Bu sayfayı yazdır

Lâzım olmayanı alırsan lâzım olanı satarsın

Ebû Musa Sadefî hazretleri Şafiî fıkıh ve kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 170 (m. 786) senesinde doğup, 264 (m. 877) senesinde Mısır’da Sadef kasabasında vefât etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. Onun yanından ayrılmazdı. Kendisinden çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin kıymetli sözlerini bildirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

“Kendi tırnağından başkası, senin vücûdunu iyi kaşıyamaz. Bütün işlerini kendin gör. Bir ihtiyâcın için, senin kıymetini bilen birisine git.”
“İnsanları memnun etmek, ulaşılması çok güç bir yüksekliktir (çok zordur). Dînin ve dünyân için sana faydalı olan şeyleri ara, onlara sarıl.”
“Dünyâ işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibâdete yönelmelidir.”
“Gururlanıp böbürlenmek, âdi ve bayağı kimselerin vasfıdır.”
“Hizmet edene, hizmet edilir.”
“Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.”
“İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalplerin hayâtı, gözlerin aydınlığıdır.”
“Sâdık dost ve hâlis kimyâ/Az bulunur, hiç arama!”
“Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.”
“İlim öğrenmek, nâfile ibâdetten üstündür.”
“Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zâyi etmiş olur. Lâyık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.”
“Resûlullah'tan (sallallahü aleyhi ve sellem) sonra insanların en üstünü hazret-i Ebû Bekir, sonra hazret-i Ömer, sonra hazret-i Osman, sonra hazret-i Ali'dir. (radıyallahü anhüm)"
“İlim öğrenmek için üç şart vardır: Hocanın mahâretli, talebenin zekî olması ve uzun bir zaman lazımdır...”
“İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyân (naklî ilimler), din bilgileri. İkincisi ilm-i ebdân (aklî ilimler), fen bilgileridir.”
“Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünyâ) ise; kıymeti, barsaklarından çıkardığı kazûrat kadardır.”
“Dünyâda en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.”
“Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.”
“Kanâatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur.”
“Sırrını saklamasını bilen, işinin hâkimidir.”
“Sana lâzım olmayan şeyi satın alırsan, lâzım olanı satarsın. Onun için lâzım olmayan şeyi satın alma.”

Toplam Görüntülenme: 193

Yayın tarihi: Pazar, 10 Kasım 2019