Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir

Ebû Muhammed el-Basrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 180 (m. 796)’da vefât etti. Her gün beşyüz rek’at namaz kılar ve Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okurdu. Rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

“Dîn ancak, Allahü teâlâya, Kur’ân-ı kerîmin Allahü teâlânın kitabı olduğuna imân, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) Peygamberliğini tasdîk ve kabul etmek, Müslümanların emîrlerine (başkanlarına) itaat, bütün Müslümanlar için hayır ve iyilik istemektir.”
“Allahü teâlânın yarattıklarında, gönderdiklerinde hayır, iyilik vardır.”
“Bir kimse, müminler için, her gün yirmibeş kerre, istiğfar okursa, Allahü teâlâ, bu kimsenin kalbinden gıl ve hasedi çıkarır. İsmi, ebdâl isimleri arasına yazılır. Ona bütün müminler adedince, sevap yazılır. Kıyâmet günü bütün müminler: Yâ Rabbi! Bu kulun bizim için istiğfar okurdu. Sen de onu affeyle! Derler.”
“İlmi, Çin’de de olsa alınız!”
“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız!”
“Yarın ölecekmiş gibi âhirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâ işlerine çalışınız!”
“Bilerek yapılan az bir ibâdet, bilmeyerek yapılan çok ibâdetten daha iyidir.”
“Şeytânın bir âlimden korkması, câhil olan bin âbidden korkmasından daha çoktur!”
“İlim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi.”
“İyi huyları tamamlamak, iyi ahlakı dünyâya yaymak için gönderildim.”
“İmânı yüksek olanınız, ahlakı güzel olanınızdır.”
“Nerede ilim varsa, orada Müslümanlık vardır. Nerede ilim yoksa orada kâfirlik vardır!”
“Allahü teâlânın kalbime akıttığı, doldurduğu feyizlerin, nurların hepsini Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) kalbine akıttım!” 
“Talebesi arasında âlim, Eshâbı arasında Peygamber gibidir.”
“Âlimin talebesinden üstünlüğü, Peygamberin ümmetinden üstünlüğü gibidir.”
“Her şeyin bir kaynağı vardır. Takvânın menbaı âriflerin kalbleridir.”
“Fıkıh dersinde bulunmak, bir sene ibâdet yapmaktan daha iyidir.”
“Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir.”
“Kur’ân-ı kerîmi kendi anladığına göre tefsir eden kâfir olur.”
“Ümmetime yanıldığı ve unuttuğu için ceza yoktur.”
“Ümmetimin felaketi fâcir din adamlarından olacaktır.”
“İnsanların en üstünü îmânı olan âlimlerdir.”
Bir zât, Ebû Muhammed el-Basrî hazretlerine vefatına yakın günlerde, bana nasîhat et deyince şöyle buyurdu: “Nice kimseler ölüp gitti. Beni bekliyorlar, ben de öleceğim.”

Toplam Görüntülenme: 338

Yayın tarihi: Pazar, 11 Haziran 2017