Hadis nakletmek için icazetli olmak lazımdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Mart 2020

Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi Yirmibeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul Kadılığı yaptığı zamanda, İstanbul’da mahsûlün bol ve bereketli olmasından dolayı “Ebü’l-Meyâmin” diye anılmaya başlanmıştır. 953 (m. 1546) senesinde İstanbul’da doğdu. 1015 (m. 1606) senesinde aynı yerde vefât etti ve Fâtih Câmii mezarlığına defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Talebe, her işinde üstadına uymalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Mart 2020

Sadeddin Hamevî hazretleri büyük velilerdendir. Necmüddîn-i Kübrâ hazretlerinden feyiz almıştır. Sadreddîn-i Konevî hazretleri ile de sohbet etmiştir. (Mahbûbül-muhibbîn) kitabı meşhurdur. 650 [m. 1252] senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Mart 2020

İbrâhîm bin Şeybân hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İran'ın Kirmanşah şehrinde doğdu. İlim tahsilinden sonra evliyanın büyüklerinden Ebû Abdullah Mağribî'ye intisab etti. Onun vefatından sonra halife­si İbrahim Havvâs'tan feyiz aldı. 330 (m. 941)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlara sabah akşam ateş gösterilir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Mart 2020

İbn-i Cümle hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de, Şam’da doğdu. 738 (m. 1338)’de aynı yerde vefât etti. Kitabında şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahım! Onu bana şefaatçi eyle!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Mart 2020

Yahya ibn-i Sâid el-Hâşimî hazretleri hadis âlimidir. 228'de (m. 842) Bağdat'­ta doğdu. İmam-ı Müslim ile Ebû Dâvûd Sicistânî'nin hocası olan Hasan bin İsâ bin Mâsercis'ten hadis ilmi tahsil etti. Kendisinden Taberânî, İbn-i Adî ve Dâre-kutnî hadis rivayet ettiler. İbn-i Sâid el-Hâşimî 318'de (m. 930) Kûfe'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ölümden şüphen varsa, uyuma

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Mart 2020

Ebû Abdullâh ibn-i Sahnûn hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 202'de (m. 817) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Mısır ve Hicaz’a giderek zamanın büyük âlimlerinden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti. Kayrevan'a dönerek talebe yetiştirdi. 256 (m. 870)’da vefat etti. Uyuma âdâbı hakkında şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Sen, kendini övdüğün gibisin Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Mart 2020

İbn-i Cerîr Taberî hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve Şafiî fıkıh âlimdir. 224 (m. 839)’de İran’daki Taberistan’da Amul şehrinde doğdu. 310 (m. 923)’da Bağdâd’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Tesbih söylemek, tövbenin anahtarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Mart 2020

Bişr es-Selîmî hazretleri tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Bağ­dad yakınlarında Selîm'de doğdu. Tasavvufun ilk kurucularından olup, önce Süfyân-ı Sevri, sonra da Bişr-i Hâfî hazretlerine talebe oldu. 180’de (m. 796) Bağ­dad’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Merhamet edene, Allahü teala merhamet eder

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Mart 2020

Muhibbüddîn ibn-i Rüşeyd hazretleri hadis ve Maliki fıkıh âlimidir. 657'de (m. 1259) Fas’ta Sebte'de (Ceuta) doğdu. İlk tahsilinden sonra ilim tahsili için Tunus, Mısır ve Suriye'ye gitti; Medine ve Mekke'ye geçerek hac vazifesi­ni ifa etti, muh­telif âlimlerden hadis rivayet etti. Tekrar memleketine döndü ve 721’de (m. 1321) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Mahlûkatımın arzu ettiklerini veririm

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Mart 2020

Hasen ibn-i Rahhâl hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Fas'ta Merakeş civarında Tâdile’de doğdu. Fes şehrinde tahsilini tamamladı ve Mütevekkiliyye Med­resesinde müderris oldu. Sonra Fas Başkadılığına tayin edildi. 1140 (m.1728)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...