İlim öğrenmek her Müslümana farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Ekim 2019

Osman Bin Sa’îd Dârimî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 200 (m. 815)’de Afganistan’da Herat’ta doğup, 280 (m. 894)’de orada vefât etti. Bozuk bir itikâda sahip olan “Cehmiyye”ye karşı reddiye olarak yazdığı “en-Nakd Âlâ Bişr el-Müreysî” kitabında bildirdiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

İnsan aklı, O’nun hiçbir şeyini anlayamaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ekim 2019

Sedîdüddîn Tizmentî hazretleri Mısır’da yetişen fıkıh âlimlerinden, müderris ve kadıdır. 605 (m. 1208)’de Mısır’da Tizment’te doğdu. 674 (m. 1276)’da, Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İhsânda bulunduğun kimseyi mahcup etme

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ekim 2019

Ebü’l-Kâsım Nüveyrî hazretleri Şafii âlimidir. 801 (m. 1399)’da Mısır’da doğdu. 898 (m. 1493)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. “Târih-ül-Hulefâ” kitabında şunları anlatmaktadır:

Devamını oku...

İyilik de kötülük de Allahın takdiri iledir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Ekim 2019

Ali bin Abdürrahmân Kâhirî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 746 (m. 1345)’de Kahire’de doğdu. 842 (m. 1438)’de orada vefât etti. Bir dersinde, Ehl-i sünnet itikadını şöyle anlattı:

Devamını oku...

Görülen ve görülmeyen mahluklar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ekim 2019

Abdurrahmân Abdeliyyânî hazretleri fıkıh ve tefsir âlimlerindendir. 624 (m. 1227)’de doğup, 684 (m. 1285)’de Basra’da vefât etti. Tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ hiçbir şeye benzemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ekim 2019

Şeyh Nûr Muhammed Pütnî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerindendir. Şöyle Rivâyet edilir:

Devamını oku...

Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ekim 2019

Nişancızâde Ahmed Efendi Kanunî ve İkinci Selîm zamanı Osmanlı âlim ve kadılarındandır. 934 (m. 1527)’de İstanbul’da doğdu. 986 (m. 1578)’de hacdan dönerken, Şam’da vefât etti. “Beydâvî tefsîrine ta’lîkât” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

İlmihâli öğrenmek farz-ı ayndır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ekim 2019

Niksârîzâde Mehmed Efendi, Osmanlı devri âlim ve şâirlerindendir. 945 (m. 1538)’de babası Bağdat kadısı iken orada doğdu. 1025 (m. 1616)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mezârlarından yüzü kara olarak kalkarlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Ekim 2019

Kara Ya’kûb hazretleri Osmanlı fıkıh âlimi ve müfessirdir. 789 (m. 1387)’de Niğde’de doğdu. 833 (m. 1429)’da Karaman’da vefât etti. Mâide sûresinin tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâdan yardım istemek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ekim 2019

Şemseddîn Nevâcî hazretleri şâir, edîb ve Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 785 (m. 1383)’de Kâhire’de doğdu. 859 (m. 1455)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...