Sözün âfeti yalan söylemektir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Haziran 2017

Celâleddîn Mahallî hazretleri tefsîr, fıkıh, kelâm âlimidir. 791 (m. 1389)’da Kâhire’de doğdu. 864 (m. 1459)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben Âdem’den daha üstünüm

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Haziran 2017

Câbirî Ahmed Efendi Hanefî mezhebi âlimlerinden ve Osmanlı kadılarından olup, Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah-ı Ensârî’nin nesebine mensup olduğu için, “Câbirî” adıyla tanındı. İran’da doğdu. Yürüyerek İstanbul’a gelip, birçok âlimden ilim tahsil etti. Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılıkları, Anadolu kadıaskerliği yaptı. 1008 (m. 1600)’da İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Haziran 2017

Abdullah bin Avn hazretleri tâbiînin büyüklerindendir. 151 (m. 768)’de vefât etti. Eshab-ı kiramın bazılarından hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm mucizedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Haziran 2017

Ahmed Bürzülî hazretleri kırâat, hadîs, tasavvuf ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 844 (m. 1440) yılında Tunus’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Haziran 2017

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi Sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, aslen Aksaraylıdır. Memleketinde ilk tahsîlinden sonra İstanbul’a gitti. Molla Hüsrev’in derslerine devâm edip, ilim öğrendi. Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Hân devrinde, çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İkinci Bâyezîd Hân tarafından 1497 (H. 903)'de Şeyhülislâmlığa tâyin edildi.

Devamını oku...

Günahlar, insanı küfre sürükler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Haziran 2017

Sâlih Bülkînî hazretleri hadîs, tefsîr, kelâm ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 791 (m. 1389)’da Mısır’da Bülkîne’de doğdu. 868 (m. 1463)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Haziran 2017

Şihâbüddîn Busayrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 762 (m. 1360)’da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. 840 (m. 1436)’da Hüseyniyye’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Haziran 2017

Nûreddîn Bûşî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 790 (m. 1388)’de Kâhire’de doğdu. 856 (m. 1452)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Talebe, alçak gönüllü olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Haziran 2017

Haydarât-üş-Şîrâzî hazretleri Sadeddîn-i Teftâzânî’nin yüksek talebelerindendir. 820 (m. 1417)’de vefât etti. Tefsîr, kelâm ve ferâiz ilimlerinde büyük bir âlim idi. Teftâzânî’nin “Keşşâf” tefsîrine yaptığı haşiyeye, o da bir haşiye yaptı.  Bu kitabında, İlim öğrenmek hakkında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Koğuculuk korkunç bir hastalıktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Haziran 2017

Ebû İshak Magribî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Fas’ta, Kuhûkiyye’de doğdu. 896 (m. 1490)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...