Gerçekten biz sana Kevser’i verdik

Ebü’l-Hasen el-Kûfî hazretleri Hadîs ve fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. Tebe-i tabiînden olup, 189 (m. 805)’de vefât etti. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Enes bin Mâlik’den rivayet ettiği hadîs-i şerîfte O’nun şöyle buyurduğunu nakletti: “Bir gün Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) aramızda idi. Biraz sonra bir miktar uyudu. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz, gülmenizin sebebi nedir yâ Resûlallah” dedik. “Az önce bana bir sûre indirildi” buyurdu. Arkasından şunu okudu: “Bismillahirrahmânirahim: Gerçekten biz sana Kevser’i verdik. O hâlde Rabbin için namaz kıl, Kurban kes! Sana düşmanlık eden yok mu! İşte ebter (soyu kesik) odur!..” Sonra “Kevser nedir bilir misiniz?” buyurdu. Biz Allahü teâlâ ve Resûlü bilir” dedik. “O Rabbimin bana vadettiği bir ecirdir. O’nun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir havuzdur. Kıyâmet gününde ümmetim O’na gelecektir, kapları yıldızların sayısıncadır. Ebû Zer’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz; “İki kişi, bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi, iki kişiden, dört kişi de, üç kişiden daha hayırlıdır. Cemaate koşunuz. Muhakkak ki Allahü teâlâ, ümmetimi hayır üzere toplar” buyurdu.
Vasile bin el-Eska’dan (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte: “Ey benim Allahım, muhakkak filan bin filan senin koruman altındadır. Kabir fitnesini ve Cehennem azabını anladı. Sen vefa ve hak sahibisin. Ey Allahım onu mağfiret et ve ona rahmet et. Şüphesiz sen Gafûr ve Rahimsin” buyuruldu.
Rebâh bin Rebî (radıyallahü anh) şöyle anlatıyor: “Peygamber Efendimiz ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Resulullah Efendimiz her üç kişiye bir deve vermişti. İki kişi deveye biniyor, üçüncüsü de deveyi çöllerde sürüyordu. Dağları inmekte iken Resulullah Efendimiz yanıma geldi. Ben o sırada yürüyordum. Bana: “Rebâh yürüyorsun ha” dedi. “Ben deveden henüz indim, şimdi sıra arkadaşlarımda” diye karşılık verdim. Daha sonra Peygamber Efendimiz arkadaşlarımın yanına geldi. Onlar hemen deveyi çöktürerek indiler. Yanlarına varınca bana “Şu deveye bin ve geri dönünceye kadar da inme, biz seni takip ederiz” dediler. “Niçin?” diye sordum. “Çünkü Resulullah Efendimiz senin için; 'Doğrusu salih bir arkadaşınız var, ona iyi davranın' buyurdu” diye cevap verdiler. 

Toplam Görüntülenme: 298

Yayın tarihi: Perşembe, 13 Temmuz 2017

Bunları okudunuz mu?