Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır

Nûreddîn Bûşî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 790 (m. 1388)’de Kâhire’de doğdu. 856 (m. 1452)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Talebe, sıkıntılara ve belâlara karşı sabırlı olmalıdır. Maksada ulaşmanın hazîneleri, sıkıntı servetleri üzerine kurulmuştur. Yani çok sıkıntı çeken, istediği ihsan hazinesine kavuşur, ilim öğrenmek isteyen kişinin sıkıntılara karşı sabretmesi gerekir. Hazreti Ali (radıyallahu anh) şöyle buyuruyor: Dikkat edin ki, ilme ancak altı şeyle ulaşabilirsiniz. Bunların birincisi zekâ, ikincisi sabır, üçüncüsü çok arzulu olmak, dördüncüsü baliğ olmak, beşincisi ilim öğretici, müşfik ve mahir bir hoca, altıncısı uzun bir zamandır."
İlim öğrenirken seçilen arkadaşta şu özellikler bulunmalıdır: 1. Çalışkan olmalıdır. 2. Seçilen arkadaş takvâ sahibi ve Allahü teâlâdan korkan kişi olmalıdır. 3. Güzel huylu olmalıdır. 4. Anlayışlı olmalıdır. 5. Tembel ve zamanını boşa harcayan bir kimse olmamalıdır. 6. Çok konuşmamalıdır. 7. Fitne ve fesatçı olmamalıdır. Bu konuda şöyle denilmiştir: “Bir kimsenin iyi veya kötü olduğunu sorma, arkadaşına bak. Çünkü arkadaş arkadaşına uyar. Kişi kötülük sahibi ise, ondan süratle uzaklaş, hayır sahibi olduğu zaman ona yaklaş ki, doğru yolu bulasın.” Bir şiirde ise; “Tembel kişilerle arkadaş olma, çok iyi kimseler vardır ki, arkadaşının kötülüğü ile bozulur. Ahmak kimsenin ahmaklığı, zekî ve akıllı kişilere süratle geçer ve ateş koru gibi, külün içine konunca söner.”
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîfte; “Bütün çocuklar, Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, sonradan anaları ve babaları, Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar” buyuruyor. Fârisî bir atasözünde, arkadaşın insan üzerindeki tesîri hakkında şöyle deniliyor: “Kötü arkadaş, zehirli yılandan daha kötü ve daha zararlıdır. Mekândan münezzeh olan Allahü teâlânın hakkı için, kötü arkadaş Cehenneme götürür.”
İyi arkadaş edin ki, onun vasıtasıyla Cennetin yolunu bulasın. Bu konuda; “Eğer ilmi ve ilim ehlini veya gâibde bulunan bir kimseden haber veren bir şâhid arıyor isen, toprağı örnek al, ona itibar et! Toprağı nasıl anıldığı vasıfla tanıyor isen, seçeceğin arkadaşı da arkadaşından tanı" denilmiştir.

Toplam Görüntülenme: 280

Yayın tarihi: Cumartesi, 17 Haziran 2017

Bunları okudunuz mu?