Yolumuzu aydınlatan kâmil rehberler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Aralık 2018

Seyyid Ahmed Kırımî hazretleri Osmanlı âlimlerinin büyüklerindendir. Aslen Kırımlıdır. 879 (m. 1474)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kötülük edene de iyilik yapanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Aralık 2018

Kınalızâde Hasan Çelebi Osmanlı fıkıh ve kelâm âlimlerinin büyüklerindendir. Ahlâk-ı alâî ahlâk kitabının sahibi olan Ali bin Emrullah hazretlerinin oğludur. 953 (m. 1546)’da Bursa’da doğdu. 1012 (m. 1604)’de Mısır’da Reşîd kasabasında vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde, babasının kitabından naklederek buyurdu ki:

Devamını oku...

Ayakta duramayan hastanın namazı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Aralık 2018

Memekzâde Mustafa Efendi 47. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Şeyhülis­lâm Muîd Ahmed Efendi'nin damadı ola­rak ilim çevrelerinde tanınmıştır. Tahsili­ni tamamlayıp müderrisliğe geçti. 1066'da (m. 1656) Şeyhülislâmlık verildi. 1066 (m. 1656)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey kullarım! Benden mağfiret isteyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Aralık 2018

Ahmed bin Yûsuf Kevâşî hazretleri Müfessir ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 590 (m. 1194)’de Musul’da doğdu. 680 (m. 1280)’da vefat etti. “Hadîs-i erbe’în” adlı eserinden bazı bölümler şöyledir:

Devamını oku...

Müminlerin kabrini ziyaret ederken

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Aralık 2018

Hüseyin bin Ali Kerâbîsî hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 248 (m. 862) senesinde vefât etti. Bir dersinde “Kabir ziyateti” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Çocuğun terbiyesi ihmal edilmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Aralık 2018

Ömer Kemâleddîn ibn-i Adîm hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh, hadîs ve târih âlimidir. 588 (m. 1192)’de Haleb’de doğup, 660 (m. 1262)’de Kâhire’de vefât etti. “Kitâb-üd-derârî fî zikr-iz-zerârî” adlı uzun mektubunda, çocuk terbiyesinin ehemmiyetini ve çocuk terbiyecilerine yapılan nasihatleri anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Dînin esaslarına dâir ilk eser

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Aralık 2018

Beyâdî Ahmed Kemâleddîn Efendi, Osmanlı fıkıh âlimi ve İstanbul’un meşhur kadılarındandır. 1044 (m. 1634)’de İstanbul’da doğdu. Aslen Bosnalıdır. 1098 (m. 1687)’de İstanbul’da vefât etti. İşârât-ül-merâm adlı eserinin mukaddimesinden bir bölüm:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîme hürmetin önemi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Aralık 2018

Radıyyüddîn Kazvînî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs, fıkıh, kırâat ve diğer ilimlerde derin bir ilme sahipti. 512 (m. 1118)’de, İran’da Kazvin’de doğdu. 590 (m. 1194)’de vefât etti. Bir dersinde Kur’ân-ı kerîm âdâbı hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Salih arkadaşlarla yola çıkmalı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Aralık 2018

Şemseddîn Muhammed Kayâtî hazretleri fıkıh, usûl ve hadîs âlimlerindendir. 785 (m. 1383)’de Mısır’da Kayât’ta doğdu. 850 (m. 1446)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Hak teâlâ, tevazu göstereni yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Aralık 2018

Seyyid Muhammed Kaşâşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Medîne-i münevverede doğdu. 1044 (m. 1634)’de Yemen’in San’a şehrinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...