Herkese ihsânda bulunmalıdır

Abdullah bin Büreyde hazretleri Tabiîn devrinin hadîs âlimlerindendir. 14 (m. 635) tarihinde Kûfe’de doğdu. Basra’da yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin edildi ve 115 (m. 707) târihinde orada vefat etti. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:  

Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), “Ben sizi (İslamın ilk zamanlarında) kabirleri ziyaretten menetmiştim. Artık onları ziyaret edin.”
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) anlatır: Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Ey Abdülmuttaliboğulları, sizin için Allahü teâlâdan üç şey diledim. Doğru yolda olanları, o yoldan ayırmamasını, bilgisi olmayanları, bilgili kılmasını da diledim. Bir kimse Hacer-i Esved’le Makâm-ı İbrâhîm arasında durup namaz kılsa ve oruç tutsa; eğer, Muhammed’in ehl-i Beytine düşmanlık ediyorsa, ölünce Cehenneme, girer.”
Hazreti Âişe (radıyallahü anhâ) vâlidemizin rivayet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz; “Şeytan sizden birinize gelir ve der ki: “Seni kim yarattı?” O da, “Allahü teâlâ” der. Şeytan tekrar, “Peki Allahı kim yarattı?” der. Böyle deyince ona, “Âmentü billahi ve Rasûlihi” deyin. Yani “Ben Allahü teâlâya ve O’nun Peygamberine inandım demektir” buyurdu.
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatır: Hazreti Ebû Bekr (radıyallahü anh), Resûlullah efendimiz ile oturuyorlardı. Bir adam gelip, Hazreti Ebû Bekr’e kötü sözler söylemeye başladı. Resûlullah efendimiz hayret ve tebessümle onları seyrediyordu. Adam biraz ileri gidince, Hazreti Ebû Bekr (radıyallahü anh), onun sözlerinden bir kısmına karşılık verdi. Resûlullah efendimiz üzülerek oradan ayrıldı. Ebû Bekr de (radıyallahü anh) arkasından koşup yetişti. “Yâ Resûlallah! Adam bana kötü söylerken siz orada oturuyordunuz. Adama ben karşılık verince oradan ayrıldınız. Acaba hata mı eyledim, sebebini söyleyin de rahatlayayım?” dedi. Resûlullah efendimiz “Sen, o adamın karşısında susarken, senin yerine ona bir melek karşılık veriyordu. Sen ona cevap vermeye başlayınca, araya şeytan girdi. Ben, ise şeytanla beraber bir arada bulunmam” buyurup, şöyle devam etti: “Yâ Ebâ Bekr! Üç şey vardır ki, Allahü teâlâ asla onları karşılıksız bırakmaz. Kim zulme uğrar da, Allah’ın rızasını kazanmak için mukâbelede bulunmazsa, Allahü teâlâ o kimseye yardım ederek yükseltir. Her kim Allahü teâlâya yaklaşmak için herkese ihsanda bulunursa, Cenâb-ı Allah o kimsenin zenginliğini arttırır. Her kim de zengin olmak için dilencilik yaparsa, Allahü teâlâ, o kimseyi fakirleştirir.”

Toplam Görüntülenme: 257

Yayın tarihi: Çarşamba, 12 Temmuz 2017

Bunları okudunuz mu?