Dünyayı seven kişi ölümü sevmez

Muhammed ibn-i Ebi’l-Hamâil hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 932 (m. 1525)’de Mısır’da vefât etti. Güzel ahlakı ile tanınmış olup, hanımının huysuzluklarını yumuşaklıkla karşılardı. O kızınca, susar, cevap vermezdi. Kul haklarına çok dikkat ederdi. Allah için ilme çok ehemmiyet verirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

"Tam bir azîm ve ihlâsla okunan (La ilahe illallah) kelimesi, insanı Allahü teâlânın sevgisine kavuşturur.”
“İslâm âlimlerinin yazdıkları bütün kitapların her satırında (Allaha kul ol) manası vardır.”
“Birinin bir lira hakkını ödemek, bin lira sadaka vermekten daha hayırlıdır.”
“Eğer gıybet etseydim, anamı, babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur.”
“Müstehabları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allahü teâlânın rızasına kavuşamaz.”
“İnsanların sefili, dini, dünyalığa âlet edendir.”
“Mala aldanma. Mideni haddinden fazla şişirme! İlim olarak yalnız sana yarayanı al yeter!”
“Şu anda edep dinin üçte ikisini teşkil etmek üzeredir.”
“Bir kimse bize, hadîs anlat dediği zaman anla ki, bize kolaylık göster, demek istiyor.” 
“Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptelâ olur.”
“Şöhreti seven kimse, Allahtan korkmaz.”
“Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider.”
“Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle.”
“Amel etmezsen, âsi olma.”
“Dünyayı seven kişi ölümü sevmez.”
“Marifetten mahrûm kalan kimse, ibâdetinin tadını bulamaz.”
“İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak çok yemek.”
“Kul, kendisiyle nefsin arzuları arasına demirden bir duvar koymadıkça, kulluğun tadını alamaz.”
“Bir kul Kur’ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler.”
“Kişi gazâbını yenmedikçe, takvâ sahibi olamaz.” 
“Müminin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır.”
“Ana ve babanın evlâtlarına duâları bir peygamberin ümmetine olan duâsı gibidir.”
Muhammed ibn-i Ebi’l-Hamâil hazretleri, vefat edeceği zaman yanındakilere buyurdu ki: “Kim Allahü teâlâdan dünyayı isterse, Allahü teâlâ da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Biz ise âhireti talep ettik.”

Toplam Görüntülenme: 254

Yayın tarihi: Pazartesi, 09 Temmuz 2018

Bunları okudunuz mu?