Sen o peygamberin hanımı olursun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Mayıs 2018

Tâceddîn ibn-i Sâî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat ve târih âlimidir. 593 (m. 1197)’de Bağdad’da doğdu. 674 (m. 1275)’de aynı yerde vefât etti. 26 cildlik târih kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Mayıs 2018

Şemseddîn Muhammed ibn-i Cezerî hazretleri Kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Şam’da doğdu. 833 (m. 1429)’da İran’da Şîrâz’da vefât etti. Yazdığı Hısn-ül-hasîn kitabından bazı bölümler:

Devamını oku...

Zenginin fakir hanımına zekât verilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Mayıs 2018

Çelebizâde İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1173 (m. 1760)’da İstanbul’da vefât etti. Verdiği fetvalardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Cennet ırmaklarının kaynağı, Firdevs'tir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Nisan 2018

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'te yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gücün yerinde iken tövbe eyle

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Atıyye hazretleri tefsîr, kırâat ve hadîs âlimidir. 383 (m. 993)’de vefât etti. Yazdığı Tefsîr-i İbn-i Atıyye’den bir bölüm:

Devamını oku...

Allah, milletleri ilimle yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Nisan 2018

Abdülkerîm bin Atâullah İskenderî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da İskenderiye’de doğdu. 612 (m. 1215)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Âşir hazretleri büyük kırâat âlimlerindendir. 990 (m. 1582)’de Fas’ta Fes şehrinde doğdu. 1040 (m. 1630)’da orada vefât etti. Bir dersinde Kur’ân-ı kerim kıraati ile ilgili şunları anlattı:

Devamını oku...

En kıymetli amel edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Nisan 2018

Ali Şebrâmelisî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 997 (m. 1598)’de Mısır’da Şebrâmelis nahiyesinde doğdu. 1087 (m. 1676)’da Mısır’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her günah işledikçe tövbe et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Nisan 2018

Hüseyn Mâsercisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimi olup, hafız, yani râvileriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 297 (m. 910)’de İran’da, Nişâbûr’da doğdu, 365 (m. 976)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Nisan 2018

Ahmed bin Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 493 (m. 1100) yılında hacdan dönerken Cidde’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...