Kendi çıkarlarının arkasından koşma

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Ekim 2018

Burhânüddîn İbrâhim er-Rakka hazretleri tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimidir. 647 (m. 1249)’de Suriye’de Rakka’da doğdu. 703 (m. 1303)’de Şam’da vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Kâinâta ibret nazarıyla bakmak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Ekim 2018

Eyyûbî Abdullah Efendi Osmanlı kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. Eyüpsultan semtinde ikâmeti sebebiyle "Eyyûbî" denildi. 1252 (m. 1836) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şeyhülislâm Hamdizâde Mustafa Efendi’den, Gelenbevî İsmâil Efendi’den, kırâat ilmi ve yüksek ilimleri okudu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allah, en hayırlı koruyucudur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ekim 2018

Ebû Muhammed Sa’bî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158) yılında Yemen’de, Sehfene’de vefât etti. Yemen’deki ilim merkezlerinde ilim öğrendikten sonra, Hicaz tarafına gitti. Hicaz’da İslâm âleminin çeşitli bölgelerinden gelen âlimlerin ilminden istifâde etti. Zamanında, Yemen Müslümanlarının en ileri gelen âlimi oldu.

Devamını oku...

Vakitleri çalışmakla ve ibâdetle geçirmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Ekim 2018

İmâmüddîn ibn-üs-Sükkerî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158)’de Mısır’da doğdu. 624 (m. 1227)’de vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Abdesti bozanlar ve bozmayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Ekim 2018

Ebû Bekr Harrânî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Urfa-Harran’da doğdu, 624 (m. 1227) senesinde aynı yerde vefât etti. Bağdad’da İbn-i Şâtîl ve başkalarından hadîs-i şerîf dinledi. Daha sonra Vâsıt’a giderek orada Hanefî mezhebi fıkıh ilmi tahsil etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şüphe etmek küfre sebep olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Ekim 2018

İbn-i Ziyâd hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 238 (m. 852) senesinde Horasan’da Nişâbûr’da doğdu. Buradan Irak, Şam, Mısır şehirlerine giderek ilim tahsil etti. Son olarak Bağdâd’a yerleşti. 324 (m. 936) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbinin ürperdiği işi yapma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Ekim 2018

Nâsıruddîn ibn-ül-Münîr hazretleri fıkıh ve tefsîr âlimidir. 620 (m. 1223)’de doğdu. 683 (m. 1284)’de İskenderiyye’de vefât etti. Talebelerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Ölünceye kadar tövbe kabul olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Ekim 2018

Hasırcızâde Mustafa İzzî Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1823 (H.1239) senesinde İstanbul'da vefât etti. Büyük âlim Süleymân Sıdkî Efendinin terbiyesiyle yetişti. Hocasının emriyle Sütlüce'deki dergâha yerleşip, insanları irşâda başladı. Dergâhı, "Hasîrîzâde dergâhı" diye şöhret buldu. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun dînine uymayan her iş kıymetsizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Ekim 2018

Şemseddîn ibn-i Zühre hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup tefsîr ilminde de büyük âlim idi. 757 (m. 1357)’de Lübnan’da Habrâd’da doğdu. 848 (m. 1444)’de Trablus’ta vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerim Allah kelâmıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Ekim 2018

Muhammed bin Ahmed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Ziyâ" adıyla meşhur olmuştur. 789 (m. 1387)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 854 (m. 1450)’de orada vefât etti. Bir dersinde şöye anlattı:

Devamını oku...