Ölü ve diriye de sevap bağışlanabilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Temmuz 2018

Hüsâmeddîn Sığnakî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. “Hidâye” adındaki eseri şerh etti. Ayrıca Pezdevî’nin “Usûl”ünü de şerh etmişti. 711 (m. 1311)’de Halep’te vefât etti. “Hidâye Şerhi” isimli fıkıh kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zulmedeni affet, akrabanı gözet

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Temmuz 2018

Ebü’l-Kâsım ibn-i Beşkuval hazretleri hadîs âlimidir. 494 (m. 1101)’de doğdu. 578 (m. 1182)’de İspanya’da Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hanefi'de namazın sünnetleri

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Haziran 2018

Mehmed Şerif Efendi 109. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1130'da (m. 1717) doğdu. Medrese tahsilinden sonra kadılık, Anadolu, sonra Rumeli kazas­kerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâmlığa getirildi. 1204'te (m. 1790) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Beş vakit namaz kılmanın önemi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Haziran 2018

Fahreddîn Ahmed ibn-i Fasîh hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve şâirdir. 680 (m. 1281)’de Kûfe’de doğdu. 755 (m. 1354)’de Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazı inkâr edenlerin hâli

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Haziran 2018

Nûreddîn ibn-i Ezrak hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 809 (m. 1407)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyada iken cennet ile müjdelenenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Haziran 2018

Lâhık bin Humeyd hazretleri fıkıh ve hadis âlimi olup Tabiînin büyüklerindendir. Basra'da doğdu. Horasan'a yerleşti ve orada 100 (m. 718)’de vefât etti. Hulefa-i Râşidînin üstünlükleri hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Onlar için gelecekte korku yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Haziran 2018

İbn-i Esîr Cezerî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 555 (m. 1160)’da Cizre’de doğdu. 630 (m. 1233’de Musul’da vefât etti. Üsüd-ül-gâbe fî ma’rifet-is-Sahâbe isimli eseri meşhurdur. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kabul olmuş haccın alâmeti

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Haziran 2018

Ahmed bin Esed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 808 (m. 1405)’de Mısır’da İskenderiyye’de doğdu. 882 (m. 1477)’de hac yolculuğunda, Mekke-i mükerreme ile Medîne-i münevvere arasında Rabig denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kullara kibirlenmek yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Haziran 2018

Muzafferüddîn ibn-i Emşâtî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 812 (m. 1409)’da Kâhire’de doğdu. 902 (m. 1496)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Haziran 2018

Ebu'l-Hasen Kehmes Temîmî hazretleri büyük bir hadîs âlimidir. 149 (m. 766) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...