Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Evliyânın kerâmet göstermesi haktır

Ali bin Abdülkâdir Taberî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Seyiddir. Mekke-i mükerremede doğdu. 1070 (m. 1659)’da orada vefât etti. Ehl-i sünnet itikadını anlatırken buyurdu ki:

Allahü teâlâ, insanlara, insanlardan Peygamberler gönderdi. Onlar, îmân ve ibâdet edenlere sevap ve Cenneti müjdelediler. Kâfirleri ve günahkârları, azap ve Cehennem ile korkuttular, insanlara, dünyâ ve âhiret işlerinde muhtaç olduktan bilgileri öğrettiler. Allahü teâlâ, Peygamberlerine mucizeler vererek Peygamberliklerini kuvvetlendirdi. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâmdır. Sonuncusu Muhammed aleyhisselâmdır. Nebilerin ve resûllerin en üstünü Muhammed aleyhisselâmdır. Melekler, Hak teâlânın kullarıdır. Emrolunan işleri yaparlar. Günah işlemezler. Dişi ve erkek değillerdir. Yemeleri, içmeleri yoktur.
Evliyânın kerâmeti haktır. Evliyânın kerâmeti, bağlı olduğu peygamberin mucizesidir. Hiçbir velî peygamber derecesine ulaşamaz. Velîlerin en üstünü Ebû Bekr Sıddîk, ondan sonra Ömer-ül-Fârûk, ondan sonra Osman-ı Zinnûreyn, ondan sonra da Aliyy-ül-Murtezâ’dır (radıyallahü anhüm).
Eshâb-ı Kirâmı ancak hayırla anarız. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız, lekelemeye uğraşmayınız! O’nun kudreti ile yaşamakta olduğum Allaha yemîn ederim ki, sizlerden biri Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir müd (azıcık) arpa sadakasının sevâbını bulamaz.”
“Onları sevenler, beni sevdikleri için severler. Onlara düşmanlık edenler, bana düşman oldukları için ederler.” 
“Allahü teâlâdan korkunuz da, Eshâbımı incitmeyiniz! Benden sonra, onlara garez olmayınız, düşmanlık etmeyiniz! Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden de, bana düşman olduğu için eder. Onları inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten de, Allahü teâlâyı incitir. Allahü teâlâ da, kendisini incitene azap eder.”
Eshâb-ı Kirâmın, daha dünyâda iken Cennet ile müjdelenenlerine şehâdet ederiz. Çünkü Resûlullah efendimiz haber verdi. Bunlar; Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Abdurrahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Sa’îd bin Zeyd ve Ebû Ubeyde bin Cerrâh’dır (radıyallahü anhüm)
Hazreti Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’in de Cennetlik olduklarına şehâdet ederiz. Çünkü Resûlullah efendimiz; “Kızım Fâtıma, Cennetteki kadınların seyyidesidir (en üstünüdür) Hasan ve Hüseyin, Cennetteki gençlerin efendileridir” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 349

Yayın tarihi: Salı, 13 Haziran 2017