Tebâreke sûresini okumadan yatma

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Nisan 2017

Muhammed Şeybî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 779 (m. 1378)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 837 (m. 1433)’de, Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Nisan 2017

Şemseddîn İsfehânî hazretleri Kelâm, usûl ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 616 (m. 1219)’da İran’da İsfehan’da doğdu. 688 (m. 1289)’da Kâhire’de vefât etti. “El-Akîdet-ül-İsfehâniyye” isimli kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Ömrünü faydalı şeyler için harca

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Nisan 2017

Emîr Osman Efendi İstanbul velîlerindendir. 1513 (H. 919) senesinde Sivas'ta doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek için İstanbul'a geldi. Sahn-ı semân medreselerinde ilim tahsîl etti. Kırklareli'nin Vize kazasında Şeyh Alâüddîn Ali Efendinin, sonra İstanbul'da Nûreddînzâde'nin sohbetlerinde yetişti. İcazet alarak Kasımpaşa’daki dergâhında talebe yetiştirdi. 1594 (H. 1003) senesinde İstanbul'da vefât etti. Nasihat isteyen bir talebesine şunları anlattı:

Devamını oku...

Evinden çıkamaz hâle gelen borçlu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Nisan 2017

Ebû Kâsım Keccî hazretleri İran’da Dînever’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Dînever’de uzun seneler kadılık yaptı. Kâdılık görevini ifâ ederken, 405 (m. 1015)’de, eşkıyâlar tarafından şehid edildi. Resûlullah efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) vesile ederek Allahü tealadan bir şey istemek hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytanın hilesi mal iledir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Nisan 2017

Yûsuf bin Meysere hazretleri Tabiînin hadîs âlimlerindendir. Şam’da yaşamıştır. Âmâ idi. Birçok sahâbîden (radıyallahü anhüm) hadîs rivâyet etmiştir. Muâz bin Cebel’den (radıyallahü anh) rivâyetle dedi ki:

Devamını oku...

Bizi, hayır duadan unutmayalar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Mart 2017

Ayvansaraylı Hâfız Hüseyin Efendi İstanbul’un en büyük evliyasından, Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin talebelerindendir. Mektubat-ı İmam-ı Rabbanî’yi Türkçeye tercüme eden Müstakimzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi’den de feyz aldı. İstanbul’da Ayvansaray semtinde doğdu. 1201 (m. 1786)’da vefât etti. “Hadîkat-ül-cevâmi” adlı eserinde, hocası Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin vasiyetini yazmıştır. Bu vasiyeti şöyledir:

Devamını oku...

Dünyâ ne demektir biliyor musunuz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Mart 2017

Ferdî Abdullah Efendi, Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden olup, Manisa’nın Turgutlu kazâsındandır. 1274 (m. 1857)’de İstanbul’da vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bir leşe üşüşen köpekler gibi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Mart 2017

Abdüssamed Dımeşkî hazretleri Şafiî mezhebindeki âlimlerin büyüklerindendir. 614 (m. 1218) senesinde Şam’da doğdu. Sonra Mekke’ye gidip, “Hicaz Şeyhi” diye meşhur oldu. 686 (m. 1287) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennete en son girecek kimse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Mart 2017

Ebü’l-Muzaffer Havâfî hazretleri fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 408 (m. 1017)’de İran’da Nişâbûr’a bağlı kasabalardan Havâf’ta doğdu. 500 (m. 1106)’da İran’ın Tûs şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Mart 2017

Mensûr bin Ömer Kerhî hazretleri hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimidir. Bağdad’ın Kerh Mahallesinden olduğu için "Kerhî" nisbet edildi. 447 (m. 1055) yılında Bağdad’da vefât edip, Bâb-ı Harb’deki kabristana defnedildi. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...