Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Allah yolunda" olmak ne demektir

Ebû Eyyûb el-Hâşîmî hazretleri Meşhûr hadis âlimlerindendir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Nefslerinizi, (gelinin altın ve gümüş ile süslendiği gibi) tâat ile ziynetlendiriniz. Nefislerinize Allah korkusunu peçe olarak giydiriniz. Âhireti kazanmak için, dünyâda ibâdet ediniz ve haramlardan kaçınınız. Çalışmanızı, gayretinizi âhiret için yapınız. Biliniz ki, az bir zaman sonra bu dünyâdan ayrılacaksınız ve Rabbinize döneceksiniz. (O gün) Size, daha önce yapmış olduğunuz sâlih ameller, kazanmış olduğunuz sevaplardan başka bir şey fayda vermez. Ancak, önceden gönderdiğiniz şeylere göre karşılık görürsünüz ve onu bulursunuz. Sizi, alçak olan dünyânın süsü aldatmasın. Cennetin yüksek derecelerinden alıkoymasın.”
Ebû Sa’îd Hudrî’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz birine şöyle nasihat buyurdular: “Allahü teâlâdan gelene rağbet et ki, Allahü teâlâ seni sevsin. İnsanlardan bir şey bekleme ki, insanlar seni, sevsin. Dünyâda zâhid olan kimsenin kalbi, dünyâda ve âhırette ferah olur. Bedenini ve kalbini, dünyâ ve âhiret için yoran bir kavim, kıyâmet günü dağlar gibi iyilikle gelir. Ancak, Cehenneme atılmaları emrolunur” buyurunca, Eshâb-ı kirâm Resûlullaha; “Ey Allahın Resûlü! Onlar namaz kılmıyorlar mı idi?” diye sordular. Resûlullah efendimiz; “Evet, onlar namaz kılıyorlar, gündüzleri oruç tutuyorlar, gecenin son yarısını ibâdetle geçiriyorlardı. Ancak, onlara dünyâdan bir şey isâbet etse, ona yapışıyorlardı” buyurdu. Bu hadîs-i şerîfin şerhinde ise, şöyle buyuruldu: “Bu hadîs-i şerîf göstermektedir ki; bir kimse gündüzleri oruç tutsa, geceleri ibâdetle geçirse, kalbinden dünyâ sevgisini çıkarmadıkça, Cehennemden kurtulup Cennete giremez.”
İbrâhim bin Meysere şöyle rivâyet etti: “Bir Arabî Resûlullah efendimizin yanına gelmişti. Onun gençliği, kuvveti ve zindeliği Eshâb-ı kirâmın pek hoşuna gitti. Eshâb-ı kirâm “Keşke bu gençliği, bu kuvveti ve zindeliği Allah yolunda harcasa idi” dediler. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz “Sâdece düşmanla muharebe eden mi Allah yolundadır? Ana-baba, çoluk ve çocuklarının ve kendisinin iffetini korumak için çalışan kimse de Allah yolundadır” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 326

Yayın tarihi: Pazartesi, 17 Nisan 2017