Rabbim şefaat için bana izin verir

Abdülmelik Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde âlimdir. 407 (m. 1016)’de İran’da, Nişâbûr’da vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı kitabından bir bölüm:

Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) şöyle dedi: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 
Kıyâmet günü insanlar Âdem’e (aleyhisselam) giderler. Ey Âdem (aleyhisselam) zürriyetine şefaat et derler. Âdem aleyhisselâm, ben bu şefaati yapacak durumda değilim. Fakat siz İbrâhim’e (aleyhisselam) gidiniz. Çünkü o, Allahü teâlânın halîlidir. İbrâhim’e (aleyhisselam) giderler, ondan da şefaat etmesini isterler, İbrâhim (aleyhisselam) de ben bu şefaati yapacak durumda değilim. Siz Mûsâ’ya (aleyhisselam) gidiniz. Çünkü o, Allahü teâlânın kelîmidir der. Mûsâ’ya (aleyhisselam) giderler. O da, ben bu şefaati yapacak durumda değilim. Siz İsâ’ya (aleyhisselam) gidiniz. Çünkü o, Rûhullah ve Kelimetullahtır der. İsâ aleyhisselâma da giderler, o da, ben bu şefaati yapacak durumda değilim. Siz Muhammed’e gidiniz der. Bunun üzerine insanlar bana gelirler. Ben şefaat ederim derim. Rabbimden şefaat için izin isterim, bana izin verir. Rabbimin huzûrunda dururum. Bana anlatamayacağım şekilde hamdetmeyi ilham edecek, ben de Rabbime o hamdler ile hamd edeceğim. Sonra secdeye kapanacağım, Rabbim bana;
“Yâ Muhammed başını secdeden kaldır, ne söylersen dinlenilecek, ne istersen verilecek, şefaat et şefaatin kabul olunacak” buyuracak. Ben de, “Yâ Rabbî! Ümmetim, ümmetim” diyeceğim. Bunun üzerine “Git, kalbinde buğday tanesi veya bir arpa ağırlığında (az) îmânı olan kimseyi Cehennemden çıkar” buyuracak. Gidip onları çıkaracağım. Sonra tekrar secdeye kapanacağım. Gene önceki gibi Rabbime hamd ve sena edip, ona sığınacağım. Yine bana, “Yâ Muhammed başını kaldır, ne söylersen dinlenilecek, ne istersen verilecek, şefaat et şefaatin kabul olunacak” buyurur. Ben de “Yâ Rabbî! Ümmetim, ümmetimi isterim” diyeceğim. Bana denilir ki: 
“Git, ümmetinden kalbinde hardal tanesi kadar imânı olanı Cehennemden çıkar.” Bunları da çıkardıktan sonra tekrar secdeye kapanıp, Rabbime hamd edeceğim ve ona sığınacağım. Yine bana, “Yâ Muhammed başını kaldır. Söyle dinlenilir, ne istersen verilir, şefaat et şefaatini kabul edeceğim” buyurur. Ben de “Yâ Rabbi! Ümmetimi isterim, ümmetimi isterim” derim. Bunun üzerine Rabbim buyuracak ki: 
“Git, ümmetinden kalbinde hardal tanesinden çok az da olsa, zerre kadar îmânı olanı Cehennemden çıkar” buyurur. Bu böylece üç defa buyurulur.

Toplam Görüntülenme: 247

Yayın tarihi: Salı, 20 Şubat 2018

Bunları okudunuz mu?