Ehl-i beytime iyilik edene şefaat ederim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Mayıs 2020

Muhammed İbn-i Halfûn hazretleri hadîs hafızıdır. 555'te (m. 1160) Endülüs’te (İspanya) At­las Okyanusu kıyısındaki Evnebe köyünde doğdu. Sonra İşbîliye'ye (Sevilla) yer­leşti. Orada zamanın büyük âlimlerinde hadis ilmi tahsil etti. 636'da (m. 1239) doğduğu köyde vefat et­ti. Ehl-i beyt hakkında şu hadis-i şerifleri nakleder:

Devamını oku...

Ölülere kabirlerinde ezâ etmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Mayıs 2020

Abdülmelik ibn-i Habîb es-Sülemî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 174 (m. 790)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. İlim tahsili için Mısır'a Medine'ye gitti. Burada İmam-ı Malik hazretlerinin talebelerinden Mâliki fıkhının inceliklerini öğrendi ve memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 238 (m. 853)’de Kurtuba'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ahkâm-ı İslâmiyeyi yerine getirmek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Mayıs 2020

Hasen ibn-i Habîb Nîşâbûrî hazretleri tefsir âlimidir. İran’da Nîşâbur'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerden tefsir, ha­dis, fıkıh, kıraat ilim tahsil ederek asrın müfessiri sayıldı. Sa'lebî gibi önde gelen âlimler onun talebelerindendi. İbn-i Habîb 406 (m. 1016)’da vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Mushaf-ı şerif yazıp satmak hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Mayıs 2020

İbrâhîm bin Muhammed bin Aydemir hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 750'de (m. 1349) Kahire'de doğdu. Türk asıllıdır. Askerlik mesleğine gö­re yetiştirildi, fakat ilme olan merakı se­bebiyle Hanefî fakihlerinden fıkıh ilmi tahsil etti. 809'da (m. 1407) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Putun içinden gelen ses

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Mayıs 2020

Mecdüddîn Ömer Dânî hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 544'te (m. 1150) Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia) veya Dâniye'de (Denia) doğdu. Nesebi, baba tarafından eshab-ı kiramdan Dihye-i Kelbî'ye, anne tarafından Hazret-i Hüseyn'e (radıyallahü anhüma) dayanmaktadır. Endülüs’te tahsilini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek talebe yetiştirdi. 633’te (m. 1235) Kahire'de vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsleridir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Mayıs 2020

Ebü'l-Kâsım İbn-i Cüzey hazretleri Mâliki fıkıh ve tefsir âlimidir. 693 (m. 1294)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'nin (Sevilla) Velbe (Huelva) kasabasındandır. Gırnata'da (Granada) tahsil gördü. Gırnata Ulucamii'nde imamlık yaptı. 741 (m. 1340)’de İspanyol ve Portekiz kuvvetlerine karşı Cebelitarık ya­kınlarındaki Tarif’te yapılan savaşta şehit düştü. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikredenin kalbinde nifâk kalmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Mayıs 2020

Çivizâde Damadı Hâmid Efendi 15. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 900 (m. 1494)’de Konya'da doğdu. İstanbul'a giderek Şeyhülislâm Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi'ye talebe, sonra damat oldu. Müderrislik, kadılık, Rumeli kazaskerliği, nihayet Ebüssuûd Efendi'den sonra Şeyhülis­lâmlık vazifesine getirildi. Bu görevde iken 985'te (m. 1577) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, hep belalarla baş başadır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Mayıs 2020

Ahmed İbn-i Cevsâ hazretleri hadis hafızıdır. 230 (844)’de Şam’da doğdu. Mısır ve Şam âlim­lerinden hadis rivayet etti. Kendisin­den Taberânî, Hâkim el-Kebîr ve İbn-i Hibbân gibi hadis hafızları rivayette bulundular. İbn-i Cevsâ, 320'de (m. 932) vefat etti. Ebu Hüreyre’den “radıyallahü anh” şu hadis-i şerifleri rivâyet eder:

Devamını oku...

Kabir toprağını başına serpen Arabî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Mayıs 2020

Sa’îd Efendi Yetmişikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. ''Mirzâ-zâde'' diye şöhret bulmuştur. 1122 (m. 1710) senesinde İstanbul’da doğdu. 1188 (m. 1774) senesinde aynı yerde vefât etti. Resûlullah Efendimizi (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) vesîle ederek, Allahü teâlâdan bir şey istemek mevzûunda şunları anlattı:

Devamını oku...

Mezheb imamının sözü senettir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Mayıs 2020

Abdülazîz İbn-i Bezîze hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 606'da (m. 1209) Tunus'ta doğdu. Orada, zamanın meşhur fıkıh âlimlerinden ders okudu. Tahsilini tamamladık­tan sonra Tunus'ta Mâlikî kadılığı ve müderrislik yaptı. 673 (m. 1274)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...