Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim

Cemaleddin ibn-i Abdilberr hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 368 [m. 978] de İspanya’daki Kurtuba’da (Cordoba) doğdu, 463 [m. 1071] de Şâtıbe’de (Jativa) vefat etti. (El-isti’âb fî-ma’rife-til-eshâb) kitabında buyuruyor ki:

Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. Resûlullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” meâl-i şerîfi (Biz nida ettiğimizde, Tûr canibinde sen olmadın) olan, Kasâs sûresinin 46'ncı âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyurur ki: 
Cebrâîl aleyhisselâm benim yanıma geldi. Allahü teâlâdan selam getirdi. Dedi ki: Hak celle ve şânühü buyurur ki: Ben Hüdâyım. Cümle eşyaya kadirim. Mûsâ bin İmrân'a Tûr-i Sînâ’da vasıtasız otuz bin kelime söyledim. Mûsâ’ya işittirdiğim otuz bin kelimenin yetmiş kelimesi Mûsâ hakkında ve ümmeti hakkında idi. Yirmidokuzbin dokuzyüzotuz kelimesi, senin ve yârânın Ebû Bekr-i Sıddîk, Ömer-ül Fârûk, Osmân-ı Zinnûreyn ve Alî Mürtezâ ve diğer eshâbın ve ümmetinin hakkında idi. Dâvud’a “aleyhisselâm” gönderdiği Zebûr’da ve İsâ’ya “aleyhisselâm” gönderdiği İncîl’de Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Çihâr yâr-i güzînin üstünlüklerini bildirdi.
Allahü teâlâ Kur’ân-ı azîm-üş-şânda gelen Alak sûresinin beş ayetini, Muhammed aleyhissalâtü vesselâm hazretlerinin şânı hakkında göndermişdir. Meâl-i şerîfi (Her şeyi yaratan Rabbinin ismi ile oku!) olan Alak sûresindeki âyet-i kerîme, Resûlullah efendimizin şân-ı şerîfleri hakkındadır. Meâl-i şerîfi, (İnsanı alakdan [uyuşmuş kandan] yarattı) olan âyet-i kerîme Ebû Bekr-i Sıddîk’ın “radıyallahü anh” şân-ı şerîfleri hakkındadır. Meâl-i şerîfi (Oku, Rabbin ekremdir) olan âyet-i kerîme; Ömer-ül Fârûk’un “radıyallahü anh” şân-ı şerîfleri hakkındadır. Meâl-i şerîfi (O kimse ki kalem ile talîm etti) olan âyet-i kerîme, Osmân bin Affân’ın “radıyallahü anh” şân-ı şerîfleri hakkındadır. Meâl-i şerîfi (İnsana bilmediğini bildirdi) olan âyet-i kerîme, hazret-i Alî bin Ebî Tâlib'in “kerremallahü vecheh” şân-ı şerîfleri hakkındadır. Resûlullah efendimize nâzil olan bu sûrenin o beş âyet-i kerîmesinden, Onun fadlı ve şerefi anlaşılmalıdır.

Toplam Görüntülenme: 443

Yayın tarihi: Perşembe, 31 Mayıs 2018

Bunları okudunuz mu?