Nefse uymaktan kurtulmak

Ebû Mansûr Berrüvî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 517 (m. 1123)’de İran’da Tûs şehrinde doğdu. 567 (m. 1171)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Şehvetlerine, isteklerine, lezzetlerine tâbi olmak kötü huylardandır. Bunun kötü olduğu, âyet-i kerimelerde açıkça bildirilmiştir. Nefsin arzularının, insanı Allah yolundan saptırıcı oldukları, Kur'an-ı kerimde haber verilmiştir. Çünkü nefis, dâima Allahü teâlâyı inkâr, Ona inat, isyân etmek ister. Her işte, nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan, küfre veya bid'at sahibi olmaya yâhut fıska yâni haram işlemeye başlar. Nefse uymaktan kurtulmak, dünya nîmetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis, Allahü teâlâ ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. İbâdetlerin en kıymetlisi, nefse uymamaktır.
İslâm bin Yûsüf Belhî, Hâtem-ül-esam'a bir şey hediye etti. Hâtem bunu kabul edince, "bunu kabul etmek nefsin arzusuna uymak olmaz mı?" dediler. "Kabûl etmekle kendimi zelîl, onu azîz eyledim. Reddetseydim, kendim azîz, o zelîl olurdu. Nefsimin hoşuna giderdi" dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, uzun bir hadis-i şerifin sonunda buyurdu ki: (İnsanı felakete sürükleyen şeyler üçtür: Hasîslik, nefse uymak, kendini beğenmek.)
İmâm-ı Gazâlî buyurdu ki: "Allahü teâlânın insana yardımına mani olan perdelerin en kötüsü, ucb’dur. Yâni ayıplarını görmeyip, ibâdetlerini beğenmektir."
İsâ aleyhisselâm buyurdu ki: (Ey havârîler! Rüzgâr, çok ışıkları söndürmüştür. Ucb da, çok ibâdetleri söndürmüş, sevaplarını yok etmiştir.)
Hadis-i Şerifte, (Aklın alâmeti, nefse gâlip ve hâkim olmak ve öldükten sonra lâzım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alâmeti, nefse uyup, Allah’tan af, merhamet beklemektir) buyuruldu. Nefse uyup da, tövbe ve istiğfâr etmeden, af ve Cennet beklemek ahmaklık olmaktadır. Sebebine yapışmadan bir şey beklemeye temennî denir. Sebebine yapıştıktan sonra, beklemeye recâ denir. Temennî, insanı tembelliğe götürür. Recâ ise, çalışmaya sebep olur. Nefsin sevdiği, istediği şeylere hevâ denir. Nefis, yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. "Nefsinden sakın dâim. Ona güvenme aslâ. Yetmiş şeytandan daha, fazla düşmandır sana" beyti, tam yerinde söylenmiştir. Nefsin, insanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep hayvânî arzulardır.

Toplam Görüntülenme: 370

Yayın tarihi: Cuma, 09 Haziran 2017

Bunları okudunuz mu?