Lâzım olmayanı alırsan lâzım olanı satarsın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Kasım 2019

Ebû Musa Sadefî hazretleri Şafiî fıkıh ve kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 170 (m. 786) senesinde doğup, 264 (m. 877) senesinde Mısır’da Sadef kasabasında vefât etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. Onun yanından ayrılmazdı. Kendisinden çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin kıymetli sözlerini bildirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Dertlerden kurtulmak için çok istigfâr söyle

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Kasım 2019

bn-i Saffâr hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 338 (m. 949)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Orada 429 (m. 1038)’de vefât etti. “Kitâb-üt-teheccüd” isimli esrinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Nefsini cezalandırmak isteyen sünnete uyar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Kasım 2019

Molla Muslihuddîn Efendi, Kanunî Sultan Süleymân Hân zamanı âlimlerindendir. Aslen, Ispartalıdır. 977 (m. 1569) senesinde Dimetoka’da vefât etti. Derslerinde evliyanın kıymetli nasihatlerini naklederdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiçbir iyiliği hor görme

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Kasım 2019

Yezîd bin Es’am hazretleri Tabiînden büyük bir hadîs âlimidir. 103 (m. 721) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Feyizler, Resûlullahın kalbinden yayılmakta

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Kasım 2019

Muhyüddîn İbn-ül-Cevzî hazretleri fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 580 (m. 1185)’de Bağdad’da doğdu. 656 (m. 1258) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hakîkî muhabbet artmaz ve eksilmez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Kasım 2019

Ebü’l-Haccâc El-Kuraşî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mısır’da Aksûr’da doğdu 642 (m. 1244) senesinde orada vefât etti. Ebü’l-Haccâc hazretleri, başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Yaptığın kötülüğe pişman ol kaçırdığın iyiliklere ise üzül

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Kasım 2019

Cemâleddîn Kürânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Küran’da doğdu. 768 (m. 1367)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dâima azîz olmak istersen

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Kasım 2019

Yûnus Şeybânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 619 (m. 1222)’de Mardin’de vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Azaptan kurtulmak için sağlam bir tutamak

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Kasım 2019

Abdurrahmân Hadramî hazretleri Şafiî mezhebi müftîsidir. 945 (m. 1538)’de, Yemen’in Terim şehrinde doğdu. 1014 (m. 1605)’de Terîm’de vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın Resûlüne, eziyet etmeniz doğru olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Kasım 2019

Paşmakçızâde Seyyid Abdullah Efendi Ellidokuzuncu Osmanlı Şeyhülislamıdır. 1091 (m. 1680)’de İstanbul’da doğdu. 1145 (m. 1732)’de Konya’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...