Bu sayfayı yazdır

Evliyâ görülünce Allah hatırlanır

Ahmed Nablusî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 628 (m. 1231)’de Filistin’de Nablus’ta doğdu. 697 (m. 1298)’de Şam’da vefât etti. “El-Bedr-ül-münîr fî ilm-it-ta’bîr” adındaki eserinde naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Buhârîdeki hadis-i kudsîde, (Allahü teâlâ buyurdu ki: Evliyâmdan birine düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz ettiğim şeylerdir. Kulum nâfile ibâdetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki, onu çok severim ve her istediğini veririm) buyuruldu.
Hadis-i şerifte, (Bir Müslüman bana selâm verince, ruhum bedenime gelir. Selâmına cevap veririm. Peygamberler mezarlarında diridirler) buyuruldu.
Ebüdderdâ’nın “radıyallahü teâlâ anh” bildirdiği hadis-i şerifte, (Toprak, Peygamberlerin cesedlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salevât okuyunuz! Ümmetimin okuduğu salevât, her cuma günü bana bildirilir) buyuruldu. Yâ Resûlallah! Sen mezarda çürüdükten sonra, selâmlar nasıl bildirilir dediler. Peygamber Efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” cevabında, (Allahü teâlâ, toprağın Peygamberleri çürütmesini haram etmiştir) buyurdu.
İbni Ebî Şeybe’nin ve Ebû Nuaym’in bildirdikleri hadis-i şeriflerde, (Evliyâ görülünce, Allahü teâlâ hâtırlanır) ve (Allahü teâlânın evliyâsı vardır. Bunlar görülünce, Allahü teâlâ hâtırlanır) buyuruldu.
Deylemî'nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Kabirdekiler olmasa, şehirdekiler yanardı) buyuruldu.
Askerî'nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Yahyâ bin Zekeriyyâ'nın kabrini bilseydim, ziyâret ederdim) buyuruldu.
Ebû Dâvüd'ün ve imam-ı Ahmed'in müsnedinde yazılı hadis-i şerifte, Hazret-i Ömer “radıyallahü teâlâ anh” Medîne'den Mekke'ye umre yapmaya giderken, Peygamber Efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Sâlih duâdan bizi de unutma kardeşim) buyurdu. Hazret-i Ömer “radıyallahü teâlâ anh” buyuruyor ki: Bu hadis-i şerifteki (kardeşim) sözü kadar bana sevgili olan bir sözü hayatımda hiç işitmedim.
Hadis-i şerifte, (Benim için, her yerde okuduğunuz salât ve selâm bana bildirilir) buyuruldu.
Müslim sahihi ve Ebû Dâvüd ve Tirmizî'nin, İmrân bin Husayn'dan “radıyallahü teâlâ anh” bildirdikleri hadis-i şerifte, (Ümmetimin en iyileri, benim zamanımda bulunanlardır. Onlardan sonra, en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir) buyuruldu.

Toplam Görüntülenme: 330

Yayın tarihi: Salı, 13 Şubat 2018