Cennete merhametli olanlar girecektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Nisan 2019

Râzi Devlâbî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 320 (m. 932)’de Mekke ile Medine arasında Arci denilen yerde vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde âlim idi. Yani, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Cehennem azâbına lâyık olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Nisan 2019

Muhammed bin Ahmed hazretleri tefsîr, hadîs, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 796 (m. 1393)’de doğdu. 854 (m. 1451)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Haccın zâhirî edebleri

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Nisan 2019

Takıyyüddîn Sübkî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. Kâhire’de 745 (m. 1344) senesinde doğup, 764 (m. 1362)’de vefât etti. Haccın zâhirî edeblerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Kim şabandan bir gün oruç tutarsa

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Nisan 2019

Hopalı Osman Efendi (Osman Hopavî), Osmanlı âlimlerindendir. Artvin-Hopa’da doğdu. Of Medresesi'nde tahsil gördükten sonra Karadeniz’in çeşitli kasabalarında vaizlik yaptı. 1241 [m. 1825]de vefât etti. (Dürretün-nâsıhîn) kitabı meşhurdur. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Hiçbir zaman Allahü teâlâdan gâfil olma

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Nisan 2019

Muhammed Bercî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1170 (m. 1756)’da Cezayir’de Berç köyünde doğdu. 1233 (m. 1818)’de orada vefât etti. Kavât-ül-mürîd manzûmesinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Rûme Kuyusu'nu kim satın alırsa

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Nisan 2019

Germiyânlı Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerindendir. "Molla Izârî" diye meşhurdur. Kütahyalıdır. 901 (m. 1495)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, Hazreti Osman’ın (radıyallahu anh) faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Elbette sen her şeye kadirsin yâ Rabbi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Nisan 2019

İshak Sindî hazretleri Sind’de (şimdiki Pakistan’da) yetişen büyük velîlerdendir. Hicri onbirinci asrın ortalarında vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerine, büyük bir şevk, ihlâs ve yalvarmakla dolu bir mektup yazarak, kavuştuğu ihsânları, hâlleri bildirdi. Yazdığı mektuba ayrıca bir vâkasını da ilâve etmiş olup, yazdığı vâka aynen şöyle idi:

Devamını oku...

Onları kanatları ile kuşatırlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Nisan 2019

Hatibzâde Muhyiddin Efendi Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 864 (m. 1460)’da Amasya'da doğdu. Tefsir, hadis, fıkıh, kı­raat ilmi tahsil etti. Amasya ve Bursa'da çeşitli medre­selerde müderrislik yaptı; sonra İs­tanbul'a çağırıldı. Ayasofya Camii Medresesinin ilk müderrisi oldu. 940 (m. 1534)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fakirleri sev, onlarla beraber ol

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Nisan 2019

Ebû İshâk İbrâhîm el-Ferrâ hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 230 (m. 844)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Kalem, onun faziletini yazmaktan âcizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Nisan 2019

Ahmed Muîd Efendi Otuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Tokat’ta Kazova köylerinden birinde doğdu. 1057 (m. 1647) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...