Allahü teala seni ateşten korusun

Mahmûd ibn-i Beylûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Haleb’de doğdu. 1007 (m. 1598)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Bunlardan bazıları:

“Bir kimse bize, hadîs anlat dediği zaman anla ki, bize kolaylık göster, demek istiyor.”
“Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptela olur.”
“Şöhreti seven kimse, Allahtan korkmaz.”
“Ölümü hatırladığın zaman, dünyânın güzelliği ve şehvetleri senden gider.”
“Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle.” 
“Marifetten mahrum kalan kimse, ibâdetinin tadını bulamaz.”
“İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak çok yemek.”
“Kul, kendisiyle nefsin arzuları arasına demirden bir duvar koymadıkça, kulluğun tadını alamaz.”
“Bir kul Kur’ân-ı kerîmi hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler.”
“Kişi gazâbını yenmedikçe, takvâ sahibi olamaz.”
“Kim Allahü teâlâdan dünyâyı isterse, Allahü teâlâ da onun dünyâda uzun zaman kalmasını ister.”
“Müminin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır.”
“Ana ve babanın evlâtlarına duâları bir peygamberin ümmetine olan duâsı gibidir.”
“Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhâsebe etmektir.” 
“Süfyân-ı Sevrî bir adamı ziyâret ettiği zaman, Allah seni ateşten korusun diye duâ ederdi.”
“El-Evzâî şöyle buyurdu: Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sahibi kardeş, helâl bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak.”
Süleymân bin Ya’kûb, Bişr-i Hafî’den nasîhat isteyince: “Ekmeğin nereden geldiğine bak! Ateşi taleb etme!” buyurdu.
“Kim Allahü teâlâya yaklaşırsa, insanlardan uzak kalır.”
“İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma.”
“Bugün ilim, onu vasıta yapıp karnını doyuranların eline geçti.”
“Nefsim, için en güvendiğim amelim, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshâbına sevgi ve hürmetimdir.”
“Her şeyin bir zekâtı vardır. Aklın zekâtı da uzun uzadıya hüzünlenmek (ve derin düşünmektir). Bu yüzdendir ki, Resûlullahın hüznü aralıksız ve kesintisizdi.”
“Fâsıkın yüzüne gülen bir kimse, Müslümanlığı tahrip etmek için çabalamıştır.”
“Her kim bir binek ve yük hayvanına 'Lanet olsun' derse, o hayvan (hâl diliyle) der ki: Âmin, lâkin yüce Allaha hangimiz daha fazla âsi isek, lanet onun üzerine olsun!”

Toplam Görüntülenme: 287

Yayın tarihi: Çarşamba, 13 Haziran 2018

Bunları okudunuz mu?