Cömertlik ve cesâret şerefli maksatlardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Haziran 2019

Radıyyüddîn Kazvînî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 512 (m. 1118)’de, İran’da Kazvin’de doğdu. 590 (m. 1194)’de vefât etti. İlim öğrenmeye küçük yaşta başladı. Babasından ve başka birçok âlimden ilim öğrendi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimin konuşması karanlıkları yok eder

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Haziran 2019

Muhammed Bercülânî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 238 (m. 852)’de Bağdâd’da vefât etti. Onun en meşhûr eseri “Kitâb-üz-Zühd ve’r-Rekâik”dir. Bu kitabında “Âlimlerin Üstünlüğü” bahsinde buyuruyor ki: 

Devamını oku...

Hizmet edene hizmet edilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Haziran 2019

Ebü’l-Hasen Âbürî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 283 (m. 977)’de İran’da Sicistan’ın Âbür köyünde doğdu. 363 (m. 974)’de orada vefât etti. “Menâkıb-ı İmâm-ı Şafiî” kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Yemek için misafiri fazla bekletmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Haziran 2019

Ebû Abdullah Râzânî hazretleri kırâat, Arabî ilimler ve Hanbelî fıkıh âlimidir. 426 (m. 1035)’de Irak’ta Râzân’da doğdu. 494 (m. 1101)’de Evâne’de vefât etti. “Yemek Âdâbı” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Merhametli ve sabırlı kimselerin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Haziran 2019

Muhammed El-Ahvâl hazretleri hadîs ilminde ve Arap edebiyatında büyük bir âlimdir. 250 (m. 864) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Âhiret âlimleri simalarından bilinir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Haziran 2019

Esnaî hazretleri fıkıh, usûl, kelâm âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Hasen eş-Şâfiî’dir. 695 (m. 1295)’de Mısır’da Esna’da doğdu. 764 (m. 1362)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O müminler için âhiret saadeti vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Haziran 2019

Hasan Fehmî Efendi Yüzonuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1210 (m. 1795)’de Konya’nın Ilgın kazasında doğdu. 1298 (m. 1881)’de Medîne-i münevverede vefât etti. “Sabır” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Her insanın huyu sonradan değişebilir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Haziran 2019

Kınalızâde Ali Efendi Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarındandır. 916 (m. 1516) senesinde Isparta’da doğdu. İstanbul’a giderek, medrese tahsilini mükemmel bir şekilde tamamladıktan sonra, Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde kadı ve kadıasker olarak vazîfe yaptı. 979 (m. 1571) senesinde Edirne’de vefât etti. Çok kitap yazdıysa da, daha çok “Ahlâk-ı A’lâî” adlı eseriyle tanınmıştır. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Necaset, namaz kılmaya engeldir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Haziran 2019

Yûsuf Bin Yahyâ El-Buveytî hazretleri İmâm-ı Şafiî’nin en kıymetli arkadaşlarından ve Şafiî mezhebinin en büyük âlimlerindendir. 231 (m. 845)’de Mu’tezile fırkasındaki bozuk inançlı kimseler tarafından, Bağdâd’da şehîd edildi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Cömert cennete, cimri cehenneme yakındır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Haziran 2019

Ebû Abdullah bin Abdülmelik hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Hadîs hafızı, yani yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. 252 (m. 866)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğmuştur. 330 (m. 942)’de vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...