Cennet ehlinin ekserisi fakirler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ocak 2018

Ebû Recâ’ el-Utâridî hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Mekke’nin fethinde îmân etti. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) göremedi. Sonra Basra’ya gitti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İmrân bin Husayn Ebî Mûsâ, İbn-i Abbâs ve Hazreti Aişe’den (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. 117 (m. 735)’de vefât etti.

Devamını oku...

Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Ocak 2018

Abdülkerîm Taberî hazretleri Kırâat, tefsîr, nahiv, hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İran’da, Taberistan’da doğdu. Mekke’de yerleşti ve orada 478 (m. 1085) yılında vefât etti. Kâ’be-i muazzamanın ilk defa bina edilmesi hakkında şöyle yazıyor:

Devamını oku...

Namazın hakkını vererek kılmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Ocak 2018

Ebû Bekr Cessâs hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 305 (m. 917)’de İran’da Rey şehrinde doğdu. 370 (m. 980)’de Bağdât’ta vefât etti. Ahkam-ül-Kur’ân adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Belâya sabır, iyi ve güzeldir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Ocak 2018

Ahîzâde Molla Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Konya’da doğdu. 974 (m. 1566) senesinde İstanbul’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır, buyurdu ki:

Devamını oku...

Kadılığı kabul etmezdim ancak!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Ocak 2018

Ebû Amr-ı Hafs hazretleri İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi olup, ondan fıkıh ilmi tahsil etti. 

Devamını oku...

Ölüleriniz için sadaka veriniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Ocak 2018

Ahmed bin Abdullah Mahzûmî hazretleri usûl, kelâm, hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 580 (m. 1184)’de Endülüs’te (İspanya) Balear Adalarından Menorca’da doğdu. 658 (m. 1260)’da Tunus’ta vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Yaratmak O’nun zâtına mahsustur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Ocak 2018

Seyyid İbrahim Efendi 110. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1113te (m. 1701) Şebinkarahisar'da doğ­du. İstanbul'a giderek medrese tahsilini yaptıktan sonra müderrislik, ka­dılık, ardından Anadolu ve sonra Rumeli Kazaskerliği yaptı. Nihayet Şeyhülislâm oldu. 1197'de (m. 1783) vefat etti. Bir dersinde Esma-i Hüsnâ’nın mânâlarını şöyle açıkladı:

Devamını oku...

Bu, sana layık bir ibadet değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Ocak 2018

Hâfızüddîn Acemî hazretleri Osmanlı İslâm âlimlerindendir. 957 (m. 1550’de İstanbul’da vefât etti. Namazın rükünleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben ümmetim için çok korkuyorum

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Ocak 2018

Hilâl bin Muhammed Haffâr hazretleri hadîs âlimidir. 322 (m. 934)’de Bağdad’da doğdu. 414 (m. 1023)’de orada vefât etti. “Emâlî” adlı kitabı ile, cüzler hâlindeki hadîs-i şerîf kitapları, onun eserlerinden bazılarıdır. Arş ve akıl hakkındaki uzun hadîs-i şerîfin son kısmı şöyledir: 

Devamını oku...

Kurtulmak isteyen besmele okusun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Ocak 2018

Muhammed Tâhir Fettenî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 910 (m. 1504)’de Hindistan’ın Gücerât eyâletinde Fetten kasabasında doğdu. 986 (m. 1578)’de Karamita fırkası tarafından şehîd edildi. Nakletttği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...