Birbirinize kardeş muamelesi yapınız

Hemmam bin Münebbih hazretleri Tabiîn'in meşhûrlarından olup, Ebû Hureyre’den (radıyallahü anh) yazdığı yüzkırk kadar hadîs-i şerîfi nakletmesiyle tanınır. Bu hadîs-i şerifleri bir kitapta topladı. 132 (m. 750) senesinde vefât etti. Bu hadîs-i şerîflerden bazıları:

Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Sû-i zandan sakınınız! Sû-i zandan sakınınız! Sû-i zandan sakınınız! Çünkü zan, sözün en yalanıdır. Bir de, bir malı almak niyetiniz yokken esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir haz peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrâda kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz. Ve birbirinize arka çevirmeyiniz... Ey Allahın kulları, birbirinize kardeş muamelesi yapınız.”
“Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte duâ edip Rabbinden bir şey dilerse, Allahü teâlâ ona mutlaka dilediğini verir.”
“Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü teâlânın huzûruna yükselirler. Allahü teâlâ kullarının durumunu çok iyi bildiği hâlde yine bu meleklere 'Kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız?' diye sorar. Melekler de 'Biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık' derler.”
“Muhammed’in varlığı, yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz.”
“Her peygamberin (aleyhisselam) kabul olunan husûsi bir duâsı vardır. Ben ise inşâallah bu duâmı ümmetime şefaat için kıyâmet gününe bırakmak isterim.”
“Kim Allaha kavuşmayı isterse, Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allaha kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmak istemez.”
“Bana itaat eden, Allaha itaat etmiş olur. Bana isyan eden, Allaha isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emîre itaat eden, bana itaat etmiş olur. Emîre isyan eden, bana isyan etmiş olur.”
“Kisrâ (İran hükümdârı) helak olur ve ondan sonra daha Kisrâ olmaz. Kayser (Bizans İmparatoru) mutlaka helak olacak ve ondan sonra da başka kayser gelmeyecektir. Muhakkak bunların hazineleri de Allah yolunda dağıtılacaktır.”
Hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ buyurdu ki: “Sâlih kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve kimsenin hatırına getirmediği nimetler hazırladım.”

Toplam Görüntülenme: 309

Yayın tarihi: Pazartesi, 13 Kasım 2017

Bunları okudunuz mu?