Yaptığın kötülüğe pişman ol kaçırdığın iyiliklere ise üzül

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Kasım 2019

Cemâleddîn Kürânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Küran’da doğdu. 768 (m. 1367)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dâima azîz olmak istersen

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Kasım 2019

Yûnus Şeybânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 619 (m. 1222)’de Mardin’de vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Azaptan kurtulmak için sağlam bir tutamak

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Kasım 2019

Abdurrahmân Hadramî hazretleri Şafiî mezhebi müftîsidir. 945 (m. 1538)’de, Yemen’in Terim şehrinde doğdu. 1014 (m. 1605)’de Terîm’de vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın Resûlüne, eziyet etmeniz doğru olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Kasım 2019

Paşmakçızâde Seyyid Abdullah Efendi Ellidokuzuncu Osmanlı Şeyhülislamıdır. 1091 (m. 1680)’de İstanbul’da doğdu. 1145 (m. 1732)’de Konya’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahtan başka ilâh yoktur ve mülk O’nundur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ekim 2019

Ebü’l-Hattâb İbn-i Dıhye hazretleri Endülüs’te yetişen hadîs âlimlerindendir. Eshâb-ı kirâmdan Dıhye-i Kelbî’nin (radıyallahü anh) soyundan olup, 544 (m. 1149)’da Endülüs’te doğdu, önce burada ilim tahsil etti. Sonra Mısır’a gelip oraya yerleşti. “Sahîh-i Müslim"i ezberleyen hafızlardandır. 633 (m. 1235)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Yedi kat göklerin ve yerin taşıyamadıkları emanet

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ekim 2019

Hasen bin İbrâhim Fârikî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 433 (m. 1041) senesinde Diyâr-ı Bekr civarında bulunan ve bugün Silvan diye bilinen Meyyâfârikîn şehrinde doğdu. Buraya nisbetle "Fârikî" denilmiştir. Bağdad’a gidip meşhur âlimlerden fıkıh ilmi okudu. Vâsıt şehrinde talebe yetiştirdi. 528 (m. 1133) senesinde orada vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kötülüklerin anahtarı kibir hayırların anahtarı tevâzudur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Ekim 2019

Ebû Ya’kûb Râzî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Rey şehrinde yaşadı. Zünnûn-i Mısrî hazretlerine talebe oldu. Cüneyd-i Bağdadî hazretleri ile mektuplaşmaları meşhurdur. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Dergâhımızda âb-ı hayat gibi su var.

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Ekim 2019

Ziyâüddîn Yûsuf Hüseynî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 890 (m. 1485)’de Azerbaycan’da Şirvan’da vefât etti. Şöyle nakledilir:

Devamını oku...

Ben oğlumdan râzı değilim yâ Resûlallah

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Ekim 2019

Abdülmü’min Bağdâdî hazretleri hazretleri hadîs, fıkıh ve fen âlimidir. 658 (m. 1260)’da Bağdad’da doğdu. 739 (m. 1338)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden biri:

Devamını oku...

Mucize ve kerâmet harikulade hâllerdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Ekim 2019

Kirmastılı Yûsuf Efendi Osmanlı müderris ve kadılarından olup Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Bursa’ya bağlı Kirmastî (Mustafakemalpaşa) kasabasında doğdu. İstanbul’da 900 (m. 1494)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...