Rûme Kuyusu'nu kim satın alırsa

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Nisan 2019

Germiyânlı Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerindendir. "Molla Izârî" diye meşhurdur. Kütahyalıdır. 901 (m. 1495)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, Hazreti Osman’ın (radıyallahu anh) faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Elbette sen her şeye kadirsin yâ Rabbi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Nisan 2019

İshak Sindî hazretleri Sind’de (şimdiki Pakistan’da) yetişen büyük velîlerdendir. Hicri onbirinci asrın ortalarında vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerine, büyük bir şevk, ihlâs ve yalvarmakla dolu bir mektup yazarak, kavuştuğu ihsânları, hâlleri bildirdi. Yazdığı mektuba ayrıca bir vâkasını da ilâve etmiş olup, yazdığı vâka aynen şöyle idi:

Devamını oku...

Onları kanatları ile kuşatırlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Nisan 2019

Hatibzâde Muhyiddin Efendi Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 864 (m. 1460)’da Amasya'da doğdu. Tefsir, hadis, fıkıh, kı­raat ilmi tahsil etti. Amasya ve Bursa'da çeşitli medre­selerde müderrislik yaptı; sonra İs­tanbul'a çağırıldı. Ayasofya Camii Medresesinin ilk müderrisi oldu. 940 (m. 1534)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fakirleri sev, onlarla beraber ol

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Nisan 2019

Ebû İshâk İbrâhîm el-Ferrâ hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 230 (m. 844)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Kalem, onun faziletini yazmaktan âcizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Nisan 2019

Ahmed Muîd Efendi Otuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Tokat’ta Kazova köylerinden birinde doğdu. 1057 (m. 1647) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Vesvese ederek dinde haddi aşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Mart 2019

İvaz Efendi Kanunî, İkinci Selîm ve Üçüncü Murâd devri âlimlerindendir. Aslen Alanya’dandır. 994 (m. 1585)’de, Rumeli kadıaskeri iken İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hızır ne söylemiş ise o hakîkattir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Mart 2019

Kâfzâde Feyzî Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 950 (m. 1543) senesinde İstanbul’da doğdu. 1020 (m. 1611) senesinde aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dertlerin, belaların gitmesi için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Mart 2019

Molla Ca’fer hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 925 (m. 1519)’da Çorum-İskilip’te doğdu. 978 (m. 1571)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Başkaları, bu ihsana layık değildir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Mart 2019

Atâî Ahmed Efendi, Osmanlı fıkıh âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. "Molla Atâullah Ahmed" diye tanınır. İzmir’e bağlı Ödemiş kazasının Birgi kasabasındandır. 979 (m. 1571)’da İstanbul’da vefât etti. Cenâze namazını, Süleymâniye Câmii’nde Şeyhülislâm Ebüssü’ûd Efendi kıldırdı. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Küfre düşmekten çok korkmalı, az konuşmalı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Mart 2019

Molla Abdürraûf hazretleri Osmanlı âlimlerinin meşhûrlarından olup, büyük âlim Molla Arâb hazretlerinin oğludur. 932 (m. 1525)’de Bursa’da doğdu. 1009 (m. 1600)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...