Göz görmeyince gönülden de uzak olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Temmuz 2019

Yâr Muhammed Kadîm Talkânî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yüksek talebelerindendir. Hicri  onbirinci asrın sonlarında vefât etti. Yâr Muhammed Kadîm, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine çok hizmet ederek teveccühlerine kavuştu. Yüzü çok güzel olup, görenler hayran kalırdı. 

Devamını oku...

Bizler de yakında sizlere kavuşacağız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Temmuz 2019

Malkaralı Yahyâ Efendi Osmanlı döneminde, Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Tekirdağ-Malkara’da doğdu. 1013 (m. 1604)’de Mekke-i mükerremeden İstanbul’a deniz yoluyla dönerken, haçlı korsanları tarafından şehîd edildi. Cenâzesi denize bırakıldı. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yemeği sıcak yemenin zararı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Temmuz 2019

Ebû Sa’d Hulvânî hazretleri Irak’ta yetişmiş Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 450 (m. 1059)’da doğdu. Semerkand’da, 520 (m. 1126)’da vefât etti. Bir dersinde yemek yemenin edebleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazda yanlış okumanın hükmü

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Temmuz 2019

Zahîruddîn Hârezmî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 601 (m. 1204) senesinde Harezm’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazın hakîkatini anlayamayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Temmuz 2019

Yanyalı Yûsuf Efendi Nakşibendî yolunun büyüklerindendir. Rumeli’de bulunan Yanya beldesindendir. İstanbul’da ilim tahsil etti. 1245 (m. 1829) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubat kitabını çok okurdu. Bir sohbetinde şu mektubu okudu:

Devamını oku...

İnsanın hakîkî sahibi Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Temmuz 2019

Şihâbüddîn Arûsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1133 (m. 1721)’de Mısır’da doğdu. 1208 (m. 1793)’de Mısır’da vefât etti. “Şerhu alâ nazm-it-tenvîr fî iskât-it-tedbîr” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Hangi hükümleri inkâr edenler imansız olur?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Temmuz 2019

Ahmed Bin Yahyâ Halebî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Suriye’nin Haleb şehrinde doğdu. 738 (m. 1337)’de vefât etti. Ehl-i sünnet itikadına dair yazdığı eseri, Tâcüddîn Sübkî tarafından çok medhedilmiştir. Ahmed bin Yahyâ, bu eserinde; “Eshâb-ı kirâmın âdet-i şerîfleri, sâdece takvâya tâbi olmaya ve hayır işleri işlemeye teşvik idi. Fakat bidat sahipleri ortaya çıktığı zaman, onlara gereken cevabı vermişlerdir” demektedir. Yine bu eserinde “Küfür” bahsinde şunları yazmaktadır:

Devamını oku...

Düşmanından çok sakın ve dikkatli ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Temmuz 2019

Muhammed Bin Ömer Vâkıdî hazretleri târih, fıkıh, hadîs, kırâat, tefsîr ve edebiyat âlimdiri. 130 (m. 747)’de Medine’de doğan Vâkdî, 207 (m. 822)’de Bağdâd’da vefât etti. Vâkıdî târihinde, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) Amr bin Âs’ı (radıyallahü anh) harbe gönderirken yaptığı nasîhati şöyle anlatılmaktadır:

Devamını oku...

Herkese karşı hürmetkâr ol

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Temmuz 2019

Hasan Ünsî Efendi, evliyânın büyüklerindendir. 1055 (m. 1645)’de Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1136 (m. 1723)’de İstanbul’da vefât etti. Sarayda görev yapan bir talebesine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Allah en çok, ahlâkı en güzel olanı sever

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Temmuz 2019

Talha Bin Musarrıf hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs ve kırâat âlimidir. 112 (m. 730) senesinde Kûfe’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...