Sadaka, Rabb'in gadabını söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ağustos 2019

İbrâhim bin Ya’kûb El-Cürcânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Horasan yakınlarında, Belh şehrine bağlı Cürcân köyünde doğdu. 259 (m. 873)’de Şam’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: 

Devamını oku...

Hoş geldin ey ölüm hoş geldin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ağustos 2019

Seyyid Mehmed Sa’deddîn Efendi, yüz yedinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1213 (m. 1798)’de İstanbul’da doğdu. 1283 (m. 1866)’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nefsin isteklerini terk edemeyenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Temmuz 2019

Mûytâb Bedâyûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan’ın Bedâyûn şehrinde on ikinci asrın sonları ile on üçüncü asrın başlarında yaşadı. Kâdı Hamîdüddîn Nâgûrî'nin derslerinde yetişti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Bu, Allahü teâlânın Resûlüdür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Temmuz 2019

Şâh Muhammed Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. Afyonkarahisar’da doğdu. Zamanının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Pekçok medresede müderrislik yaptıktan sonra Edirne ve İstanbul kadılıklarını yürüttü. 1570 (H.978) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölü yardım yapamaz" diyenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Temmuz 2019

Ali Behçet Efendi Osmanlı âlim ve evliyasındandır. 1860 (H.1277) senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Şeyh Feyzullah Efendî'dir. Bir taraftan babasının sohbetlerinde bulunuyor, bir taraftan da ilim tahsîline devam ediyordu. Vefatından sonra babasının yerine şeyhlik makâmına oturarak, talebe yetiştirmekle meşgûl oldu. 1901 (H.1319) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben, Allaha ve Resûlüne îmân ettim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Temmuz 2019

Ebû Bişr Dülâbi hazretleri hadis âlimlerindendir. 224'te (m. 839) İran'da Rey yakınla­rındaki Dûlâb köyünde doğdu. Zamanın büyük âlimlerden hadis okudu. Sonra Mısır'a gitti ve orada talebe yetiştirdi. 310 (m. 923)’de Hac dönüşünde Mek­ke ile Medine arasındaki Arc mevkiinde vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Allahın kulları! Allahtan korkun

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Temmuz 2019

Vankuli Mehmed Efendi Osmanlı fıkıh ve lügat âlimidir. Aslen Vanlıdır. 1000 (m. 1591)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Pek kıymetli eserler yazdı. Bunlardan, Molla Hüsrev’in “Dürer-ül-hukkâm” adlı eserine yazdığı “Nakd-üd-dürer” adlı haşiyede buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sâlih komşu, geniş bir ev ve iyi bir binek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Temmuz 2019

Tâcüddîn Erdebîlî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 677 (m. 1278)’de Azerbaycan’ın Erdebîl şehrinde doğdu. 746 (m. 1345)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günah pek küçük görünse de yaklaşma

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Temmuz 2019

Şeyh Ayderûsî hazretleri fıkıh, hadîs âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 993 (m. 1585)’de Yemen’in Terim şehrinde doğdu. 1041 (m. 1632)’de Hindistan’da Devletâbâd’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanları tahkir edip, aşağı görenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Temmuz 2019

Atiyyetullah Echûrî hazretleri fıkıh, hadîs, tefsîr ve nahiv âlimidir. Mısır’da bulunan Echûr köyündendir. 1190 (m. 1776)’da Kâhire’de vefât etti. “İrşâd-ür-Rahmân li esbâb-in-nüzûl ven-nesh vel-müteşâbih minel-Kur’ân” isimli tefsir kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...