Her şey O’nun hürmetine yaratıldı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Şubat 2019

İbn-i Şühbe hazretleri fıkıh âlimidir. 798 (m. 1395)’de Şam’da doğdu. 874 (m. 1470)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah, seni insanlardan koruyacaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Şubat 2019

Kâdı Iyâd hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 476 (m. 1083)’de Fas’ın Sebte şehrinde doğdu. 544 (m. 1150)’de Merrâkeş’te vefât etti. Kâdı Iyâd hazretlerinin “Şifâ-i şerîf” isimli eserinde buyuruluyor ki:

Devamını oku...

Kelâm ilmi hakkında konuşmanın tehlikesi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Şubat 2019

Hasen bin Mensûr Fergânî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. “Kâdı Hân” ismi ile meşhûr oldu. Horasan’da Fergana’da doğdu. 592 (m. 1196)’da vefât etti. “Fetâvâ-i Kâdı Hân” ve “Hâniyye” isminde bir fetvâ kitabı meşhûrdur. Kâdı Hân, “Fetâvâ”sının “Hazar ve İbâha” kısmında diyor ki:

Devamını oku...

Hilm, sabrın en yüksek derecesidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Şubat 2019

Ebü’l-Feth Harrânî hazretleri Hanbelî mezhebindeki hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Urfa-Harran’da doğdu. 476 (m. 1083)’de Harran’da şehîd edildi. Bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Benden kullarıma bildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Şubat 2019

İmâdüddîn bin Kâdı Ebî Hâzim hazretleri hadîs, usûl ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Ebû Ya’lâ Sagîr ismiyle meşhur olup, 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 560 (m. 1165)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyetin ahkâmı ilhâm ile anlaşılmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Şubat 2019

Takıyyüddîn İbrâhim Sarîfînî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 581 (m. 1185)’de Bağdad köylerinden Sarîfîn’de doğdu. 641 (m. 1243)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bid'at-i seyyie ve bid'at-i hasene

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Şubat 2019

Ebû İshâk el-Irâkî hazretleri Mısır’da yetişen Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 510 (m. 1116)’de doğdu, 596 (m. 1200)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İhtiyaç hâlinde sual vâcib olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Şubat 2019

İsmâil Ağa Osmanlı Şeyhülislâmlarının ellialtıncısıdır. 1055 (m. 1643)’de İstanbul’da doğdu. 1137 (m. 1724)’de aynı yerde vefât etti. Fatih-Çarşamba’da yaptırdığı İsmâil Ağa Câmii’nin bahçesinde defnedildi. Bir dersinde, âkil ve baliğ kimselere itikâdın temellerini öğrenmenin farz olduğunu anlattıktan sonra, fıkıh meselelerini sormayı teşvik konusunda şöyle demektedir:

Devamını oku...

Misvak kullanmanın bazı faydaları

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ocak 2019

İmâdüddîn Murtazâ hazretleri fıkıh âlimidir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de vefât etti. Et-Tenbîh isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ onlara istediklerini verir.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ocak 2019

Kâdı Şemseddîn hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 610 (m. 1213)’de Urfa’da-Harran’da doğdu.  675 (m. 1276)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde, haccın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...