Sâlih amel, sırf Allah için olandır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ekim 2019

Bâbâ Nimetullah Nahcivânî hazretleri Osmanlı Nakşibendiyye velîlerindendir. Azerbaycan’da Nahcivan’da doğdu. 920 (m. 1514)’de, Akşehir’de vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bir baba, çocuklarının parasını kullanabilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ekim 2019

Seyyid Murtazâ Efendi, Osmanlı şeyhülislâmlarının altmışdokuzuncusudur. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin oğludur. 1106 (m. 1694) senesinde İstanbul’da doğdu. 1171 (m. 1757) senesinde aynı yerde vefât etti. Fetvalarından bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Evlâdın ana-babası üzerindeki hakları

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ekim 2019

Ebû Abdullah Bâlisî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadîs âlimidir. 660 (m. 1262)’de Mısır’da doğdu, 729 (m. 1328)’de vefât etti. Çocuğa Kur’ân-ı kerîm öğretmenin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytanın, kendisinden ümidini kestiği kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ekim 2019

Necmeddîn-i Râzî hazretleri Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerindendir. Cengiz istilâsının meydana çıkacağı sırada, hocası Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin işâreti ile Anadolu’ya gelerek Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Sadreddîn-i Konevî ile görüştü. 654 (m. 1256)’da Bağdad’da vefât etti.
Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kişinin, nefsi ve hevâsı ile cihâdı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Ekim 2019

Nâzillili Mehmed Efendi, evliyânın büyüklerindendir. Nâzilli’de doğdu. 1300 (m. 1883)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. “Hazînet-ül-esrâr” adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Her şey Allahü teâlânın kudreti ile olmaktadır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Ekim 2019

Afifüddîn Nâşirî hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 804 (m. 1401)’de doğdu. 848 (m. 1445)’de İbbe şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Sadık dost, hüzün ve sevinçte ortak olandır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Ekim 2019

İbn-İ Ebî Hâfız hazretleri Şafiî mezhebi hadîs ve fıkıh âlimlerindendir.  407 (m. 1016) senesinde doğdu, 490 (m. 1096) senesinde Dımeşk’te vefât etti. “Menâkıb-ül-İmâm-ı Şafiî” kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Kâfirler cennete hiç giremeyecek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ekim 2019

Ebü’l-Feth Missîsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 448 (m. 1056)’da Adana’nın Misis (Bugünki adı Yakapınar) kasabasında doğdu. 542 (m. 1147)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, mucize görseler yüz çevirirler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ekim 2019

Burhâneddîn Nasr bin Muhammed hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 536 (m. 1142)’de doğup, 619 (m. 1222)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebedi olan şeyler için endişe etmeli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ekim 2019

Mahmûd Nasîruddîn Çırağ hazretleri Hindistan’da yetişen Çeştiyye evliyâsının büyüklerinden olup, Nizâmüddîn Evliyâ’dan gelen Çeştiyye yolunun son halîfesidir. Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bara Banki’de doğdu. 757 (m. 1356)’da vefât etti.

Devamını oku...