Kabirleri ziyaret etmek sünnettir

Muhammed bin Süleymân Sûsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1037 (m. 1627)’de Fas’ta Sûs vilâyeti Târûdânt beldesinde doğdu. 1094 (m. 1683)’de Şam’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Ölmeyecek kadar yemek, içmek farzdır. Ölmeyecek kadar ve tedâvi için ilaç kullanmak sünnettir. İnsanın ve domuzun etini hiçbir sebeple yemek câiz değildir, haramdır. Erkeğin kadın sütünü ilaç olarak içmesi câizdir. Tabîb-i müslim "şifâ bundandır, başka ilacı yoktur" derse, şarap, bevl, kan ve leşin ilaç olarak alınması câizdir. Fakat kirpi, yılan eti, câiz değildir.
Hastaya Kur'an-ı kerimi okuyup üflemek, muska yazıp taşıması, tasa yazıp suyunu içmesi câizdir. Yoldan toplanan çer-çöpü yakıp nazar değen çocuğun etrafında döndürmek ve korkmuş çocuğa mum, kurşun dökmek ve şifayı Allahü teâlâdan beklemek câizdir.
Nazar değmemek için tarlaya hayvan kafa kemiği ve benzerlerini asmak câizdir. Uzuvları hasıl olmamış çocuğu düşürmek için ilaç kullanmak câizdir. Çocuğun sünnet yaşı yedi ile oniki arasıdır. Daha küçük de olur. Zayıf olan ihtiyar Müslüman, sünnete dayanamazsa terk edilir. Özür ile vâcibin terki câiz olunca, sünnetin terki evla olur.
Kızların, kadınların kulaklarını delmek câizdir. Evin, ihtiyaç olduğu kadar büyük olması câizdir. Odanın duvarlarına halı asmak, soğuğa karşı câizdir. Ziynet niyeti ile mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa mekruh olur. Kur'an-ı kerimi okumak için değil, bereketlenmek, faydalanmak için evinde bulundurmak câizdir, hatta sevaptır. Yüksekte okunan ezanı mahalle halkının hepsi işitmezse, hepsine işittirmek için vakıf gelirinden minare yaptırmak câizdir. Minâresiz hepsi işitirse, vakıf parasından yaptırmak câiz olmaz.
Kadınların ve erkeklerin kabir ziyareti sünnettir. Evde ve kabir başında Kur'an-ı kerim okuyup, sevabını ruhlarına hediye etmeli ve onlara dua etmelidir. Kabri elleri ile meshetmek, kabri öpmek, Hristiyanlık âdetidir. Ananın, babanın kabrini öpmek câizdir. Kabristanda türbe yapmak mekruhtur. Kabir üzerine gül, çiçek dikmek iyidir. Her çeşit çalgı çalmak haramdır. Düğünde, bayramda, hac yolunda ve harpte tef, davul çalmak câizdir.

Toplam Görüntülenme: 329

Yayın tarihi: Çarşamba, 12 Nisan 2017

Bunları okudunuz mu?