Beni nefsime hâkim kıl Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Mart 2017

Behaüddîn Yûsuf bin Râfi’ hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Şeddâd" diye bilinir. 538 (m. 1145)’de Musul’da doğdu. 632 (m. 1234)’de Haleb’de vefât etti. Talebeleri, onun yaptığı duaları toplamışlardır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...

Müminin özrünü kabul etmemek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Mart 2017

İbn-i Bedr el-Müftî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimi ve müftîdir. 1044 (m. 1634)’de Şam’da doğdu. 1126 (m. 1714)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sevilen bir kul olabilmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Mart 2017

Bezcizâde Muhyiddin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Konya'da doğdu. Seyyiddir. Medrese tahsilinden sonra Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi'ye intisap etti. Sultan I. Ahmed devrinde İstanbul'a davet edilerek Üsküdar'daki Şemsi Paşa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Nuhkuyusu’nda bir tekke yap­tırdı. 1020'de (m. 1611) vefat edince buraya def­nedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sevilen bir kul olabilmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Mart 2017

Bezcizâde Muhyiddin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Konya'da doğdu. Seyyiddir. Medrese tahsilinden sonra Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi'ye intisap etti. Sultan I. Ahmed devrinde İstanbul'a davet edilerek Üsküdar'daki Şemsi Paşa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Nuhkuyusu’nda bir tekke yap­tırdı. 1020'de (m. 1611) vefat edince buraya def­nedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Elbette, sizlere de şefaat edeceğim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Mart 2017

Şihâbüddîn Ascudî hazretleri hadîs âlimidir. 686 (m. 1287)’de Mısır’da Ascud denilen yerde doğdu. 758 (m. 1357)’de Mısır’da vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Nikâh yapmak benim sünnetimdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Mart 2017

Ahmed Ramâdî hazretleri Büyük hadîs âlimlerindendir. 182. (m. 798)’de Bağdad yakınlarında Ramadiye’de doğdu, 265 (m. 878)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Nimete kavuşanlara âfiyet olsun

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Mart 2017

Hacı Hıdır Efgân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Afganistanlıdır. Hindistan'da Serhend'e bağlı Behlülpûr kasabasında doğdu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetleriyle şereflendi. Kısa zaman içinde feyz alıp yükseldi ve tasavvuf derecelerini geçti.

Devamını oku...

Şeytana yoldaş olan kimseler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Mart 2017

Kemâleddîn Kalyûbî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 627 (m. 1230)’da Filistin’de Askalân’da doğdu. 689 (m. 1290)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazdan yüz çevirdiğin vakit

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Mart 2017

Ali bin Abdullah hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 814 (m. 1411)’de Mısır’da doğdu. 889 (m. 1484)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, “Namazın Ehemmiyeti”ni şöyle anlattı:

Devamını oku...

Namazdan yüz çevirdiğin vakit

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Mart 2017

Ali bin Abdullah hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 814 (m. 1411)’de Mısır’da doğdu. 889 (m. 1484)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, “Namazın Ehemmiyeti”ni şöyle anlattı:

Devamını oku...