Allah yolunda yapılan harcama

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Haziran 2017

Şemseddin Bermâvî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 763 (m. 1362) senesinde Filistin’de, Berme’de doğdu. 831 (m. 1428) senesinde Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hoca hakkı ödenemez!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Haziran 2017

Behâeddîn Cümmeyzî hazretleri hadîs, fıkıh ve kırâat âlimlerindendir. 559 (m. 1164)’de Mısır’da doğup, 649 (m. 1252)’de aynı yerde vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Ey hayır ehli, hayra koş

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Haziran 2017

Ebû Muhammed Serrâc hazretleri Bağdad’da yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 417 (m. 1026) senesi sonlarında Bağdad’da doğdu. 500 (m. 1106) senesinde vefât etti. Naklettiği, Ramazan-ı şerif ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: 

Devamını oku...

İmânı kâmil bir mümin olmak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Haziran 2017

Ahmed bin Ali Mervezî hazretleri hadis hafızıdır. 202 (m. 816)’da Türkistan’da Merv’de doğ­du. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a giderek hadis tahsil etti. Sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi ve kadılık yaptı. 292 (m. 905)’de orada vefat etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Sahurun tamamı berekettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Haziran 2017

İsmail bin Ca'fer el-Ensarî hazretleri hadis ve kıraat âlimidir. 100 (m. 718)’de Medine’de dünyaya geldi. Orada Tabiinin büyüklerinden hadis tahsil etti. Ömrünün sonlarına doğru Bağdat'a yerleşti. 180 (m. 796)’da orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Feyz-i ilâhîye kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Haziran 2017

Ebû Abdullah Tilmsânî hazretleri Cezayir’de yaşamış olan Mâlikî âlimi ve tasavvuf büyüklerindendir.. 683 [m. 1284] de vefât etti. (Misbâh-uz-zulâm) kitabı çok kıymetlidir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Devamını oku...

Dîne karıştırılan bidatlerden sakın

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2017

Şihâbüddîn Ahmed bin Ali hazretleri evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 969 (m. 1561) senesinde Kudüs’te vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Oruç, cehennemden uzaklaştırır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2017

Ahmed bin Abdüddâim el-Makdisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 575 (m. 1179)’da Kudüs’te doğdu. 668 (m. 1269)’de vefât etti. Muhaddis Mamer’in kâtibi idi. Oruç ile ilgili naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Mayıs 2017

Ahmed Vefâî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve velîdir. 1014 (m. 1605)’de doğdu. 1086 (m. 1675) senesinde Mısır’da vefât etti. “İsbât-u kerâmât-il-evliyâ ba’de mevtihim” adlı eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Mayıs 2017

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddîn Kütahya’da yetişen âlimlerdendir. 741 (m. 1340)’da Kütahya’da doğdu. 803 (m. 1400)’de vefât etti. “Kenz-ül-küberâ” isimli eserinden bazı kısımlar:

Devamını oku...