Melekleri sevindiren ibadet: Namaz

Hasan bin Muhammed Bekrî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 574 (m. 1178)’de Şam’da doğdu. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’in (radıyallahü anh) soyundandır. Ömrünün sonuna doğru Mısır’a gitti. 656 (m. 1258) yılında orada vefat etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîflerde, Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 

“Şairler arasında en doğru söz (Lebîd’in) 'İyi biliniz ki, Allahtan başka her şey batıldır, devamsızdır. Şüphesiz her nimet de zevale mahkûmdur' sözüdür.”
“Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazdan eksiği olmazsa, hesabı kolay olur.”
“Namaz, Allahü teâlânın rızasına, meleklerin sevinmesine vesile olur. Namaz, peygamberlerin sünneti, marifet nuru, imanın aslıdır. Duanın ve amellerin kabulüne vesile olur. Namaz; rızıkta bereket, düşmanlara karşı bir silah, şeytanın sevmediği bir şey, sahibi ile ölüm meleği arasında şefaatçi, sahibi için kabirde bir kandil, yanını koyması için bir yatak, Münker ve Nekir’e cevap, sahibine arkadaş ve sahibini kıyamet gününe kadar ziyaretçidir. Kıyamet günü olunca, namaz; sahibi için gölge, başına taç, bedenine elbise, önünde bir nur, onunla ateş arasında bir perde, müminlere Rabbinin huzurunda bir hüccet, terazide ağırlık, sıratı geçmek için yardımcı, Cennet için anahtardır. Çünkü namaz; tesbih, Allahü teâlâyı noksan sıfatlardan tenzih, temcid (Allahü teâlâya hamd ve sena), takdis, Kur’ân-ı kerîm okuma, dua ve hamddir. En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.”
“İslâm dini garip olarak başladı. Son zamanlarda da garip olacaktır. Bu garip insanlara müjdeler olsun. Bunlar, insanların bozduğu sünnetimi düzeltirler.”
“Cenâb-ı Hak, Cehennem üzerinde, kıldan ince, kılıçtan keskin, geceden karanlık, yedi geçitli bir köprü yaratmıştır. Her geçit, bini çıkış, bini iniş, bini de düz olmak üzere, yaya yürüyüşüyle üçbin yıllık yoldur. Her geçitte kul hesaba çekilir. Birinci geçitte imandan, ikinci geçitte namazdan, üçüncü geçitte zekâttan, dördüncü geçitte oruçtan, beşincide hacdan, altıncıda abdest ve gusülden, yedincide ana-baba hakkından ve kul hakkından sorulur. Bunlara cevap verirse, şimşekten hızlı geçer ve Cennete girer. Cevap veremezse, Cehenneme düşer.”
“Ümmetimden bir kısmı, Cehenneme yağmur gibi düşer.”

Toplam Görüntülenme: 501

Yayın tarihi: Cuma, 07 Temmuz 2017

Bunları okudunuz mu?