Ya hayır söyle veya sus

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ocak 2017

Muhammed Rukıyye hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. 900 (m. 1494)’de vefât etti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Vaktinde kılınan namazın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ocak 2017

Halilefendizâde Mehmed Said Efendi 90. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilininden sonra müderrislik, kadılık, Anadolu, sonra Rumeli Kadıaskerliği yaptıktan sonra Şeyhülislâmlığa getirilen Mehmed Said Efendi, 1168'de (m. 1755) Bursa'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yeşil kuşların kursaklarında

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ocak 2017

Ebû Hâzim Nişâbûrî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. İran’da Nişâbûr’da yaşadı. 417 (m. 1026)’da vefât etti. Hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvîleriyle ezbere bilen) bir zât idi. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Herkesi kendinden iyi bil ki

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ocak 2017

Hâce Osman Hârûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 526 (m. 1132)’de İran’da Nişâbûr’un Hârûn beldesinde doğdu. 617 (m. 1220)’de vefât etti. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Harap olmuş bir ev gibi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ocak 2017

Ebû Şücâ Bistâmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 485 (m. 1092)’de İran’da Bistam’da doğdu. 562 (m. 1167)’de Türkistan’da Belh’de vefât etti. Kur’ân-ı kerîm öğretmenin fazileti hakkında naklettiği hadis-i şerifler: 

Devamını oku...

Hanefî mezhebinde mestin hükmü

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ocak 2017

Kâdı Sirâcüddîn-i Hindî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 704 (m. 1304)’de Afganistan’da Gazne’de doğdu. 793 (m. 1390) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şafii mezhebine göre teyemmüm

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ocak 2017

Zeynüddîn Ömer Şemmâ’ hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 880 (m. 1475)’de doğdu. 936 (m. 1529)’da Haleb’de vefât etti. Şafii’de teyemmüm hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Kibir, insanın dindarlığını bozar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ocak 2017

Ömer el-Bağdâdî hazretleri Bağdat’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Tasavvufta Kâdiriyye yoluna mensûb idi. 1155 (m. 1742)’de Bağdat’ta doğdu. 1194 (m. 1780)’de Şam’da vefât etti. Sohbetlerinde tasavvuf büyüklerinin kıymetli sözlerini anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ocak 2017

Abdurrahmân Dâvûdî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 374 (m. 984)’de doğdu. İmâmı Serahsî’den Sahîh-i Buhârî’yi okuyup rivâyet etti. 467 (m. 1075)’de vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Cehenneme girmeyecek olan müminler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ocak 2017

Şihâbüddîn Nablûsî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 674 (m. 1275)’de doğdu. Hadîs ilminde büyük bir âlim olarak yetişti. Yüzbinden çok hadîs-i şerîfi râvîleri ve senetleri ile birlikte ezbere bilirdi. 758 (m. 1357)’de Şam’da vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları

Devamını oku...