Müslüman ya müctehid veya mukalliddir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Ekim 2017

Muhammed ibn-i Arafe hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 716 (m. 1316)’de Tunus’ta doğdu. 803 (m. 1401)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O zata karşı edebi asla terk etme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Ekim 2017

Zileli Abdurrahmân Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Tahsîl ve terbiyesini Zile'deki âlimlerden aldıktan sonra Kastamonu'ya gelerek Şeyh Şâbân-ı Velî tekkesinde Mustafa Çelebi Efendiden dersler aldı. Evliyâlık yolunda ilerledi. Şâbân-ı Velî tekkesinde sekizinci şeyh olarak irşâd makâmına oturdu. 1673 (H.1083) senesinde Kastamonu'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahtan korkanlar herkese faydalı olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Ekim 2017

Ebû Şâkir ibn-i Ammâr hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 768 (m. 1367)’de Kâhire’de doğdu. 844 (m. 1441)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde Allah korkusu hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Maksadı ahiret olan perişan olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Ekim 2017

Safiyüddîn Ahmed bin Alvân hazretleri Yemen’deki evliyanın meşhurlarındandır. Taîzz yakınlarında Akâka’da doğdu. 665 (m. 1267) yılında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ekim 2017

İbn-i Ebi'l-Fevâris hazretleri hadis hafızıdır. 338'de (m. 950) Bağdad’da doğdu. Se­kiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan İbn Ebü'l-Fevâris, sonra Basra ve Horasan'a gitti. Buralarda hadis tah­sil ettikten sonra  Bağdat'ta talebe yetiştirdi. 412 (m. 1022)’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:  

Devamını oku...

Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Ekim 2017

Ali Ukberî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 469 (m. 1076)’da Bağdad’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Ekim 2017

Ebü’l-Kâsım Nişâbûrî hazretleri tefsîr âlimlerindendir. 406 (m. 1016)’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ekim 2017

Fenârîzâde Hasan Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. Molla Fenârî’nin torunlarındandır. 840 (m. 1436)’de doğdu. 886 (m. 1481)’de Bursa’da vefât etti. Bir dersinde “Ehl-i sünnet” itikadında olmak için inanılması lazım olanlardan bazılarını şöyle bildirdi:

Devamını oku...

Diline sahip olan sıkıntıya düşmez

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ekim 2017

Ali bin Bendâr Sayrafî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr’da doğdu. 359 (m. 969)’da vefât etti. İmânı ve itikâd bilgilerini hülâsa ederek yazmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Devamını oku...

Bana ümmetimin günahları gösterildi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ekim 2017

Hasen bin Süfyân hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 213 (m. 828)’de Horasan’ın Nesâ şehrinde doğdu. 303 (m. 916)’de orada vefât etti. 

Devamını oku...