Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Sığınağım sensin başka kime giderim

Abdurrahmân Süheylî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. 508 (m. 1114)’de doğdu. Mâleka (Malaga)’da 581 (m. 1186)’da Fas’ta Merrâkeş’te vefât etti. Buyurdu ki:

İhlâs sûresinin faziletiyle ilgili birçok hadîs-i şerîfler vardır. Bunlardan biri şöyledir: Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:  “Kim; 'Kul hüvallahü ehad' sûresini elli defa okursa, elli senelik günâhı bağışlanır” ve “Kim; 'Kul hüvallahü ehad' sûresini on defa okursa, onun için Cennette bir köşk bina olunur, yirmi defa okursa, iki köşk, otuz defa okursa üç tane köşk bina olunur” ve “Kim; 'Kul hüvallahü ehad' sûresini ölüm hastalığında okursa, kabir fitnesinden kurtulur ve kabir sıkmasından emîn olur. Kıyâmet günü melekler onu Sırattan kurtulup Cennetle mükâfatlandırılıncaya kadar taşırlar” ve “Bir kimse evine girdiği zaman 'Kul hüvallahü ehad' sûresini okursa, bu evin halkından ve komşularından fakirlik gider” ve “Kim; 'Kul hüvallahü ehad' sûresini bir defa okursa onun bereketine kavuşur, iki defa okursa kendisi ve ailesi bereketine kavuşur, üç defa okursa kendisi ve bütün komşuları bereketine kavuşur. Oniki defa okursa, Allahü teâlâ onun için Cennette oniki tane köşk bina eder. Yüz defa okursa, Allahü teâlâ onun adam öldürme ve kul hakları hâricinde olan elli senelik günâhını bağışlar. İkiyüz defa okursa, Allahü teâlâ yüz senelik günâhını bağışlar. Bin defa okursa, vefât etmeden önce Cennetteki makamını görür veya gösterilir.”
İbn-i Dıhye diyor ki: “Süheylî, bana bir şiir okudu ve 'Her kim ki bu şiirin Arabî olan aslını okuyup, ondan sonra duâ ederek Allahü teâlâdan bir şey istemişse, o duâ mutlaka kabul olmuştur' buyurdu. O şiirin tercümesi şudur:
Ey kalplerden geçeni çok iyi bilen Rabbim!/Sığınağım tek sensin başka kime giderim./Ey her türlü belâya karşı bir tek ümidim!/Yalnız sana yalvarır, senden yardım dilerim./Ey Rahmet hazînesi sonsuz olan Allahım!/Her türlü hayırları ancak senden umarım./İhtiyâcımı ancak ben sana arz ederim./Yoktur, reddolunursam, gidecek başka yerim./Yalnız senin fazlına, lütfuna güvenirim./Şayet menolunursam kime gidebilirim./Sana boyun bükmüşüm affeyle bu âsîyi./Bilirim ki ümitsiz, bırakmazsın kimseyi./Salât olsun bizlerden Allahın Resûlüne,/İyilik ihsân eyle, eshâbına, âline,/Her mahlûkun üstünü o Resûl hürmetine,/Kavuşalım yâ Rabbî! O’nun şefaatine.

Toplam Görüntülenme: 405

Yayın tarihi: Cumartesi, 15 Nisan 2017