Yalan söyleyenden melekler uzaklaşır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Mart 2019

Ebü’l-Fazl Mûsâ İznikî hazretleri Osmanlı evliyâ ve ulemâsındandır. İznik’te doğumuş olup, doğum târihi bilinmemektedir. 838 (m. 1434) senesinde vefât etmiştir. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kıyâmet günü Kur’ân ehli çağırılır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Mart 2019

İsmâil Mehâsinî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Şam’daki Emeviyye Câmii’nin imâmı ve hatîbi idi. 1020 (m. 1611)’de Şam’da doğdu. 1102 (m. 1691)’de orada vefât etti. Bu mübarek zat, bir vaazında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Şeytanın zenginleri aldatma yolları

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Mart 2019

Ebü’l-Hayr Katfetî hazretleri kırâat, hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 593 (m. 1197) senesinde Bağdad’da doğup, 676 (m. 1277) senesinde aynı yerde vefât etti. Zamanındaki âlimlerin meclislerinde, ciltlerle kitaplar dinledi. Bunlardan bazısı kendisine umûmî, bazısı husûsi olarak icâzet vermiştir. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlih bir Müslüman olan Nasrânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Mart 2019

İsmâil el-Bermâvî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de Bermâ kasabasında doğdu. 870 (m. 1465)’de vefât etti. Büyük âlimlerden Sirâcüddîn Bülkînî hazretlerinden ders okudu. 

Devamını oku...

Her adımına yetmiş sevap verilenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Mart 2019

İshâk bin Yûsuf el-Ezrâk hazretleri Tebe-i tâbiîndendir. Tabiînden hadîs-i şerîfler rivâyet etti. 117 (m. 735)’de Vâsıt şehrinde doğdu. 195 (m. 810)’da orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Dünyada ve âhirette saadete kavuşurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Mart 2019

Ebû Hâmid Erbilî hazretleri Şafiî âlimlerinin meşhûrlarındandir. 535 (m. 1140)’da Erbil’de doğdu. 608 (m. 1211)’de Musul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Azamet ve kibriyâ bana mahsustur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Mart 2019

İmâdüddîn İsfehânî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. 519 (m. 1125)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 597 (m. 1201)’de Şam’da vefât etti. “Kibir” hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Dört türlü zekât malı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Mart 2019

Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 (m. 1200)’de Suriye’deki Ca’ber kalesinde doğdu. 687 (m. 1288)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât mevzuunda, şunları anlattı:

Devamını oku...

Fâsık kimsenin yüzüne gülme

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Mart 2019

İbrâhim bin Usayfir hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Kâhire’de doğdu. 942 (m. 1535) senesinde aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ ile kul arasındaki sır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Mart 2019

Ebû İshâk bin Şeybân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Kazvinlidir. 337 (m. 949)’de vefât etti. Hac için Mekke-i mükerremeye giderken, önce Medîne-i münevvereye uğrayıp, Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyâret ederek, “Esselâmü aleyke yâ Resûlallah” diye selâm verir, kabr-i şerîften “Ve aleyküm selâm ey İbn-i Şeybân” sesini duyardı. Kendisi anlattı:

Devamını oku...