Dinimizin emir ve yasaklarına uymak

Sun'ullahzâde Said Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1514 (H. 920) senesinde Tebriz'de doğdu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin halîfelerinin sohbet ve derslerinde bulundu. Kânûnî Sultan Süleymân’ın Tebriz seferinde Pâdişâhla birlikte İstanbul'a geldi. 1572 (H. 980) senesinde İstanbul'da vefât etti. Buyurdu ki:

Dünya lezzetlerinin, fâni [geçici] nimetlerin zararlarından kurtulmak için ilaç, bunları şeriate uygun kullanmaktır. Yâni, Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Şeriata uygun kullanılmazsa, bu lezzetler zararlı olur. Allahü teâlânın gazabına, azâbına sebep olurlar. Hakîkî, tâm kurtulmak için, bu lezzetleri, mümkün olduğu kadar, terk etmelidir. Terk edemeyenlerin, ilâcını kullanmaları lâzımdır. Böylece, zararlarından kurtulurlar. Bu lezzetleri terk edemeyip, ilâcını da yapmayanlara, böylece felaketlere, dertlere sürüklenip, saadetten mahrum kalanlara yazıklar olsun! İslâmiyet, dünya lezzetlerini, zevklerini menetmiyor. Bunların hayvanlar gibi, azgın, zararlı kullanılmasını menediyor.
Nefislerinin arzularına tâbi olup, dünya lezzetlerini şeriate uygun kullanmayanlar, böylece, faydalı ve dâimî olan Cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zavallıdır. Allahü teâlânın her şeyi gördüğünü bilmiyorlar mı? Zararlardan kurtulmak için, dünya lezzetlerini şeriata uygun kullanmak lâzım olduğunu işitmemişler mi? Sorgu, suâl günü elbet gelecek, herkesin, dünyada yaptıkları, önlerine serilecektir. Dünya zevkleri, lezzetleri peşinde koşanların, öldükten sonra dirilmek olduğuna, şeriate uyanların, Cennet zevklerine kavuşacaklarına, şeriate uymayanların, Cehennem ateşinde yanacaklarına inanmadıkları anlaşılıyor. Akılları olmayan, nefislerinin, zevklerinin esîri olan bu zavallılara aldanmamalıdır.
Dünyada Rabbinin rızasını kazanmış, Onun haram ettiği şeylerden sakınmış olanlara, o gün müjdeler olsun! Dünyanın yaldızlı hayatına aldanmayanlara, Rabbin azâbından korkarak, nefislerine hâkim olanlara, evinde ve emrinde olanlara namaz kılmalarını emredenlere müjdeler olsun!

Toplam Görüntülenme: 323

Yayın tarihi: Cuma, 21 Nisan 2017

Bunları okudunuz mu?