Allah yolunda" olmak ne demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Nisan 2017

Ebû Eyyûb el-Hâşîmî hazretleri Meşhûr hadis âlimlerindendir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Yarın öleceksin dense ne yapardın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Nisan 2017

Süleym Râzî hazretleri Fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 365 (m. 976)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Daha sonra Bağdad’a yerleşti. Hac dönüşünde, 447 (m. 1055)’de Kızıldeniz sahilinde Medine’nin Câr iskelesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sığınağım sensin başka kime giderim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Nisan 2017

Abdurrahmân Süheylî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. 508 (m. 1114)’de doğdu. Mâleka (Malaga)’da 581 (m. 1186)’da Fas’ta Merrâkeş’te vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Nisan 2017

İsmail Süddî hazretleri Tabiînin tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. Hicazlıdır. Kûfe’de otururdu. 128 (m. 745) senesinde vefât etti. Müfessirlerden İbni Ebî Hatim, Süddî’den şöyle bir rivâyette bulunur:

Devamını oku...

Dünya âhiret için bir vâsıtadır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Nisan 2017

Ahmed Sücâî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’ın Sücâiyye beldesinde doğdu. Abdurrahmân Cebertî’den meşhur Hidâye kitabını ve bu kitaba Kâdı-zâde’nin yaptığı şerhi ve daha başka eserleri okudu. Asrının önde gelen âlimlerinden idi. 1197 (m. 1783)’de Kâhire’de vefât etti. Ed-Dürer fî i’râb-i evâil-is-süver isimli eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabirleri ziyaret etmek sünnettir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Nisan 2017

Muhammed bin Süleymân Sûsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1037 (m. 1627)’de Fas’ta Sûs vilâyeti Târûdânt beldesinde doğdu. 1094 (m. 1683)’de Şam’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyalıklar nefsin harp âletleridir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Nisan 2017

Sun’îzâde Mehmed Emîn Efendi, Kırkbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1076 (m. 1665) senesinde İstanbul’da vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suâllere şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Nisan 2017

Şihâbüddîn Sîrcî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 778 (m. 1377)’de Kahire’de doğdu. 862 (m. 1457)’de orada vefât etti. “El-Mürebbâa” isimli eseri ferâize dâirdir. Bu eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Gıybet günahından kurtulmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Nisan 2017

Kayserili Sirâceddîn Molla Anadolu’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 795 (m. 1393)’de Kayseri’de doğdu ve orada yetişti. 856 (m. 1452)’de hac dönüşünde Kudüs’te vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah’tan başka ilah yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Nisan 2017

Mahmûd Urmevî hazretleri Kelâm, mantık, usûl ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 594 (m. 1198)’de İran’da Urmiye’de doğdu. 682 (m. 1283)’de Konya’da vefât etti. “Beyân-ül-Hak” isimli eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...