Güzel ahlakın alametleri

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Kasım 2017

Hüseyn Vâiz-i Kâşifî hazretleri Tîmûroğulları hükümdarlarından Sultan Hüseyin Baykara zamanında Herât’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 910 [m. 1505] da orada vefat etti. Çok kitap yazdı. Vâiz-i Kâşifi yazdığı Ahlâk-ı Muhsinî adlı eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Kasım 2017

Siyyüd Batalyûsî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî âlimlerindendir. 444 (m. 1052)’de Batalyûs (Badajoz) şehrinde doğdu. Sonra Belensiye (Valencia) şehrine yerleşti. 521 (m. 1127)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi tecvîde uyarak okumak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Kasım 2017

Şemseddîn Muhammed Dımeşkî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 715 (m. 1315)’de doğdu. 765 (m. 1364)’de Şam’da vefât etti. Çok hadîs-i şerîf topladı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki; 

Devamını oku...

Üsâme mutlaka savaşa gidecek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Kasım 2017

Hişâm bin Urve bin Zübeyr hazretleri Tabiînin büyük hadîs âlimlerindendir. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr bin Avvâm’ın (radıyallahü anh) torunudur. 61 (m. 680)’de Medîne-i münevvere’de doğdu. Bağdâd’ta 146 (m. 763)’de vefât etti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Kasım 2017

Muhammed bin Aliyyân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Dördüncü hicri asırda yaşamıştır. Ebû Osman Hayrî ve Cüneyd-i Bağdâdi’nin sohbetlerinde bulundu ve onlardan ders aldı. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Kevser nedir, biliyor musunuz?

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Kasım 2017

Ebû Bekr Hişâm el-Basrî hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Bir kızı, süsleyerek Nil Nehri'ne atarız!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Kasım 2017

Muhammed bin Atâullah Hirevî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Herat’ta 767 (m. 1365)’de doğdu. 829 (m. 1426)’da Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Kasım 2017

Ebü’l-Kâsım Lâlkâî hazretleri kelâm, hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs ilminde hâfız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilirdi. 418 (m. 1027’de Afganistan’da Dînever’de vefât etti. Lalkâî’nin, Ricâl-üs-Sahîhayn isimli eserinde, Peygamber efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) sonraki olayları ve Eshâb-ı kirâmın buyurduklarından yaptığı rivâyetlerden bazıları:

Devamını oku...

En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Kasım 2017

Menteşeli Hızır Şâh hazretleri Sultan İkinci Murâd Hân devri Usûl ve kelâm âlimlerindendir. Aslen Menteşe (Muğla) vilâyetindendir. 853 (m. 1449)’da Aydın-Söke ilçesi Balat kasabasında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hilmi olmayana ilmi fayda vermez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Kasım 2017

Hıdır Nehrevânî Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cizrelidir. 675 (m. 1276)’da Mısır’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman evvel, oğluna şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...