Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Mayıs 2018

Hâlid Zibârî hazretleri Osmanlı devrinde yaşayan evliyânın büyüklerindendir. 1826 (H.1242) senesinde Diyarbakır'da doğdu. Tasavvuf büyüklerinden olan Şeyh Muhammed Aynî'nin sohbetlerinde yetişti ve kerâmet sâhibi kızı Fâtıma-ı Sâliha ile evlendi. Hocasının emri ile ona vekil olarak insanları irşâd için Basret köyüne gitti. 1863 (H.1280) senesinde Şırnak'ın Basret köyünde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Oğlum! Kendini istiğfara alıştır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Mayıs 2018

Cemâleddîn ibn-i Receb hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 736 (m. 1336)’da Bağdad’da doğdu. 795 (m. 1393)’de Şam’da vefât etti. Letâif-ül-meârif adlı eserinden bölümler:

Devamını oku...

Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Mayıs 2018

Ebû Abdullah ibn-i Râşid hazretleri Tûnus’ta yaşamış olan Fıkıh âlimlerindendir. 735 (m. 1335)’de vefât etti. Kabir ziyareti ve şefaat hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Aza kanâat etmiyor çokla doymuyorsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Mayıs 2018

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Antalya-Manavgat'ın Demirciler köyünde doğdu. Hocası Abdüllatîf Makdisî, Bursa'ya gidip yerleşti. Tâcüddîn İbrâhim de hocasından ayrılmadı. Onun hizmetinde bulundu. Hocası vefât edince, Tâcüddîn İbrâhim onun yerine geçti. 1467 (H.872) senesinde Bursa'da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kulum, gönülden zikrederse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Mayıs 2018

İbn-i Ebî Zi’b hazretleri Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimidir. 80 (m. 699)’da doğup, 158 (m. 774)’de vefât etti. Medîne-i münevverelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm-ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Eserlerinde zikrettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ümmetim için en korktuğum şey

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Mayıs 2018

Ebü’l-Meâlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 822 (m. 1419)’da Kudüs’te doğdu. 905 (m. 1499)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu ayda bulunan en kıymetli gece

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Mayıs 2018

Burhâneddîn ibn-i Ebî Şerîf hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 833 (m. 1430)’de, Kudüs’te doğdu. 932 (m. 1525)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O, alevli bir ateşe girecek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Mayıs 2018

Abdurrahmân ibn-i Ebî Hâtim hazretleri Meşhûr tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 240 (m. 854)’de İran’da Rey şehrinde doğdu. 327 (m. 938)’de orada vefât etti. Naklettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Mayıs 2018

Ahmed bin Ebî Dayyâf hazretleri fıkıh ve târih âlimidir. 1219 (m. 1804)’de Tunus’ta doğdu. 1291 (m. 1874)’de orada vefât etti. İslam tarihini anlatan kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Namazda Fâtiha okumak vâcibdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Mayıs 2018

Mehmed Refik Efendi 147.  Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Bosna'da Rogatica'da (Çelebipazarı) doğdu. Saraybosna'da medrese tahsili yaptıktan sonra İstanbul'a giderek kadılık, Anadolu Kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık gö­revine tayin edildi. 1288 (m. 1871)'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...