Cennete en son girecek kimse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Mart 2017

Ebü’l-Muzaffer Havâfî hazretleri fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 408 (m. 1017)’de İran’da Nişâbûr’a bağlı kasabalardan Havâf’ta doğdu. 500 (m. 1106)’da İran’ın Tûs şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Mart 2017

Mensûr bin Ömer Kerhî hazretleri hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimidir. Bağdad’ın Kerh Mahallesinden olduğu için "Kerhî" nisbet edildi. 447 (m. 1055) yılında Bağdad’da vefât edip, Bâb-ı Harb’deki kabristana defnedildi. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Selam vermek sünnet, almak farz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Mart 2017

Ali bin Akîl el-Bağdâdî hazretleri Bağdad’da yetişen fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 431 (m. 1040)’da doğdu. 513 (m. 1119)’da vefât etti. “Nebzetün min Füsûl-il-âdâb ve mekârim-ül-ahlâk” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sünnete uygun okunan ezan

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Mart 2017

Mehmed Refîk Efendi Yüzdokuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Bosna’da Çelebipazarı’nda, 1229 (m. 1813)’de doğdu. 1288 (m. 1872)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytanın hileleri pek çoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mart 2017

Ebû Bekr Kefevî hazretleri Kanunî Sultan Süleymân zamanında Kırım’da yetişmiş âlim ve velîlerdendir. 970 (m. 1562) senesinde, Kefe’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cepheden kaçmak büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mart 2017

Ebü’l-Meâlî Şeyzele hazretleri Şafiî âlimlerindendir. İran’ın Geylan şehrinde doğdu. 494 (m. 1101) senesinde Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebedî olarak yaşamak istiyorsan

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mart 2017

Ali bin Vehb-i Sincârî hazretleri Irak’ta yaşayan evliyânın büyüklerindendir. Hayâtı Kuzey Irak’ta Sincâr’ın Bazâr kasabasında geçti. İnsanlar, onun tatlı ve kalplere şifâ olan sözlerini işitmek için etrâfına toplanırlardı.

Devamını oku...

Sıratı kolay geçmek istersen

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mart 2017

İbnü’l-Felekî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 427 (m. 1036) senesinde İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mart 2017

Ebû Ubeyd ibn-i Harbeveyh hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 232 (m. 848) senesinde Bağdâd’da doğdu. 319 (m. 931)’de aynı yerde vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde koğuculuk ve şarabın kötülüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Sonsuz öncelerde yoktan var olmak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mart 2017

Alâüddîn Tûsî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve kelâm âlimlerindendir. İran’da Tûs’ta doğdu, 887 (m. 1482) yılında Semerkand’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...