Bu sayfayı yazdır

İnsanların en iyisi ve en kötüsü

Ebü’l-Hasen Sâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da doğdu. 330 (m. 941)’de burada vefât etti. Buyurdu ki:

“Sâlih kimse, dünyânın parlaklığına, zevkine aldanmayan kimsedir.”
“Ma’rifet; her durumda kulun, Allahü teâlânın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu ve genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda zayıf olduğunu bilmesidir.”
“Kim nefsini severse, helak olmasına sebeptir.”
“İnsanlar bir araya geldikleri zaman, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri gerekir.”
“Muhabbet ehli olanlar, Allahü teâlâya karşı duydukları hasret ateşi içinde, Cennet ehlinin aldıkları lezzetlerden daha çok ve daha hoş lezzet alırlar.”
“Tasavvuf yolunda ilerleyenlerin bilgileri, hâl ile kavuşulan bilgilerdir. Hâller de, amellerden hâsıl olur. Amelleri dürüst olan ve ibâdetleri hakkı ile yapan kimselerde hâller hâsıl olur. Bu hâller, birçok şeyleri öğrenmelerine sebep olur. Amellerin, ibâdetlerin düzgün olabilmesi için bunları tanımak, her birinin nasıl yapılacağını bilmek lâzımdır. Bu bilgiler, İslâmiyetin ahkâmını yâni emirlerini ve yasaklarını, meselâ, namazın, orucun ve bunlardan başka farzların ve alışverişlerin ve nikâh, talâk gibi muamelatın bilgileridir. Kısaca, Allahü teâlânın insana emrettiği şeylerin bilgileridir. Bu bilgiler, öğrenilmekle elde edilir. Bunları öğrenmek, her Müslümana elbette lâzımdır.”
“Sabreden fakirler, Allahü teâlânın sevgili kullarıdırlar. Mümine yakışan Allahü teâlânın sevdiği bu insanları mahbûb edinip, onları hakîr görüp horlamaktan uzak olmaktır.”
“Bir kimse bir mümin kardeşini, bir fâsıkın ayıbından ve mekrinden kurtarırsa, Hak teâlâ kıyâmet gününde ona bir melek müvekkel kılar, vücûdunu Cehennem ateşinden korur.”
“Başkasının ayıbını araştırmamalıdır. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) 'Bir kimse mümin kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allahü teâlâ da onun aybını araştırır. Allahü teâlâ, ayıbını araştırdığı kimseyi evi içinde de olsa rüsvây eder' buyurdu.”
Resûlullah Efendimize; "İnsanların en iyisi kimdir?” diye sorulunca; “İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir” buyurdu. “İnsanların en kötüsü kimdir?” denilince de; “İnsanların en kötüsü, ömrü uzun ameli kötü olandır” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 368

Yayın tarihi: Çarşamba, 07 Şubat 2018