Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Hamdeveyh Belhî hazretleri hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Ebân Belhî’dir. Hadîs hafızlarından Vekî bin Cerrâh’ın kâtipliğini yapmıştır. 244 (m. 808)’de Türkistan’da Belh şehrinde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Enes bin Mâlik’ten (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Birbirinize kin gütmeyiniz. Birbirinize hased etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allahın kulları geliniz kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç gün ayrı durması (küs durması) helâl değildir.”
“Ümmetimin hayırlısı, dinde keskin ve titiz davranandır.”
“Kızdığın vakit, sükût et.”
“Çok yaşayıp, ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun.”
“Allah’ın yarattıkları üzerinde düşünün, zâtı hakkında düşünmeyin. Zira siz O’nun kadrini takdîr edemez, O’nu anlamaya güç yetiremezsiniz.”
“Müminin hediyesi ölümdür.”
“Allahü teâlâ ehl-i bid’atı (Peygamberimizin ve O’nun dört halifesi zamanında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözlere, yazılara, usûllere ve işlere ibâdet olarak inanıp, yapan ve yaptıranları) sevmez.”
Birisi Resûl-i Ekrem’e gelip, cihad için müsâade istemişti. Resûl-i Ekrem sordu: “Senin ebeveynin (annen, baban) hayatta mı?” Gelen adam “Evet” dedi. Resûl-i Ekrem emretti: “Dön ve onlara bak.”
“Kul hakkından başka şehîdin bütün günahları affolur.”
“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emîn oldukları kimsedir.”
Mus’ab bin Umeyr’in (radıyallahü anh) kardeşi Ebû Azîz bin Umeyr (radıyallahü anh) anlatır: 
Bedir Savaşında müşriklerin yanındaydım. Savaş neticesinde Resûlullahın Eshâbı tarafından esir edildim. Ben, Medîneli Ensârdan bir grubun muhafazasındaydım. Onlar, sabah ve akşam yemeklerinde Resûlullahın emrine uyarak, kendileri yalnız hurmayla yetinirler, bana ise kendi ihtiyâçları olan ekmeği verirlerdi. Çünkü Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) “Esirlere iyi muâmele edin” buyurmuştu.
Bir gün Peygamberimiz Cebrail aleyhisselâma sordu. "Cebrail kardeşim, dünya ile Âhiret arasındaki mesafe ne kadardır?" Cebrail aleyhisselâm cevaben, "Yâ Rasûlallah göz açıp kapayıncaya kadar yakındır" buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 236

Yayın tarihi: Cuma, 19 Nisan 2019

Bunları okudunuz mu?