Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Haziran 2018

Ali ibn-i Balabân hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 675 (m. 1276)’de doğdu. 739 (m. 1339)’de Kâhire’de vefât etti. Türkmen soyundan idi. Bir dersinde İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Duanın kabul olması için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Haziran 2018

Ebû Bekr-i Belhî hazretleri Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Belh şehrinde doğdu. Büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra buraya kâdı tayin edildi. 559 [m. 1165]’de vefât etti. Makâmât kitâbı meşhûrdur. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Mayıs 2018

Cemaleddin ibn-i Abdilberr hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 368 [m. 978] de İspanya’daki Kurtuba’da (Cordoba) doğdu, 463 [m. 1071] de Şâtıbe’de (Jativa) vefat etti. (El-isti’âb fî-ma’rife-til-eshâb) kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ölümü unutanın hâli nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Mayıs 2018

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'de yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O, sizlere dîninizi öğretmek için geldi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Mayıs 2018

İbn-i Sabbâg el-Bağdâdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 400 (m. 1009)’da Bağdad’da doğdu. 477 (m. 1084)’de orada vefât etti. “Et-Tarik-üs-sâlim ilallah” kitabından alınan bir bölüm:

Devamını oku...

Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Mayıs 2018

Ebû Abdullah Basrî hazretleri târih ve hadîs âlimidir. "İbni Sa’d" adıyla meşhur oldu. 168 (m. 784)’de Basra’da doğdu. 230 (m. 845)’te vefât etti.  “Tabakât-ül-kübrâ” adlı eserinin önsözünde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Fakiri sevip, mazluma yardım etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Mayıs 2018

Necmeddîn Ahmed ibn-i Rif’at hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 645 (m. 1247)’de Mısır’da doğdu. 710 (m. 1310)’da orada vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Mayıs 2018

Abdüllatîf bin Muhammed el-Hamevî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Rezîn" diye meşhûr olmuştur. 649 (m. 1251)’de Şam’da doğdu. 710 (m. 1310)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Mayıs 2018

Ali bin Hüseyin hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. “İbn-i Rekbûn” diye meşhûr oldu. 758 (m. 1357)’de Şam’da doğdu. 837 (m. 1434)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Mayıs 2018

Şihâbüddîn Ahmed bin Ebî Bekr hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. “İbn-i Reddâd” diye meşhûr oldu. 748 (m. 1347)’de Mekke’de doğdu. 821 (m. 1418)’de Yemen’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...