkesinde ilim neşreden âlimlerdendir. Taşkend’de doğdu. 980 (m. 1572) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Faydalı ilim, sâlih amel ve güzel ahlâk

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Haziran 2019

Karaçelebizâde Abdülazîz Efendi Otuzüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1000 (m. 1591) senesinde İstanbul’da doğdu. 1068 (m. 1658) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...