Bütün ibâdetlerini kusurlu bil

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Kasım 2018

Mustafa Mânevî Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerinden olup Karabaşvelî'nin oğlu ve halîfesidir. Babasından ve başka âlimlerden zâhirî ilimleri tahsil etti. Tasavvuf yolunda, babasının yanında kemâle geldi. Sonra Ordu-yu Hümâyûn'a tâyin edildi. Orada da vaaz ve nasihat etti. 1702 (H.1114) senesinde İstanbul'da vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sizin şerrinizden nasıl kurtuluruz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Kasım 2018

Kâdı Ebû Ya’lâ hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 527 (m. 1133)’de doğdu. 578 (m. 1183)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabir ziyareti âhiret gününü hatırlatır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Kasım 2018

Ebû Hakîm Nehrevânî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 480 (m. 1087)’de doğdu. 556 (m. 1161)’de vefât etti. Çok hadis-i şerif ezberledi ve talebelerine nakletti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Küfre sebep olan bidat

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Kasım 2018

Burhâneddîn İbrâhim bin Cemâa hazretleri tefsîr ve fıkıh âlimidir. 725 (m. 1325)’de doğdu. 790 (m. 1388)’de Şam’da vefât etti.  Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe kapısı devamlı açıktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Kasım 2018

Burhânüddîn İbn-i Abdülhak hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 669 (m. 1270)’de Şam’da doğdu. 744 (m. 1343)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyalık olan şeyler melundur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Kasım 2018

Takıyyüddîn Ebû İshâk hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 602 (m. 1205)’de Şam’da doğdu. 692 (m. 1293)’de orada vefât etti. Çok hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

Devamını oku...

Sâlih arkadaş, seni gafletten uyandırır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Kasım 2018

Şeyh Fethullah-ı Verkânisî hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen evliyâdandır. Siirt'in Verkanis köyünde doğdu. Nakşibendiyye yolu büyüklerinden, büyük velî Abdurrahmân Tâhî (Tâgî) hazretlerinin sohbetlerine devâm etti ve kızı Tayyibe Hâtunla da evlendirdi. Tasavvuf yolunda ilerledi. 1899 (H.1317) senesinde Bitlis'te vefât etti.

Devamını oku...

Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Kasım 2018

Ebezâde Abdullah Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmlarının ellibirincisidir. Bulgaristan’da Balçık kasabasında doğdu. 1126 (m. 1714)’de Trabzon’a giderken, bindiği gemi battı ve boğularak vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, kendilerine zulmediyorlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Ekim 2018

Ali bin Sûdûn Yeşbegavî hazretleri Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, edîb ve şâirdir. 810 (m. 1407)’de Kâhire'de doğdu. 868 (m. 1464)’de Şam'da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün Müslümanlara hürmet et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Ekim 2018

Ahmed ibn-i Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de doğdu. 1020 (m. 1611)’de Hindistan’ın Benderşahar şehrinde vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...