Görülen ve görülmeyen mahluklar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ekim 2019

Abdurrahmân Abdeliyyânî hazretleri fıkıh ve tefsir âlimlerindendir. 624 (m. 1227)’de doğup, 684 (m. 1285)’de Basra’da vefât etti. Tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ hiçbir şeye benzemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ekim 2019

Şeyh Nûr Muhammed Pütnî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerindendir. Şöyle Rivâyet edilir:

Devamını oku...

Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ekim 2019

Nişancızâde Ahmed Efendi Kanunî ve İkinci Selîm zamanı Osmanlı âlim ve kadılarındandır. 934 (m. 1527)’de İstanbul’da doğdu. 986 (m. 1578)’de hacdan dönerken, Şam’da vefât etti. “Beydâvî tefsîrine ta’lîkât” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

İlmihâli öğrenmek farz-ı ayndır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ekim 2019

Niksârîzâde Mehmed Efendi, Osmanlı devri âlim ve şâirlerindendir. 945 (m. 1538)’de babası Bağdat kadısı iken orada doğdu. 1025 (m. 1616)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mezârlarından yüzü kara olarak kalkarlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Ekim 2019

Kara Ya’kûb hazretleri Osmanlı fıkıh âlimi ve müfessirdir. 789 (m. 1387)’de Niğde’de doğdu. 833 (m. 1429)’da Karaman’da vefât etti. Mâide sûresinin tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâdan yardım istemek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ekim 2019

Şemseddîn Nevâcî hazretleri şâir, edîb ve Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 785 (m. 1383)’de Kâhire’de doğdu. 859 (m. 1455)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlih amel, sırf Allah için olandır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ekim 2019

Bâbâ Nimetullah Nahcivânî hazretleri Osmanlı Nakşibendiyye velîlerindendir. Azerbaycan’da Nahcivan’da doğdu. 920 (m. 1514)’de, Akşehir’de vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bir baba, çocuklarının parasını kullanabilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ekim 2019

Seyyid Murtazâ Efendi, Osmanlı şeyhülislâmlarının altmışdokuzuncusudur. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin oğludur. 1106 (m. 1694) senesinde İstanbul’da doğdu. 1171 (m. 1757) senesinde aynı yerde vefât etti. Fetvalarından bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Evlâdın ana-babası üzerindeki hakları

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ekim 2019

Ebû Abdullah Bâlisî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadîs âlimidir. 660 (m. 1262)’de Mısır’da doğdu, 729 (m. 1328)’de vefât etti. Çocuğa Kur’ân-ı kerîm öğretmenin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytanın, kendisinden ümidini kestiği kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ekim 2019

Necmeddîn-i Râzî hazretleri Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerindendir. Cengiz istilâsının meydana çıkacağı sırada, hocası Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin işâreti ile Anadolu’ya gelerek Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Sadreddîn-i Konevî ile görüştü. 654 (m. 1256)’da Bağdad’da vefât etti.
Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...