Sultan Mahmud'un nedimi Ayaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Şubat 2017

Ahmed Gavsî Efendi Osmanlı velîlerindendir. Büyük velî Ahmed-i Bîcân hazretlerinin torunlarındandır. Selânik'te doğdu. Zamanının usûlüne göre aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip icâzet aldı.

Devamını oku...

Dünyanız, sizi âhiretinizden alıkoymasın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Şubat 2017

Ömer Sirâcüddîn Bülkînî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 724 (m. 1324)’de, Mısır’da Bülkîn’de doğdu. 805 (m. 1403)’de Kâhire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tevekkül etmek müminin sıfatıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Şubat 2017

Ebû Tâhir Silefî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 470 (m. 1077)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 576 (m. 1180)’da Mısır’da İskenderiyye’de vefât etti. “Kitâb-ül-Erbeîn” adlı eserinde, hocası Ebû Nasr Muhammed bin Ali bin Ubeydullah’tan şöyle nakletmektedir:

Devamını oku...

Ey oğlum! Sakın gıybet etme

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Şubat 2017

Ebü’l-Hasen Sicilmâsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Aslen Sicilya adasındandır. Cezayir’de Tâfelâl denilen yerde doğdu. 1057 (m. 1647)’de Cezayir’de vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bunlar benim ehl-i beytimdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Şubat 2017

Ubeyd bin Muhammed Siirdî hazretleri hadîs, târih ve fıkıh âlimidir. 622 (m. 1225) yılında Siirt’te doğdu. 692 (m. 1293) yılında Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah efendimize salevât okumak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Şubat 2017

İbn-i Hibbân hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 354 (m. 965) senesinde vefât etti. Zamanın tanınmış âlimlerinden istifâde etti. Hadîs ilminde hafızlık derecesine yükseldi. İbn-i Hibbân’ın bildirdiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

Talebe, edep üzere olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Şubat 2017

Mehmed Es'ad Efendi son devir Osmanlı âlimlerindendir. 1789 (H.1204) senesinde İstanbul'da doğdu. 1848 (H.1264) senesinde İstanbul'da vefât etti. 

Devamını oku...

Dünya haraptır şerbetleri seraptır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Şubat 2017

Yahyâ Îdilî hazretleri Kuzey Afrika’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Hicrî dokuzuncu asırda yaşadığı bilinmektedir. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek.

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Ocak 2017

Ahmed bin Tenesî hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 740 (m. 1339)’da İskenderiyye’de doğdu. 801 (m. 1399)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbinin ürperdiği işi yapma

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Ocak 2017

Ebü’l-Kâsım ibn-i Taylesân hazretleri hadis ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir.  575 (m. 1179)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 642 (m. 1244)’de Malaka’da (Malaga) vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...