Arş’ın gölgesinde gölgelenenler.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Temmuz 2019

Muhammed Takî Fâsî hazretleri hadîs, târih ve Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Faslıdır. 755 (m. 1373) senesinde Mekke’de doğdu. 832 (m. 1429)’da aynı yerde vefât etti. Kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kim, fıskı beğenirse onu yapanlardan olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Temmuz 2019

Seyyid Takıyyüddîn Hısnî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 752 (m. 1351)’de Batman’a bağlı Hasankeyf’te doğdu. 829 (m. 1426)’da Şam’da vefât etti. 

Devamını oku...

İhlâsla karz-ı hasen verecek kimdir?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Temmuz 2019

Azîzzâde Mehmed Behâî Efendi Otuzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Nesebi, Yavuz Sultan Selim Hân'ın nedimi Hasan Can’a ulaşmaktadır. O da, Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari hazretlerinin neslindendir. Bu sebeple “Behâî” denilmiştir. 1004 (m. 1595)’de İstanbul’da doğdu. 1064 (m. 1654)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bizim ile münâfıklar arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Haziran 2019

Muhammed Ebherî hazretleri hadîs, kırâat, nahiv ve Mâlikî fıkıh âlimidir. İran’da Kazvin’de 289 (m. 902)’de doğdu. 375 (m. 986)’da Bağdâd’da vefât etti. Cemaatle namaz hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Halife Hârûn Reşîd'i ağlatan mübarek zat

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Haziran 2019

Şakîk-i Belhî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İbrahîm Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. 174 (m. 790) senesinde vefât etti. Ticâretle uğraşırdı. İbrâhim Edhem hazretlerinin sohbetlerine başladı. Ondan feyiz alarak olgunlaştı.

Devamını oku...

Bu ümmetin en önce unutacağı ilim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Haziran 2019

Ebû Tâhir bin Tayfun Secâvendî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 596 (m. 1200)’de vefât etti. Müfessir, fakîh ve miras taksiminden bahseden ferâiz ilminde mütehassıs idi. Es-Sirâciyye fil-ferâiz adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Mikaîl’i gülerken hiç görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Haziran 2019

Hâkem-ül-Kebîr hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed Kerâbîsî’dir. 285 (m. 898) senesinde doğdu. 378 (m. 988)’de İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyorlar:

Devamını oku...

Bu dükkânı hemen boşalt

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Haziran 2019

Muhammed Urre hazretleri Şam’da yetişen Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 999 (m. 1590)’da vefât etti. Kerâmetleri pek çoktur:

Devamını oku...

Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Haziran 2019

Ebü’l-Hasen Muhammed hazretleri Tefsîr âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 899 (m. 1493)’de Kâhire’de doğdu. 952 (m. 1545)’de Kâhire’de vefât etti. Tefsirinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Süs için, gösteriş için öğrenmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Haziran 2019

Şemseddîn Muhammed Acemî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Acem beldelerinden İyc’de doğup yetişti. 985 (m. 1577)’de Şam’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...