Bu sayfayı yazdır

Onlar, Allah indinde şeytandan kötüdür

Affân bin Müslim hazretleri tanınmış hadîs âlimlerindendir. 134 (m. 751)’de Basra’da doğup, 220 (m. 835)’de Bağdad’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Mu’âz bin Cebel “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden nakledilir. Resûlullah Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ümmetim arasında bidatler yayılıp, Eshâbım kötülendiği zamân, âlimlerin doğruyu bildirmeleri lâzımdır. Eğer bildirmezler ise, Allahü teâlânın ve meleklerin laneti onların üzerine olsun.) "Âlimlerin açıklayacağı ilim nedir, yâ Resûlallah?" dediler. Buyurdu ki: (Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebini açığa çıkarmak, Sahâbe-i güzînin “rıdvânullahi aleyhim ecma’în” fazîletlerini bildirmek.)
Abdullah bin Ömer’den “radıyallahü anhümâ” rivâyet edilir. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (Muhakkak Allahü teâlâ sizin üzerinize namâzı, orucu, haccı ve zekâtı farz etti ise, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân ve Alî “radıyallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin sevgilerini farz etti. Her kimse bu dördünden birine buğzederse, onun ne namâzını kabul eder ne orucunu kabul eder ne zekâtını ve ne de haccını kabul eder. Kıyâmet günü kabrinden Cehenneme gitmek üzere haşr olunur.)
Abdullah bin Ömer’den “radıyallahü anhümâ” rivâyet edilmiştir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Allahü teâlâ, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî’nin sevgisini sizin üzerinize farz etmiştir. Nasıl ki, namâzı ve zekâtı, orucu ve haccı farz etmiştir. Nasıl ki, tenleriniz [vücutlarınız], namazın ve zekâtın ve orucun, haccın şerefi ile şereflenir ise, kalpleriniz de, Ebû Bekr ve Ömer, Osmân ve Alî “radıyallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin muhabbetleri ile süslenir, şerefli olur. Âgâh olunuz. Her kim benim ümmetimden, bedeni ile namâz kılar ve eliyle zekât verir ve ağzı ile oruç tutar ve ayağı ile hacca gider, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî’yi kalbi ile dost edinir, o kimse, Allahü tebâreke ve teâlâ huzûrunda, Cebrâîl ve Mikâîl aleyhimesselâm gibidir. Her kim namaz kılar, zekât verir, oruç tutar ve hacceder ve lâkin gönlü ile Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî’yi “radıyallahü teâlâ anhüm” sevmezse, o kimse, Allahü teâlâ celle şânühü dergâhında iblîs gibidir ve iblîsten kötü ve melundur.)

Toplam Görüntülenme: 292

Yayın tarihi: Pazar, 11 Şubat 2018