Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz

Şihâbüddîn Busayrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 762 (m. 1360)’da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. 840 (m. 1436)’da Hüseyniyye’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

“Din âlimleri Peygamberlerin vârisleridir.”
“Kalb bilgileri, Allahın esrârından bir sırdır.”
“Âlimlerin uykusu ibâdettir.”
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz! Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.”
“Âlimler kıyâmet günü şefaat edeceklerdir.”
“Fıkıh âlimleri kıymetlidir. Onlarla berâber bulunmak ibâdettir.”
“Kıyâmet yaklaştıkça, din adamları eşek leşinden daha bozuk, daha kokmuş olacaklardır.”
“İş hayatında, Müslümanların mezheplere ayrılması, Allahü teâlânın rahmetidir.”
“Evlerinizi mezarlık yapmayın!”
“Âdem aleyhisselâm yaratıldığı zaman, 'yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hakkı için beni affet' dedi. Allahü teâlâ da, 'Muhammed’i daha yaratmadım. Onu nasıl tanıdın?' dedi. 'Yâ Rabbi! Beni yaratıp rûhundan bana ihsan edince, başımı kaldırdım. Arş'ın eteklerinde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) yazılmış olduğunu gördüm. Sen isminin yanına, en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu düşünerek Onu çok sevdiğini anladım' dedi. Allahü teâlâ da buna karşılık, 'ey Âdem, doğru söyledin. Mahlûklarımın içinde en çok sevdiğim O’dur. Onun için seni affeyledim. Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım' dedi.”
“Bana salât okuyunuz! Her nerede olursanız verdiğiniz selam bana ulaştırılır.”
“Aşağı, değersiz sanılan çok kimseler vardır ki, onlar, Allahü teâlânın sevgili kullarıdır. Bir şeyi yapmak dileseler, Allahü teâlâ o şeyi, elbet yaratır.”
“Karanlık gecelerde, yıldızlar yol gösterdikleri gibi, Eshâbım da, saadet yolunu göstermektedirler. Herhangisinin sözlerine tâbi olursanız, saadete kavuşursunuz.”
“Çok zikredenin kalbinde nifak kalmaz.”
“Kıyamet günü Peygamberler ve âlimler ve şehîdler şefaat edecektir.”
“Her yüz senede bir müceddid gelir. Bu dîni kuvvetlendirir.”
“Cemaatten bir karış ayrılan ve o hâlde ölen, câhiliye ölümü ile ölür.”
“Ümmetim dalalet üzerine ictima etmez.”
"Allahü teâlâ sizden ilmi almak için ilmi ile âmil olan âlimleri kaldırır. Câhiller kalır. Dinden sual edenlere, kendi akılları ile cevap verip insanları doğru yoldan ayırırlar.”

Toplam Görüntülenme: 316

Yayın tarihi: Pazar, 18 Haziran 2017

Bunları okudunuz mu?