Bu odalar kime âittir ey Allah'ın Resûlü?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Aralık 2020

Ebû Hatim Râzî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 195 (m. 810)’da İran’da Rey şehrinde doğdu. 277 (m. 890)’da Bağdâd’da vefât etti. Yüzbin hadîs-i şerîfi, rivâyet edenleri ile birlikte ezberlemiş olup, hadîs ilminde hafızdır, İmâm-ı Buhârî ve İmâm-ı Müslim’in akranlarındandır. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki;

Devamını oku...

Namaz, Allahü teâlâya münâcaat hâlidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Aralık 2020

Ebû Ca’fer Murabba hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezbere biliyordu. 266 (m. 899)’da vefât etti. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Devamını oku...

Âlimlerin huzurunda edepli olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Aralık 2020

Ebû Bekir Şeybânî hazretleri kırâat ve ferâiz âlimidir. 439 (m. 1047)’de Irak’ta Selh’de doğdu. 527 (m. 1133)’de Bağdad’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında şunları buyurdu:

Devamını oku...

Tasavvuf, Allah'a yakınlık demektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Aralık 2020

Fethullah Evdehî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan'da Delhi’de yaşadı. Şeyh Sadreddîn Hakîm'in talebesi oldu. Onun yanında ve hizmetinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerledi ve Çeştiyye icazeti alarak talebe yetiştirdi. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin babası Abdülehad hazretlerinin hocası olan Abdülkuddûs bin Abdullah da, Fethullah Evdehî hazretlerinin talebesidir. Onyedinci miladi (onuncu hicri) asrın başlarında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Fakîr borçluları sıkıştırma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Aralık 2020

Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi 62. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1631)’de Üsküdar’da doğdu. Babası Şeyhülislâm Ebûsaid Mehmed Efendi'dir. Medrese tahsilinden sonra yirmi yaşında iken müderrislik, sonra da şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1110 (m. 1698)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Anaya-babaya güzellikle muâmele edin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Kasım 2020

Evliyazade İsmaıl Hakkı Efendi Nakşibendî şeyhlerinden olup Kütahyalıdır. 1282 (m. 1865)’de Kayseri'de vefat etti. (Miftahü'l-Tefasir) ismindeki tefsir kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Namazı ilk vaktinde kılmanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Kasım 2020

Osman ibn-i Semmâk el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 260 (m. 873)’de doğdu. Bağdat'ta yaşadı. Devrinin büyük âlimlerinden hadis ve kıraat öğrendi. Dârekutnî, Hâkim Nîşâpûrî gibi âlimler onun talebesi ol­dular. 344'te (m. 955) Bağdat'ta vefat etti. Şu hadis-i şerifleri rivayet eder:

Devamını oku...

Yedi adet Mushaf yazıldı ve vilâyetlere gönderildi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Kasım 2020

Abdülazîz İbnü't-Tahhan hazretleri kıraat âlimidir. 498'de (m. 1104) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada devrinin meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil edip Kurtuba'da (Cordoba) bir müd­det kıraat okuttuktan sonra Fas’a, Mekke'ye, Bağdat'a, Şam’a, nihayet Halep'e gitti. 559 (m. 1164)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen kırk senedir namaz kılmamışsın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Kasım 2020

Muhibbüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 749'da (m. 1348) Halep'te doğdu. Türk asıllıdır. Burada medrese tahsilinden sonra müderrislik yaptı. Sonra Halep başkadılığına getirildi. 815 (m.1412)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerime Mushaf demek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Kasım 2020

Ebû Ca'fer Kelâî hazretleri kıraat âlîmidir. 650 (1252)’de Endülüs’te (İspanya) Mâleka'ya (Ma­laga) bağlı Belleş'te (Velez) doğdu. Endülüs’teki kıraat alimlerinden kırâat-i seb'a tahsil etti ve icazet al­dı. 728'de (m. 1328) Belleş'te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...