Muhammed aleyhisselâm "Habîbullah"tır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Haziran 2020

Muhammed bin Abdurrahmân ibn-i Ebî Leylâ hazretleri, meşhur âlim Abdurrahmân ibn-i Ebî Leylâ’nın oğludur. 74 (m. 693)’de Medine'­de doğdu. Tâbiînin meşhur âlimlerinden fıkıh, ha­dis ve kıraat tahsil etti. Otuz üç yıl müddetle kadılık yaptı. 148 (m. 765)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Haziran 2020

Abdurrahman ibn-i Ebî Leylâ hazretleri hadis, fıkıh ve kıraat âlimi olup tâbîîndendir. 18 (m. 639)’da Medine'­de doğdu. Babası Ebû Leylâ Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile birçok gazaya katılmıştı. İbn-i Ebî Leylâ 83 (m. 702)’de vefat etti. "El-Firdevs" adlı eserinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Kelime-i şehâdet söylemek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Haziran 2020

Hasen ibn-i Ebî Hüreyre hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Eshab-ı kiramın büyüklerinden Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) soyundan gelmektedir. Bağdat'ta yaşadı. Ebû İshak Mervezî’nin derslerine devam ederek Şafiî fıkhında söz sahibi oldu. Dârekutnî, Hâkim Nîşâbûrî ve Taberî gibi meş­hur âlimler onun talebelerindendir. İbn-i Ebî Hüreyre 345 (m. 956)’da Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın sevdiği kullar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Haziran 2020

Abdurrahman İbn-i Ebî Hatim hazretleri hadis, tefsir ve fıkıh âlimidir. 240'ta (m. 854) İran’da Rey'de doğdu. İlim tahsili için Şam ve Mısır'a giderek zamanın büyük âlimlerinden icazet aldı. 327 (m. 938)’de vefat etti. Tefsirinde şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Kendisine dünya ve âhiret iyilikleri verilen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Haziran 2020

Abdullah ibn-i Ebî Dâvûd hazretleri Sünen hadis kitabının sahibi Ebû Davud'un oğlu olup hadis hafızıdır. 230'da (m. 844) İran’da Sicistan'da doğdu. Nîşâbur, İsfahan, Basra, Bağdat, Medine, Mekke, Mı­sır, Şam, gibi şehirlere giderek âlimlerden hadis-i şerifler topladı. 316'da (m. 929) Bağdat'ta vefat etti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Komşuya ve misafire ikram etmenin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Haziran 2020

Abdullah bin Zübeyr Humeydî hazretleri Tebe-i tabiînden büyük bir hadis âlimidir. 219 (m. 834)’de Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İman, Allahü teâlânın fazlıdır, ihsânıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Haziran 2020

Ebû Bekr Muhammed Endelüsî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 518'de (m. 1124) Endülüs’te (İspanya) Mürsiye'de (Murcia) doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Mâliki fıkhı tahsil etti. Belensiye (Valencia), Şâtıbe (Jativa) Ûryûle (Drihuela) ve Mürsiye’de (Murcia) kadılık yaptı. Bu vazifede iken 599 (m. 1202)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ahmak olan nefsinin arzuları peşinde koşar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Haziran 2020

İbn-i Ebî Cemre hazretleri hadis âlimidir. Endülüs’te (İspanya) doğdu. İlim tahsili için Tunus’a, sonra Mısır’a gitti. Burada meşhur âlimlerden hadis ilmi tahsil etti. 699'da (m. 1300) Kahire'de vefat etti. Sahîh-i Buhâri muhtasarı ve bu muhtasara yazdığı şerhle tanınır. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Meyyitin vasiyet ettiği mallar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Haziran 2020

Ahmed Havlânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Tahsil için Mısır'a gitti. Orada zamanın meşhur âlimlerinden Mâliki fıkhını öğrendi ve çok talebe yetiştirdi. 432 (m. 1041)’de vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Namaz, müminlerin mîracıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Haziran 2020

Mes'ûd bin Ahmed Hârisî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 652 (m. 1254)’de Kahire'de doğdu. Medrese tahsilinden sorna İbn-i Tolun ve Mansûriye camilerinde ders ver­di. Sonra Mı­sır kâdılkudâtlığına getirildi. 711 (m. 1312)’de Ka­hire'de vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...