Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Şubat 2017

Halîl Sıddîkî Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1098 (m. 1687)’de Şam’da doğdu. 1173 (m. 1759)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde “Hediye vermek” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Şubat 2017

Abdullah bin Ali Bağdâdî hazretleri hadîs, kırâat, nahiv ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 464 (m. 1072)’de Bağdad’da doğdu. "Sıbt-ül-Hayyât" lakabıyla meşhur oldu. 541 (m. 1146)’da Bağdad’da vefât etti. Cenâze namazını Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri kıldırdı. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerde, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Allaha düşman olanları sevmek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Şubat 2017

Geredeli Abdullah Efendi, Osmanlı velîlerindendir. Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. Bolu’da Mustafa Sâfî Efendi'nin derslerinde ve sohbetlerinde kemâle erdi. Hocasının vefâtından sonra yerine geçti. Talebeleriyle birlikte, 1853 senesinde yapılan Rusya seferine katıldı. Silistre Müdafaası'nda bulundu. Bu savaşta Tuna boylarında şehîd oldu. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ayıpları örtenin ayıpları örtülür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Şubat 2017

Burhâneddîn Sıbt ibn-i Acemî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 753 (m. 1352)’de Halep civarındaki Cellûm’da doğdu. 841 (m. 1437)’de Halep’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Şubat 2017

Ömer bin Abdürrahîm el-Basrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Seyyiddir. Basra’da doğdu. 1037 (m. 1627)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Şubat 2017

Seyyid Nûrî Efendi İstanbul’da yetişen evliyâdandır. Dedesi Nakşibendî büyüklerinden Seyyid İbrâhim Necâti Efendi’dir. Üsküdar’da doğdu. 1272 (m. 1855)’de vefât etti. Seyyid Nûri Efendi, “Salât-ı kâmile” ismindeki eseri de çok güzel bir şekilde şerh etti. Tamamladığı şerhin bir bölümünde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sana kim dedi ki dünya ile hoş ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Şubat 2017

Mehmed Kâmil Efendi, Doksanıncı Osmanlı Şeyhülislâmı'dır. 1141 (m. 1728)’de İstanbul’da doğdu. 1215 (m. 1800)’de orada vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suallere şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Şubat 2017

Seyyid Ehdel Yemenî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Seyyiddir. 1013 (m. 1604)’de Yemen’de Mehâ beldesinde vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Sohbetlerinde şunları anlatırdı:

Devamını oku...

Sâlih kimselere dil uzatma

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Şubat 2017

Ebü’l-Hasen Ali bin Yahyâ hazretleri evliyânın büyüklerinden olup, Seyyid Ahmed-i Rıfâî hazretlerinin babasıdır. 459 (m. 1067)’de Basra’da doğdu. 519 (m. 1125)'de Bağdad’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah indinde en makbul amel

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Şubat 2017

Yâkût El-Habeşî hazretleri ariflerin ve evliyânın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebelerinin büyüğü olup, Habeşistanlıdır. 707 (m. 1307) senesinde Mısır’da İskenderiye şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...