Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun

İbn-i Hâmid-i Verrâk hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de, hacdan dönerken, Mekke yolunda vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

“Kabirde Allah ve Resûlünden sorulacaktır. Bu suâllere, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi cevap veremeyenler, Cehenneme gideceklerdir. Her Müslümanın, (Bilmediğinizi, ehil olanlardan sorup anlayın!) meâlindeki âyet-i kerimeye uyarak, Ehl-i sünnet kitaplarını okuyup öğrenmeleri lâzımdır.”
“Bekara sûresi, düşman karşısında ve boğulmak ve yanmak tehlikesinde olanın ve hayvan saldırırken, mümkün olan tarafa dönerek namaz kılınacağını bildirmektedir. Fıkh kitapları buyuruyor ki, korku arttığı zaman, cemaat ile kılınmaz. Yalnız olarak ayakta durarak veya hayvan üstünde kılınır. Yukarıdaki tehlikelerden kaçarken, vakti kaçırmamak için, ancak hayvan üstünde giderek kılınabilir. Âyet-i kerimenin ayakta mümkün olan tarafa dönerek kılmak olduğu kitaplarda yazılıdır. Âyet-i kerimedeki (Ricâlen) kelimesinin (yürüyerek) demek değil, (ayakta durarak) demek olduğu tefsîrlerde açıkça yazılıdır.”
“(Mevlid okumak) demek, Resûlullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişini, mîracını ve hayatını anlatmak, Onu hâtırlatmak, Onu övmek demektir. Her müminin, Resûlullah Efendimizi çok sevmesi lâzımdır. Onu çok seven, Onu çok anar, çok söyler, çok över. Deylemînin bildirdiği hadis-i şerifte, (Bir şeyi çok seven, onu çok anar) buyuruldu. Resûlullah Efendimizi çok sevmek lâzım olduğunu bütün İslâm âlimleri uzun yazmışlardır. Resûlullah Efendimiz mevlid gecelerinde Eshâbına ziyâfet verir, dünyayı teşrîf ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahü anh), halîfe iken, mevlid gecesinde, Eshâb-ı kirâmı toplayıp, Resûlullahın dünyaya teşrîfindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.
Doğum gününe önem vermeyi Hıristiyanlar, Müslümanlardan öğrenip almışlardır. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Resûlullah Efendimizin ve Eshâb-ı kirâmın yaptıkları gibi, mevlid gecesinde, Resûlullah Efendimizi anlatan kitapları okurlar ve Resûlullahın dünyayı teşrîf ettiği bu şerefli gecede şenlik yapar, sevinirlerdi. İslâm âlimleri, bu geceye çok önem vermişlerdir. Bu geceyi bütün mahlûklar, melekler, cin, hayvanlar ve cansız maddeler, birbirlerine müjdelemekte, Fahr-i âlem dünyaya teşrîf etti diye sevinmektedirler. Mevlidi, nazm, şiir olarak okumak daha tesirli ve faydalı olur.

Toplam Görüntülenme: 312

Yayın tarihi: Perşembe, 15 Mart 2018

Bunları okudunuz mu?