Resûlullahı canından çok sevmedikçe

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Ağustos 2018

Muhammed bin Sa’îd Adenî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Kebben" adıyla meşhûr olmuştur. 776 (m. 1374) senesinde Yemen’de doğdu. 842 (m. 1438) senesinde aynı yerde vefât etti... Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullaha itaat Allah'a itaattir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Ağustos 2018

Ebüssü’ûd ibn-i Kazrûnî hazretleri Medîne-i münevverede yetişen Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Zübeyr bin Avvâm’ın (radıyallahü anh) neslindendir. 980 (m. 1572)’de Medîne-i münevverede doğdu. 1050 (m. 1640)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölümden nasıl gaflette olunur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Ağustos 2018

Hüseyn ibn-i Kâvân Geylânî hazretleri tefsîr, usûl, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 842 (m. 1438)’de İran’daki Geylân’da doğdu. 889 (m. 1484)’de Mekke’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullahın binlerce mucizesi görülmüştür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Ağustos 2018

Abdurrahmân bin Kâsım Utakî hazretleri Mâlikî mezhebinin en meşhûr âlimlerindendir. 132 (m. 750) senesinde Mısır’da doğdu. 191 (m. 806)’da Kahire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın rahmetinden mahrum edilenler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Ağustos 2018

Şemseddîn ibni Kammâh hazretleri Şâfii mezhebi fıkıh ve hadîs Âlimlerindendir. 656 (m. 1258) yılında doğdu. 741 (m. 1340) yılında Kâhire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah, özür dileyen özrünü kabul ederdi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Ağustos 2018

Behrâm bin Abdullah Demîrî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 34 (m. 1334)’de doğdu. 805 (m. 1402)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullahın kabrini ziyâret etmek sünnettir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Ağustos 2018

Akîl ibn-i İmrân hazretleri kelâm, fıkıh ve hadîs âlimidir. 1001 (m. 1592)'de Yemen’in Zafâr şehrinde doğdu. 1062 (m. 1652)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlih kimseleri vesile etmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Ağustos 2018

Muhammed ibn-i İmâm-ı Kâmiliyye hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 808 (m. 1405)’de Kâhire’de doğdu. 864 (m. 1460)’de hacca giderken yolda vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim, karanlığa karşı gözün nurudur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Ağustos 2018

Abdülhay ibn-i İmâd hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1032 (m. 1623)’de Şam’ın Sâlihiyye kasabasında doğdu. 1089 (m. 1679)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Meşhûr “Şezerât-üz-zeheb fî ahbâr-i men zeheb” adlı eserin müellifidir. 

Devamını oku...

Bir velî kuluma düşmanlık eden

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Ağustos 2018

Veliyyüddîn Ahmed ibn-i Irâkî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 762 (m. 1361)’de Kâhire’de doğdu. 826 (m. 1423)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...