Resûlullah efendimiz anıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Temmuz 2018

Ebü’l-Yüsr ibn-i Gars hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 833 (m. 1430)’da doğdu. 894 (m. 1489)’de Kahire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünya ve âhiret saadeti için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Temmuz 2018

Abdüllatîf Kudsî Efendi Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. 786 (m. 1384)’de Kudüs’te doğdu. 856 (m. 1452)’de Bursa’da vefât etti. Zeyniler Dergâhı'ndaki türbesine defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahım, takvâyı bunlara azık et!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Temmuz 2018

Nûreddîn ibn-i Gânim Makdisî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Kudüslüdür. 920 (m. 1514)'de Kâhire’de doğdu. 1004 (m. 1595)’de Kâhire’de vefât etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Temmuz 2018

Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâm, târih ve edebiyat âlimidir. 642 (m. 1244) senesinde Bağdad’da doğdu. 723 (m. 1323) senesinde vefât etti. Birçok hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyetlerde bulundu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Temmuz 2018

Abdürrahîm ibn-i Furât hazretleri hadîs, târih ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 759 (m. 1358)’de Kâhire’de doğdu. 851 (m. 1448)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Temmuz 2018

Süleymân ibn-i Fetâ hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. İran’da Nehrevân’da doğdu. 493 (m. 1100)’de İran’da İsfehan’da vefât etti. “Tefsîr-ül-Kur’ân” isimli eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Temmuz 2018

Burhâneddîn ibn-i Firkâh hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 660 (m. 1262)’de doğdu. 729 (m. 1329)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...

Müslümânların günleri sıkıntı içinde geçiyordu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Temmuz 2018

Ebü’l-Hasen ibn-i Ferhûn hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Tunusludur. 698 (m. 1298)’de Medine’de doğdu. 746 (m. 1345)’da vefât etti. “Tevârîh-ül-ahbâr vet-ta’rîfü bi-nesebi Seyyid-il-muhtâr” isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Temmuz 2018

Molla Tâhir-i Bedahşî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendir. Önce subay idi. Resûlullah efendimizin rüyâda verdiği emirle, askerliği bırakarak tasavvuf yoluna girdi. Doğum ve vefât tarihleri belli değildir. On yedinci asrın sonlarında vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Molla Tâhir-i Bedahşî'ye yazdığı mektuplardan ikisi:

Devamını oku...

Kıyamet için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Temmuz 2018

İbn-i Havtullah Ensârî hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Endülüs’te (İspanya) Ünde’de (Onda) doğdu. Mende (Montiel), Belensiye (Valencia), Mürsiyye (Murcia), Mâleka (Málaga), Gırnata (Granada), İşbilîye (Sevilla), Kurtuba (Córdoba) ve Sebete (Ceuta) medreselerinde zamanın meşhur âlimlerinden icâzet aldı. Şelemenka’da (Salamanca) kadılık yaptı.612 (m. 1215)’de Gırnata’da (Granada) vefât etti. Hadîs ilminde hafız, fıkıh, kırâat ve nahiv ilminde de âlim, hatîb ve şâir idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...